Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 677
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 677
Název:Dědictví Glovaarů
(Das Erbe der Glovaaren)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
S BOX-7149 na průzkumném letu - Terranci a Posbiové v cizím vesmíru
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor má politické potíže

Goshmo-Khan - profesor vynese trumf

Gucky a Fellmer Lloyd - mutanti učiní zvláštní objev

"Malý Kondor" - mrtvý myslí

Reginald Bull - státní maršál se vydává na průzkumný let

Pos-1 - robot-velitel BOX-7149

Uprostřed howalgoniových mas v Quetroppa objeví Gucky mumii dva metry velké, ptáku podobné bytosti s drobnýma, tenkýma nohama, zakrslými křídly, relativně velkou hlavou, krátkým a silným zobákem, velkýma očima a dvěma ušima, které sedí po stranách kořene zobáku. Ačkoliv je tvor, kterého vědci nazvou Glovaare, klinicky mrtvý, vychází z něj telepatické impulsy, které zachytil Fellmer Lloyd.

Ve stejné době se potvrdí domněnka profesora Goshmo-Khana, že lineární pohon fragmentárního křižníku BOX-7149, který byl umístěn v hangáru u Quetroppa, nebyl během transmiterového skoku Země poškozen, protože okolní howalgonium v pětidimenzionálním kontinuu působilo neutralizačně. Gucky dostane od Perry Rhodana dovolení vzít ptačí bytost z Quetroppa, které dal jméno »Malý Kondor«, do fragmentální lodi, která pod velením Reginalda Bulla s Fellmerem Lloydem, profesorem Goshmo-Khanem jakož i skupinou vědců na palubě startuje k průzkumnému letu. Ačkoliv podmínky Maelstromu zpočátku prakticky znemožňují zaměřovaní, potvrdí se krátce po startu BOX-7149 Goshmo-Khanova domněnka, že Země ztroskotala ve hvězdném mostu mezi dvěma galaxiemi, jejichž silové pole na ní působilo jako gigantický sluneční transmiter1).

Po několika minutovém lineárním manévru narazí BOX-7149 poblíž rudého slunce na půldruhého kilometru dlouhou prizmatickou kosmickou stanici, z jejíž tupé zádi vyčnívají tři sta metrů dlouhé paprskovité trysky a na stranách má mnoho podivných útvarů připomínajících zaměřovací antény. Protože zachycené mentální vzory se podobají vzorům Malého Kondora, teleportuje se Gucky s Fellmerem Lloydem a Reginaldem Bullem do cizí stanice. Tam impulzy vycházející z telepatů probudí Glovaary z jejich zdánlivě mrtvolného stavu. Jedna z ptakobytostí vypráví Guckymu, že galaxie Glovaarů se před dvěma milióny lety srazila s jinou. Protože jejich národ obýval především planety na vnějším okraji galaxie, padly skoro všechny za oběť gravitačním a energetickým bouřím. Po oddělení galaxií vytvořily tisíce slunečních soustav vyhozených do prázdného prostoru něco na způsob pupeční šňůry mezi oběma hvězdnými ostrovy. Jen ve stavu zdánlivé smrti mohli Glovaarové několik milionů let přežít, které byly nutné k tomu, aby se nalezli zbytky svého rozděleného národa. Protože stanice se kvůli kosmickým bouřím proměnila v neovládatelný vrak a Imphty, paměťové desky pro telepatické informace, už nejsou více funkční, Glovaarové věří, že už mají jen jedinou možnost jak předat cizincům telepatické poselství a pak zemřít. Druhá část Glovaarů chce ale fragmentární kosmickou loď dobýt a odletět k obyvatelné planetě. Ptakobystosti paralyzují Guckyho, Lloyda a Bulla a s pomocným člunem odletí k BOX-7149 a hrozí Goshmo-Khanovi, že zavraždí rukojmí, pokud udělá nějaké protiopatření. Kromě toho ovlivní plazmu ve třech velitelských kopulích posbijské lodi. Malý Kondor, který se rovněž probudí a vzpomene si, jak ho mocné síly vytrhly z mrtvolného spánku a přesunuly na neznámou Zemi, se ale postaví na stranu svých zachránců a ukončí ochrnutí myšoba a obou Terranců. Popletené plazmatické mozky BOX-7149 mezitím spustí palbu, která zničí prizmatickou stanici Glovaarů. Zatímco terranští vědci společně s pozitronicky řízenými roboty postupují proti šedesáti Glovaarům na palubě, přenese Gucky jeden Impht z pomocného člunu fragmentární lodi. Z telepatických pamětí zjistí ale jen to, že se ve hvězdném mostě nachází mnoho obydlených světů a že při kosmické katastrofě vznikla »moc« a stále ještě disponuje účinnou energií. Když teď se jednomu z Imphtů podařilo předat své informace, vyhasnou také všechny ostatní, a Malý Kondor s ostatními Glovaary zemřou.

BOX-7149 byla během bojů tak silně poškozena, že musí vydat k jediné planetě malého slunce, protože poziční data Země byla z jejich pamětí vymazána. Na neznámém světě se poškozená fragmentární loď pokusí o nouzové přistání.