Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 671
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 671
Název:Časové tykadlo
(Der Zeittaucher)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3459
Slapové pole se trhá - obléhatelé Slunce nasazují novu zbraň
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor zahajuje přípravy pro Velký plán

Atlan - Lordadmirál se vrací s flotilou zpět do Sluneční soustavy

Orana Sestore - manželka Perry Rhodana

Major Krastan - strážce Sluneční soustavy

Chris Sadhen - specialista na sabotáže SolAbu

Anson Argyris - císař z Olympu v podzemí

S tisíci loděmi, které jsou přes Sluneční transmiter přenášeny do Sluneční soustavy, se také Atlan 4. prosince 3459 vrací zpět na Terru, kde je pod nejpřísnějším utajením hnán kupředu »Velký plán«, který má za cíl dislokaci celé Země do jiné oblasti Mléčné dráhy.

V následujících dnech Larové opakovaně nasadí časová tykadla, která antitemporální slapové pole kolem Sluneční soustavy na krátký okamžik otevřou. Goshmo-Khan je přesvědčen, že současným nasazením několika takových přístrojů by se dala vytvořit tak velká strukturální trhlina, že už by se ASP nedalo dále udržet.

Když se 6. prosince slapové pole po čtvrté otevře, nasadí Atlan dvacet šest kosmických lodí, které se z několika různých úhlů přiblíží k bodu průniku, uchopí časové tykadlo tažnými paprsky a odtáhnou ho do vnitřku ASP. Jedná se o válec dlouhý čtyřicet dva metrů o průměru jedenácti metrů, ve kterém se nachází čtrnáct Larů a třicet dva Supertěžkých. Navzdory silně se bránícím Pariczanerům dobudou Perry Rhodan a Atlan časové tykadlo s pomocí šesti mutantů a padesáti vojáků. Larové a tři Supertěžcí jsou zajati. Výslechem posádky je zjištěno, že na Olympu se vyrábějí další exempláře nového přístroje.

Bitevní loď CORSICA DELTA, jedna z 12.000 jednotek venkovní flotily, na jejíž palubě je Perry Rhodan, Atlan, Ras Čubaj, Gucky, Icho Tolot, Paladin a muži, kteří zajali časové tykadlo, okamžitě odletí do blízkosti obchodního světa. Transmiterem se komando nakonec dostane do podzemního tajného zařízení Ansona Argyrise. Nepozorovaně až do 12. prosince rozmisťují skryté bomby do tří set téměř dokončených časových tykadel, transportních lodí a do výrobního střediska, ve kterých pracují vysoce kvalifikovaní Arasové a Akonané pod kontrolou Larů. Po odpálení bomb vezme CORSICA DELTA komando opět na palubu a 15. prosince se vrátí zpět do Sluneční soustavy. Zatím co se Atlan rozhodne vrátit se do systému Archi-Tritrans, slibuje Leticron v celogalakticky vysílaném proslovu všem Terrancům otroctví. Rhodan se poté obrátí na všechny obyvatele Sluneční soustavy, prosí je o důvěru a vysvětluje, že celý systém bude evakuován. Podrobnosti »Velkého plánu« ale neprozradí1).