Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 792
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 792
Název:Pomoc z času a prostoru
(Hilfe aus Zeit und Raum)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Larové staví past - slunce má být návnada
Hlavní postavy románu:

Hotrenor-Taak - Lare buduje past

Julian Tifflor - šéf NEI

Harno - přítel a pomocník lidstva se vrací zpět

Falk Berntor, Varl Tembo a Ferman - osadníci z planety No

Pranton Tarrol - vrchní rada z No

Sponth Veerheim - agent NEI ve Sluneční soustavě

V Mléčné dráze1) se Larové na radu Kelosků2) oddělili od Hyptonů3). Hotrenor-Taak plánuje, že buněčné aktivátory Perryho Rhodana a Atlana po návratu do Mléčné dráhy přivede destrukčním zářením k explozi, a potřebuje proto jeden buněčný aktivátor, aby mohl generátory záření nastavit na jeho frekvenci. Aby nositele buněčného aktivátoru Juliana Tifflora, nového pretendenta NEI, přilákal, začne uprostřed srpna 3583 ve Sluneční soustavě nabíjet trpasličí hvězdu Kobold4), aby vysílala hyperimpulzy. Agent NEI Sponth Veernheim, který se nachází na Neptunově měsící Nereida, zpozoruje změny Kobolda a okamžitě odstartuje se stíhačkou k pět set světelných let od Sluneční soustavy vzdálenému dutému asteroidu, ve kterém se nachází hypervysílačí reléová stanice. Lina Gallon a Ken Dareg, kteří už v asteroidu tři roky slouží, předají Veernheimův nález na Gäa. Jak Julian Tifflor tak i Ronald Tekener jsou jako zelektrizovaní při domněnce hyperfyzika profesora Humbergera, že Rhodan nalezl Zemi a teď se jí pokouší transmiterovým skokem vyměnit za Kobolda. Tifflor se okamžitě s Humbergerem vydává do Sluneční soustavy.

Po svém návratu na Nereidu pozná Veernheim, že Larové už dávno jeho úkryt odhalili a úmyslně mu dovolili, aby mohl poslat zprávu na Gäa. Agent se stáhne do stanice Liny Gallonové a Kena Darega.

Na No, druhé planetě malého rudého slunce v Eastside, na kterém se už od roku 3460 tajně před Lary skrývají terranští uprchlíci, narazí mezitím farmář Falk Verntor při lovu na o pomoc volající energetickou bytost Harna5). Když Harno osadníkům poví o pasti Hotrenor-Taaka a ukáže jim, že Tifflor je už na cestě, rozhodne rada kolonie odvést nedostatkem energie trpící bytost k Tifllorovi, ačkoliv se tím kolonie vystavuje nebezpečí objevení. Falk Verntor, starý pohonný technik, Fermk Ferman a nejvyšší rada Varl Tembo odstartují se space-jetem. Na cestě ale Harno zjistí, že se Tifflor už příliš přiblížil ke Sluneční soustavě a že normálním letem se k němu nestačí dostat. Načerpá proto z bezplanetárního bílého slunce dostatek energie pro skok na Tifflorův křižník. Zcela vyčerpaná kulovitá bytost ukáže pretendentovi sto světelných let před Sluneční soustavou síť připomínající trychtýřovitou formaci, se kterou Larové číhají na jeho loď6).

Během zpátečního letu na No selže lineární pohon space-jetu Falka Verntora, Fermka Fermana a Varla Temboa. Tři muži se dostanou na Eden IV, třetí planetu žlutého slunce, na kterém před více než 120ti lety nalezla útočiště jiná terranská skupina uprchlíků. Poté co je jejich space-jet opraven, pokračují Verntor, Ferman a Tembo dále na No. Tam mezitím přistála zásobovací loď, kterou jim Julian Tifflor z vděčnosti poslal.

Hotrenor-Taak doufá, po selhání své pasti, že se povede Maylpancerův nápad najít tři bývalé vládce Carsualského svazku7), kteří rovněž disponovali aktivátorem buněk.