Středogalaktická unie

(přesměrováno z: SGU)

Středogalaktická unie (SGU) je státní útvar, založený v dřívějších koloniích Solárního impéria. SGU je ovládána 21 Dozorci. Titul Dozorce odkazuje na povstání na vězeňském světě v soustavě Ephelegon. Dozorci jsou voleni doživotně.

SGU tvořilo 562 koloniálních světů blízko centrální části Mléčné dráhy. Unie byla členem Protipozemské koalice. Hlavní planetou byl Rudyn, čtvrtý svět slunce Ephelegon. Vzdálenost k Zemi činí 18 392 světelných let. Planeta byla osídlena po válce s Dolany a Uleby a její obyvatelstvo tvořili takzvaní sekundární kolonisté. Díky tomu se na ni nevztahoval zákon Solární říše, který stanovil, že nové pozemské kolonie musí být přinejmenším 30 (později 100) podřízeny Zemi a Impériu.

Historie:

Začátkem 29. století založená SGU expandovala na volné světy, odtrhnuvší se po krizi s Dolany od Solární říše. V roce 2840 obsadila SGU 31 slunečních soustava blízko galaktického centra. Středem byl systém Ephelegon s hlavním městem Genzez. Sídlo vlády byl OPRAL v centru města. Rudyn je mladý, Zemi podobný svět s mírným podnebím a rozsáhle nedotčenou krajinou.

Dozorci v roce 2840: Irger Manyteyl (prvním Dozorce tajného Kalkulačního komanda; výška 190 cm; 48 let); Eshra Ytromyn (Dozorce pro sociální zájmy; 31 let); Gevrial N'Edudt; Pol Da Verra (Dozorce pro výstavbu); Nonos Gnomon; Janoth Silura; Kembranth Kle; Shaper; Chorso; Vernath; L'Ankos; Raaven; Londann; Evh (posledních sedm Dozorců bylo zodpovědných za protipozemskou nepřátelskou činnost).

Začátkem prosince 2840 došlo k těžké vnitropolitické krizi. Různé mocenské skupiny, mezi jinými Akonané a posledními zbytky Grossartů, se pokusili mladý státní útvar ovládnout. Na začátku stála politická vražda akonanského admirála Retmora z Eproia na Rudynu. Díky Ronaldu Tekenerovi a Sinclairu M. Kennonovi byli lidé stojící nad tímto odhaleni a zneškodněni. Předtím svšak stačili zlikvidovat několik Dozorců (zemřeli např. Eshra Ytromyn a Pol Da Verra), takže byly v rámci SGU svolány nové volby.

V roce 1344 NGL existuje v oblasti SGU nový státní útvar, Unie Opral.

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!