Perry Rhodan 669 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 669
Název:Základna Boží hrom
(Stützpunkt Donnergott)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3459
SolAb selhala - Supertěžcí ohrožují Sluneční soustavu
Hlavní postavy románu:

Eymontop - druhý Vezír Pariczanišské flotily

Phryl - Eymontopův symbiont

Kartop - muž je zbaven cti

Asen - druhý důstojník PINORu

Perry Rhodan - Velký administrátor nachází sobě rovného protivníka

Gucky a Balton Wyt - mutanti bojují se Supertěžkými

Zatímco se Kobold 28. října 3459 materializuje a Leticronovy svazy napadnou Sluneční soustavu, podaří se druhému Vezírovi Pariczanišské flotily Supertěžkému Eymontopovi, s svou válcovitou lodí PINOR dostat se na podzemní základnu »Boží hrom«, kterou Supertěžcí před sto lety zřídili v blízkosti rovníku Neptunu, a kterou se nikdy Solární kontrarozvědce nepodařilo objevit. Se čtyřicet pět metrů dlouhým pomocným člunem se Kartop, první důstojník PINORu, 2. listopadu se čtrnácti muži posádky přiblíží k nově se vynořivšímu bílému trpaslíkovi, poblíž kterého se zdržují terranské ultrabitevní lodě. Loď Supertěžkých zachytí gravitace Kobolda. Jen Kartopovi se podaří zachránit pomocí transmiteru a je po návratu Eymontopem zbaven cti.

Když Eymontopův náměstek Asen o něco později s komandem, ke kterému kromě Supertěžkých patří také Antiové, Neo-Arkonidané a příslušníci SGU, pronikne na ultrabitevní loď GALAXY nacházející se vedle Kobolda a zmocní se jí, vydá se Kartop proti vůli druhého Vezíra na útok. Tím, že zničí rádiové zařízení, dříve než terranský velitel stačí vyslat volání o pomoc, zajistí úspěch degradované operace. Asen, který Kartopův výkon akceptuje, ho pošle zpět na základnu Boží hrom. Teprve když Asenovi lidé začnou s pomocí tažných paprsků GALAXY destabilizovat oběžnou dráhu Kobolda kolem Slunce, aby se tak trpaslík zřítil do Slunce, všimnou si velitelé v Impérium Alfa vetřelců. Zatímco na ultrabitevní loď zaútočí několik set space-jetů, teleportuje se Gucky s Baltonem Wytem do jejího vnitřku. Oba telekineti vyřadí projektory tažného paprsku a nakonec podpoří terranské vojáky, kteří vstoupí na loď. Až na Asena a deset důstojníků, kterým se podaří návrat do Eymontopovy základny, jsou všichni příslušníci úderného oddílu zabiti, takže Terranci nemohou získat žádné zajatce.

Zatímco bude dráha Kobolda znovu stabilizována, vyvine Eymontop s podporou z SGU pocházejícího bývalého agenta SolAbu Kettera, plán na vraždu Perryho Rhodana. Asen a Kartop, kterým tím dá Eymontop možnost rehabilitace, přistanou s pomocným člunem v blízkosti Terranie. Protože znají Rhodanovu zálibu pro exotické formy života, přivezou oba Supertěžcí do Terranijské ZOO inteligentního Oughty Katti, který pochází ze světa poblíž galaktického centra a vypadá jako klokan křížený s ještěrkou. Za oběť atentátu, který Katti spáchá pomocí kombinetu, padne za oběť jen robodvojník Velkého administrátora. Kattiho zastřelí dva agenti SolAbu. Asen a Kartog se stačí vrátit na PINOR.

Eymontop nyní doporučuje stáhnout se ze Sluneční soustavy a informovat Leticrona o stavbě slunečního transmiteru. 7. listopadu dobyjí Supertěžcí tajnou terranskou stanici na Neptunově měsíci Tritonu a zajmou korvetu MINKO. Zatímco PINOR druhého dne zaútočí na terranské lodě zdržující se u Kobolda, snaží se Druhý Vezír prchnout s MINKO přes temporální propust. Krátce než korveta dosáhne svého cíle, teleportují se na palubu Gucky a Balton Wyt a na poslední chvíli aktivují autodestrukci. Kartopa, který Eymontopa na nátlak své malé, opici podobné, dlouhoušaté symbiontky (která má schopnosti cítit nebezpečí a pocity cizích osob) Phryl, chtěl zastřelit, vezmou oba mutanti zpět na GALAXY. Spolupráci s Terranci ale Supertěžký odmítne.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál