Menu

Tanglesken je technickým výtvorem Tolkandů. Tento termín vymyslel Myles Kantor a označuje účinky, které agregát vyvoává v postižené osobě. "To tangle" se z angličtiny překládá jako "zmást".

Technologie

Přesná podstata technologie není známa, ale ví se, jaký má zbraň dosah: tanglesken funguje pouze na vzdálenost o něco větší než dvě světelné sekundy.

Účinky

Oběť vystavená tangleskenu má pocit, že se její nitro obrací naruby. To je doprovázeno silnou nevolností a dezorientací. Tyto účinky se však vyskytují pouze po dobu, kdy je cíl přímo vystaven záření. Nepříjemné pocity obvykle zmizí ihned po přerušení účinku. Pouze mutanti jsou ovlivněni delší dobu. Časem se ovšem dostaví určitá závislost. Lidé, kteří jsou vystaveni tangleskenu delší dobu, se po odeznění záření cítí vnitřně prázdní.

Imunita

Tvorové se dvěma vědomími jsou přirozeně imunní vůči tangleskenu, včetně Arkonidanů s aktivovaným extrasmyslem. Haluťané mohou díky svému plánovacímu mozku nadále normálně fungovat, ale skenovací pole způsobuje trvalé poškození běžného mozku. Imunní jsou i bytosti s kybernetickými mozkovými protézami.

Imunní jsou také bytosti s nízkým inteligenčním kvocientem. Mentální retardátor je založen na tomto poznatku.

Oblast použití

Tolkandové používají tanglesken za prvé jako obrannou zbraň pro průzkumné a článkové lodě. Za druhé ji nasazují k tomu, aby uzavřeli potenciální líhňové planety a jejich obyvatele podmanili klatbě skenovacího záření. Obyvatelé, kterým Tolkandové říkají „svazek“, jsou pak zneužíváni larvami vivoku jako růstový katalyzátor.

Karzz

Karzz je přibližně dva metry dlouhá tyč, která dokáže vysílat signály podobné tangleskenu. Tyto signály se používají k cílené „kontrole“ ovlivněných obyvatel planet, zahalených do skenovacího pole. Karzzy používají výhradně Alazarové.

Mentální retardátor

Jedná se o přípravek, který chemickou cestou uměle snižuje inteligenci. Xenomedička z Camelotu Arfe Loidanová vyvinula preparát na základě výsledků vyšetření Josepha Broussarda jr.

Účinky a vedlejší účinky

Lék má závažné vedlejší účinky. Zpočátku jde vše podle představ, po dvou hodinách IQ klesá po plynulé křivce pod osmdesát. Tento účinek však po šesti hodinách opět odezní, takže je třeba stejnou dávku medikamentu aplikovat znovu. Výsledkem ovšem je, že IQ nezůstává na požadované úrovni, ale dále klesá. Snižující se inteligence je nekonečná spirála. Během prvních čtyřiadvaceti hodin, během nichž je třeba čtyř injekcí, se IQ pohybuje mezi sedmdesáti a osmdesáti, poté prudce klesá na hodnotu nižší než padesát. Výsledkem je naprostá imbecilita. Tato hladina se udržuje po dva dny, posléze dál soustavně klesá.

Nasazení

Kvůli tomuto zničujícímu účinku je mentální retardátor nasazen pouze jedinkrát – na Lokvorthu. Ronald Tekener za to málem zaplatí životem a akce ho stojí několik let regenerace.

Tangleštít

Tangleštít je vynázelem Haluťanů. Čip má zcela oddělit běžný mozek od mozku plánovacího, a tak jej ochránit před poškozením při tangleskenování. Bohužel všechny pokusy o zprovoznění štítu selhaly. Štít však bylo možné mírně upravit tak, aby jím mohli Posbiové účinně chránit svou plazmu.

Zdroje

PR 1809, PR 1810, PR 1829, PR 1830, PR 1831, PR 1841, PR 1862, PR 1866, PR 1876