Quintadimový vrhač

Quintadimový vrhač byla ruční energetická zbraň, kterou používali například Hepathové.

Technické detaily

Hepathové stavěli paprskomet z medově žlutého, jako ocel tvrdého materiálu. Aktivoval se stisknutím cylindricky formovaného kusu rukojeti.

Přes cílový objekt se vybuduje energetické, černočerné pětidimenzionální kulovité transferové pole, které se stahuje a každou v něm uzavřenou hmotu, způsobem podobným fiktivnímu transmiteru, neodvolatelně vyzáří do hyperprostoru. Tento proces probíhá tak rychle, že se smršťování kulovitého pole nedá pozorovat. Vypadá to tak, jako by se pole vypnulo. V návaznosti na kulovité pole zmizí i hmota. (AT 727)

Historie

Goman-Largo použil quintadimový vrhač v časové hrobce na Kamintze proti biologickým zbytkům Hepatha Krell-Nepetheta, který měl v úmyslu časového chirurga usmrtit.

Poté byla zbraň nasazena proti Diktátorovi. Bytost ale dokázala okamžitě nahradit ztracenou hmotu, takže nemohla být vážně zraněna.

V roce 3820 patřil quintadimový vrhač k výzbroji Animy při průzkumu jednoho z orbitálních měst v systému slunce Bílá žena. (AT 771)

poznámka: v AT 771 se quintadimový vrhač krátkodobě označoval také jako sextadimový vrhač

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quintadimwerfer« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál