Atlan 727 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 727
Název:Hlubiny času
(Die Tiefen der Zeit)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 726 • chronologicky • AT 728 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Štvanice přes nicotu

Time-Shuttle se s posádkou, kterou tvoří Goman-Largo, Neithadl-Off a Anima, pohybuje podél nulačasové stopy. Anima, na jejíž impulzy kapsle reaguje, přeruší cestu a pocítí neštěstí, které se na její kamarády valí. Shuttle se sice vrátí do čtyřrozměrného normálního prostoru, nachází se ale v oblasti vlivu černé díry.

Time-Shuttle je táhnut do centra černé díry a byl by jí vržen do jiného universa, což Anima nemá v žádném případě v úmyslu, protože její Rytíř se nachází na této straně. Goman-Largo se svými moduly a Animinou pomocí snaží ovlivnit řízení a pohon kapsle. Snaha není korunovaná úspěchem, neboť Time-Shuttle nezapadne do nulačasové stopy, ale zvyšuje rychlost pádu k centru černé díry. Goman-Largo, Anima a Neithadl-Off ztratí vědomí, když Time-Shuttle mine otvor černé díry a vrátí se na nulačasovou stopu. Pak se vrátí zpět na Mohenn.

Během letu kolem singularity uplynulo mezitím 20 dnů. Nussel čeká na časotransferovou kapsli u kamenného kruhu. Časová hrobka má být podrobněji prozkoumána. Anima doufá, že nalezne stopu k Atlanovi. Prvním vodítkem by mohla být kovová plastika, na které je anglický text. Druhou stopou by mohla být psionická vlna, kterou Anima pocítila při cestě ze systému Ubnil na Mohenn, čímž se časotransferová kapsle nastavila na Orbiterku.

Trojice s Nusselem začnou zkoumat časovou hrobku. Přitom zjistí, že se pohybují časem. Když se pohyb dokončí, jeví se časová hrobka neporušená. Time-Shuttle je ale pryč. Také v této hrobce jsou jako na Xissasu prstencové sektory, jejichž zdi tvoří transparentní materiál. V pátém prstencovém sektoru objeví Goman-Largo strážce řádu Časových chirurgů, který je zachycen ve stázovém poli. S pomocí svých modulů najde Goman-Largo cestu z časové hrobky. Skupinka používá letové agregáty, zatímco Nussel za nimi cválá. Když se dostanou na schody a opustí časovou hrobku, najdou Time-Shuttle neporušený na kamenné platformě.

Mezitím se kolem chrámu shromáždili Mohennové a připravují velkou slavnost. Ještě dva dny zůstanou cestovatelé časem na Mohennu, než s Time-Shuttlem znovu odstartují. Nussel doprovází své nové přátele. Shuttle se přiblíží k bodu, na kterém Anima pocítila psionickou vlnu. Nepodaří se časotransferovou kapsli zastavit. Vydá se k další časové hrobce. Na obrazovce je vidět ledová pustina. Time-Shuttle přistane na šikmé ocelové desce. Aktivní strážce časové hrobky se snaží kapsli odsunout. Strážce řádu Časových chirurgů věří, že našel Krell-Nepetheta. Časová kapsle dorazila do relativní minulosti Kamintze. V této době byl dutý svět ještě intaktní.

Je navázán kontakt s Tufylly. Lanara vypráví o Kamintze, posledním ještě existujícím satelitním městě. Kamintze hrozí zřícení na planetu Stoma, protože přílet Time-Shuttlu, navzdory jeho malé hmotě, způsobil změnu dráhy, která se prostředky Tufyllů už nedá korigovat. Tufyllové sdělí také to, že hmota se opět vrátila k normálu, což časově souhlasí se zmizením Time-Shuttlu.

Zatímco Nussel zůstane v časové hrobce, vydá se trojice na časovou cestu z Larany na Allgorah. Tam udržuje Salany spojení s pozitronikou. Goman-Largo se na nějakou dobu může sesíťovat s Allgorahem, zatímco Salany se s pozitronikou zcela sloučí. Zapomenuté a zastavené elektrárny jsou aktivované, pohonné komplexy najedou, světelné paprsky jsou rychlostí světla vyzařovány do předem vypočtených směrů. Po nějaké době je zařízení znovu odpojeno. Kamintze dosáhne na stabilní oběžnou dráhu nad Stomou. Nebezpečí pádu je zažehnáno.

Goman-Largo se vrací k časové hrobce. V kovovém plášti se otevře velký otvor se zubatými a zabarvenými okraji. Time-Shuttle je stále ještě pryč. Po několikahodinovém pátrání objeví Modulman kostru jednorožce a myslí si, že má před sebou Nusselovy ostatky. Ale Tigganoi se mýlil - Nussel přikluše nezraněný. Společně prozkoumají hlouběji časovou hrobku. V obvyklé úrovni s prstencovitě uspořádanými sektory objeví Aniu a Neithadl-Off, které jsou drženy ve stázovém poli. V centru zařízení, kde nejsou žádné stázové pole, najde Goman-Largo rozpadlé pozůstatky šesti křesel, které vypadají jako trůny. Pomocí koncentrace dokáže Modulman vypnout stanoviště strážce časové hrobky. Najde pak také zmizelý Time-Shuttle. Když pronikne do kapsle, pozoruje strážce, který zoufale bojuje proti zbytkům Hepatha Krell-Netepheta. Měkká, nabobtnalá hmota, která byla uložena v zásobárně časotransferové kapsle a zmizela bezestopy, se snaží vysát strážci buněčnou kapalinu, takže ten se pozvolna rozpadne na prach. Goman-Largo objeví quintadimový vrhač a vypálí ze zbraně na bublající hmotu, která se teď obrátí na něj. Biomasa zmizí do hyperprostoru.

Polomrtvý časový chirurg je připraven pomocí Goman-Largovi při hledání Atlana. Vysvětlí mu jak se ovládá časotransferová kapsle, která je schopná zastavovat mezi časovými hrobkami a dokáže se přitom pohybovat v čase jak dopředu a dozadu, tak i stranou.

Goman-Largo a jeho společníci se rozhodnou navést časotransferovou kapsli k novému cíli. Dostanou se na planetu Nasindra, na které žádná časová hrobka není. Tento svět leží v galaxii Manam-Turu, ve které se zdržuje také Atlan. Ale časová epocha nesouhlasí. Time-Shuttle se dostal příliš daleko do budoucnosti. Shuttlu hrozí, že ho pohřbí jeden z bohů velkého Evolla. Před obrovskou bytostí prchajícího Ramana vezmou na palubu. Goman-Largo vystřelí z quintadimového vrhače na plazmatickou bytost, která ztrátu organické substance s hrozivou rychlostí neustále kompenzuje. Time-Shuttle se znovu přesune na nulačasovou stopu. Kapsle přistane na Barquassu. Goman-Largo pošle Time-Shuttle k časové hrobce, které se dotkly při letu na Barquass. Pro jistotu pošle modul, který vyšle časoprostorový signál, jakmile zachytí aktivační impulz od jiného modulu. Tigganoi doufá, že tak opět Time-Shuttle najde.

Malou skupinku obklíčí pět kluzáků. Z kluzáku vystoupí Barquasští piráti. Od Hatchisse se Neighadl-Off dozví, že piráti číhají na Atlana. Goman-Largo, Vigpanďanka, Anima a Nussel se následně připojí k pirátům.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!