Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1841
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1841
Název:Hon na Ychandora
(Jagd auf Ychandor)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:5.12.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Chtějí dostat Chaeroda - Atlan v jedovatém pekle Akhaaru
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan proniká do pekla jedovatého plynu.

Ychandor - Chaerod chce jen v klidu zemřít.

Hermon z Arigy - Velitel řízení palby RICA riskuje kázání.

Sassaron - Šéf pomocných člunů RICA zkoumá Chaerodovu loď.

Cistolo Khan - Komisař LSP rychle reaguje na nejnovější poznatky.

Zatímco Perry Rhodan a Reginald Bull jsou v galaxii Plantagoo a Alaska Saedelaere přichází v Tolkandiru na děsivé věci, invaze pokračuje. Na jaře roku 1289 nového galaktického letopočtu vniklo do Mléčné dráhy přes 200 000 lodí takzvaných Tolkandů.

Posádky těchto lodí - Neezové, Gazkarové, Alazarové a Eloundarové - obsadily na 300 planet a odřízly je od zbytku Galaxie. Obyvatelé těchto „líhňových“ planet jsou zjevně používáni k nějakému tajemnému účelu, který se zatím nikomu nepodařilo odhalit.

Jako další tolkandské národy vstupují na scénu Chaerodové a Physandové a nabízejí mírová jednání. Během těchto jednání byly galaktické delegace málem kompletně povražděny.

A potom dojde k děsivé vlně smrti na 52 líhňových planetách: Miliony a miliony lidí všech galaktických národů, ale i Tolkandové umírají. A zatímco se Tolkandové stahují do kulové hvězdokupy 47 Tucani, vyzývá Atlan k HONU NA YCHANDORA...


Zpráva o absolutnu, které se objevilo na 52 líhňových světech, a s tím související smrt miliard Galaktiků, vyvolá v Mléčné dráze velké zděšení. Šetření 22. dubna 1289 NGL odhalí, že Tolkandové zcela vyklidili ty líhňové světy, na nichž nedošlo k absolutnu. Patří mezi ně i Lokvorth, kde lékařka LSP Celya Dantonová a galaktopsycholog Hank Pestian zjišťují, že Lokvorťané touží po obnovení tangleskenu, kterému říkají "horečka".

Mezitím se na palubě GILGAMEŠE analyzují měření, která během absolutna provedl hyperprostorový rezonátor. Změny zjištěné v hyperspektru ukazují podobné deformace v oblasti Meganonovy vlny, k jakým došlo v říjnu 1288 NGL, kdy se zhroutilo časosběrné pole kolem Trokanu. Podle měření došlo na postižených líhňových světech zpočátku k fázi sání, která připomínala implozi, jež se poté změnila ve fázi kaskády. Z planet vyzařovaly pětirozměrné distorze, které pak pomalu ustupovaly. Jedním z míst, kde byla měření obzvlášť výrazná, byla planeta Orgom, kam se GILGAMEŠ 23. dubna 1289 NGL vydává.

Na Orgomu najdou přes 130 000 mrtvých Orgomanů a více než 4000 Tolkandů. Za podpory medolodi 4 CHARITY pod velením doktorky Thekly Arisonové se zjistí, že z mrtvých Galaktiků byla odňata rezonanční tělesná konstanta. To vede k teorii, že během absolutna byly stvořeny neznámé entity s obrovskou inteligencí a mocnými paranormálními schopnostmi, které během sací fáze absorbovaly rezonanční tělesnou konstantu svazku a poté během kaskádové fáze uprchly. Po skončení vyšetřování jsou mrtví pohřbíváni v hromadných hrobech.

Mezitím jsou na GILGAMEŠI analyzovány obrazové záznamy pořízené camelotskou delegací na Ychandorově článkové lodi. Ukáže se, že Chaerod má minipočítač o velikosti čtyř centimetrů, který se jmenuje inkazz. Ychandor a jeho inkazz si na záznamu vybrali za místo svého "odpočinku" vodíkovo-amoniak-metanový obr Akhaar v soustavě Treyco-Symm. Atlan se tam vydává s RICEM, aby se utkal s Chaerodem.

Na Akhaaru najde Atlan se svou výpravou opuštěnou stanici Maahků. S pomocí staničních zaměřovačů se Arkonidanovi konečně podaří najít mnohotvárný fragment, v němž na svou smrt čeká Ychandor. Chaerod je přemožen a převezen na RICA. Výslech však skončí neúspěchem, protože Ychandor mlčí a nakonec umírá. Z vyšetření inkazzu se sice Galaktici nedozví žádné informace o Tolkandech a jejich záměrech, ale počítač obsahuje velmi podrobné údaje o různých národech Mléčné dráhy. Uložená hodnotící stupnice řadí na první místo Terrance.

Krátce poté RICO odlétá zpět na Orgom. Během konference s Cistolo Khanem komisař LSP náhle odchází a vrací se s PAPERMOONEM na Terru. Atlan Khana následuje a 30. dubna 1289 NGL zjišťuje, že se potvrdilo jeho tajné podezření a LSP přenesla Sluneční soustavu prostřednictvím pole ASP do budoucnosti.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Jagd auf Ychandor« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)