Perry Rhodan 673 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 673
Název:Kosmická loď Země
(Raumschiff Erde)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Terra a Luna opouštějí svou oběžnou dráhu - začíná útěk do nejistoty
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - státní maršál se vydává se Zemí na pochod

Nelliver Heron - buřič z Terrania City

Efrem Narabor - velitel SISTINA, soukromé lodi Reginalda Bulla

Rando Weber a Fellukh Tingdam - členové posádky SISTINA

Myrianad - Druhý Vezír Pariaczanské flotily

Otevřená vystoupení agitátorů a podzemními organizacemi rozdmýchávaná povstání proti vládě Solárního impéria mají za následek, že na celé Zemi je po mimořádném zasedání kabinetu zvláštního výboru národní rady 2. února 3460 vyhlášen výjimečný stav. Na stejný den naplánovaný start Země a Měsíce je odložen. Nelliver Heron, jeden z buřičů, se pokusí zavraždit státního maršála Reginalda Bulla, ten ho ale přemůže. Ačkoliv SolAbu padne 4. února do rukou osmnáct předních revolucionářů, intenzita povstání neklesá.

5. února pronikne ale osmnáct SVE-křižníků Larů a šedesát válcových lodí Supertěžkých s pomocí časového tykadla1) do Sluneční soustavy. Zatímco jednotky osmnácté ničitelské flotily a 133. flotily lovců se vydávají zničit vniklé jednotky, vystoupí Supertěžký Myrianad z rodu Varczenů, který jako nástupce Eymontopa2) nastoupil jako Druhý Vezír k pariczanské flotile, v celosystémovém veřejném vysílání. Předpovídá na blízkou budoucnost hromadný útok Leticrona, který povede ke zničení všech planet Sluneční soustavy a přeměně Slunce na novu. Přeživší Terranci budou zotročeni a deportováni na pravěké planety. Když Bull se svou stometrovou jachtou SISTINA napadne velký, proti zaměření chráněný válcový křižník Myrianada, křižníku se včas podaří otvorem v antitemporálním slapovém poli dostat do bezpečí a dokáže tím, že Larové a jejich spojenci jsou nyní schopni pomocí svých časových tykadel vytvořit strukturální trhlinu k přesnému cíli a přesnému času.

Myrianadův projev ale obrátí náladu ve Sluneční soustavě ve prospěch Rhodanova plánu na útěk. Více než sedmdesát procent na Zemi žijících lidí a přibližně padesát čtyři procent lidí žijící na ostatních solárních planetách se nyní vysloví pro dislokaci Země. Ještě ve stejný den začíná kolem 21:37 cesta Země a Měsíce k Twin-Sol transmiteru. 12. února přiveze na Zemi Muszo Hetschic s MUNA-TAHIR tři milióny tun Howalgonia a ještě větší množství Ynkeloia, důležitého pro výrobu molekulárně zahuštěné oceli. O čtyři dny později je do Sluneční soustavy přesunuto osm tisíc fragmentálních lodí Posbiů. Jsou vybaveny Hoštrovým ventilem3). Kvůli stále se snižující vzdálenosti Země od Slunce, vznikne 23. února nad Karibským mořem mocný hurikán, který zpustoší poloostrov Yucatan. Okamžitě jsou aktivovány připravené odstiňovací štíty, které mají chránit Zemi před slunečním žárem, ale teprve 28. února se větrné poměry znovu normalizují. Mezitím asi sedm miliard obyvatel ostatních planet a měsíců Sluneční soustavy nalezne na Zemi útočiště, což je víc než očekávaných padesát procent. Pozemské obyvatelstvo je ale připraveno ke spontánní pomoci a uprchlíky přijme.

Krátce předtím, než se Země a Měsíc dostanou na dráhu Merkuru, 1. března se protrhne ASP-pole na mnoha místech, a více než dvanáct tisíc nepřátelských lodí pronikne do Sluneční soustavy. Proti zaměření chráněné válcové lodě odlétají okamžitě k Merkuru. Dříve než jsou lodě zničeny Merkurskou flotilou, podaří se prostřednictvím jednopólové transmiteru Larů vysadit Myrianada a roboty poblíž severního pólu Merkuru. Reginald Bull, který se SISTINOU na Merkuru rovněž přistál, sleduje Supertěžkého společně plukovníkem Efrem Maraborem a poručíky Rando Weberem a Fellukh Tingdamem, nepodaří se jim ale zabránit Myrianadovi zničit slapový měnič4). Druhý Vezír potom unikne transmiterem. Po definitivním zhroucení antitemporálního slapového pole se rozvine několikadenní kosmická bitva, které se účastí skoro 35‘000 pariczanských lodí a 15‘000 SVE-křižníků Larů, ze kterých se podaří dva tisíce zničit pomoci KPL-přístoje5) a Hoštrova ventilu. Daleko větší ztráty ale utrpí Supertěžcí, protože jejich válcové křižníky 88‘000 velkých bojových lodí Solární flotily technicky dalece převyšuje.

7. března se v 14:23 dematerializuje Země a Měsíc společně se svými umělými slunci, 18.71 miliardy obyvateli, 88.000 velkými terranskými loděmi a osmi tisíci fragmentálními křižníky Posbiů. Plukovník Marabor sestřelí se SISTINOU vlajkovou loď Myrianada a hned poté se odebere do systému Archi-Tritrans. Tam se od Atlana dozví, že Země, Měsíc a kosmické lodě se proti plánu v soustavě Archi-Tritrans objevily jen na krátký okamžik a pak v mlžném efektu zase zmizely6). Zůstávají nezvěstní7).

Julian Tifflor, který se s kosmickou lodí starší konstrukce nacházel v blízkosti Sluneční soustavy, o něco později oznámí, že Leticronovi Supertěžcí na 2.39 miliardách obyvatelů Sluneční soustavy spáchali nelidské krutosti. Pod těžkými ztrátami Tifflorova flotila prchá.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál