Atlan 726 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 726
Název:Časový transfer
(Zeit-Transfer)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 725 • chronologicky • AT 727 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Pátrání na nulačasové stopě

Goman-Largo se se svou družkou Neighadl-Off a Animou zdržují na měsíci Niarmena, aby hyperfyzičce Enerschi-Upp pomohli při dalším vývoji hyperpohonu. Exploze zničí urychlovač částic. Ze strachu před pronásledováním úřady a samotným imperátorem se spolutrpitelé rozhodnou zmizet.

Imperátor Brusch-Onoton reaguje podivuhodně rychle na procesy na Niarmeně. Zuří kvůli selhání hyperfyzičky a jejího týmu. Mají zůstat v podzemním krytu než přiletí komando, které je má odvézt na Phylos. Skupinka tam chce ale být dříve, vezme měsíční trajekt a odlétá sama na Phylos.

Trajekt je chycen stíhačkami vesmírné eskadry, doprovozen na Preet a přinucen k přistání na kosmodromu PEVNOSTI. Současně je PEVNOST napadena pozemním vojskem jedné kolonie Phylosů.

Modulman ovlivní jedním svým modulem technické a chemické procesy v okolí, takže čas do určité míry klidně stojí. Zatímco se Goman-Largo, Neithadl-Off, Anima a Enerschi-Upp snaží proniknout do PEVNOSTI, začne se plynutí času opět normalizovat. Rakety vesmír-země dopadají na kosmodrom, zatímco bojové tanky odpovídají palbou. Anima je tlakovou vlnou explodující rakety vržena otevřenou branou do PEVNOSTI a ztratí vědomí. Enerschi-Upp se oddělí od svých kamarádů. Zbytek pronikne hlouběji do PEVNOSTI. Anima přijde opět k sobě. Utrpěné vnitřní zranění se zahojí samo od sebe. Cholericky imperátor Brusch-Onoton je přesune do pseudokrajiny v hlubinách PEVNOSTI, kde se před asi půl rokem poznali. Tam umístěný těžce ozbrojený humanoidní robot umožní Animě, Modulmanovi a Vigpanďance přístup k transmiteru. Jsou vyzářeni, tentokrát ale nepřistanou v kosmické stanici, nýbrž v časotransferové kapsli.

Kapsle začne pokračovat ve své cestě, kterou před nekonečnou dobou přerušil Krell-Nepethet. Po pěti dnech na nulačasové stopě se objeví dva urgentní problémy (chybějící potraviny a především voda, ačkoliv ta je díky recyklaci v ochranných oblecích ještě po několik dnů k dispozici).

Goman-Largo objeví náhodou skryté řídící zařízení kapsle. Zjistí, že kapsle má brzy dosáhnout cíle. Po vstupu do čtyřrozměrného kontinua zjistí skupinka, že se kapsle objevila na planetě Mohenn. Mohenňané je pokládají za bohy a pozvou je ke slavnostní hostině. Na oplátku očekávají Signové podporu v boji proti Xorům. Ještě v noci je Goman-Largo přilákán hlukem k časotransferové kapsli. Před stále ještě otevřenou propustí ho varuje Nussel před vetřelcem. Uvnitř kapsle ale nikoho nenajdou. Chybí ale řídící pult. Nussel následuje Modulmana do nitra a upozorní ho na útok Xorů pod vedením Narunna. Na obrazovce kapsle může Goman-Largo sledovat invazi barbarů do stanového tábora Signů. Mezitím se uzavřela propusť kapsle a Modulman s Nusselem nemohou ven.

Neithadl-Off, Anima a Donora jsou spoutány a odnešeny z tábora. Když oddíl projde kolem kapsle, propusť se otevře. Dříve než Goman-Largo může vyrazit k táboru Xorů, ukáže mu Nusel hned pod pískovcovou platformou, na které přistála časotransferová kapsle, vstup do podzemního chrámu. Modulman se vydá po kamenných schodech do místnosti, kterou z větší části zaplňují do kruhu uspořádané trosky časotransferové kapsle. Je tu také závěs řídícího přístroje, ale cenné zařízení chybí.

V táboře se Xorové baví hudbou, kterou Neithadl-Off vydává svým kombinovaným zařízením; Anima je mezitím na útěku před Narunnem, který se jí snaží zabít. Goman-Largo pozoruje události z blízkého pahorku. Modulman se vyšvihne na záda Nussela a je jeho razantním během shozen zase dolů. Nussela to ale nezadrží a zaútočí na Narunna. Xor zahodí luk a vyřítí se s dýkou na Nussela, naběhne přitom ale na jeho roh a zůstane ležet se silně krvácející ránou.

Goman-Largo vyšetří Xora a zpozoruje cukání levého oka, ale Anima tvrdí, že Narunn už nežije, ačkoliv něco z jeho těla nebo něco v jeho těle žije, v žádném případě ale ne Xor. Protože ale jen Narunn ví něco o zmizelém řídícím přístroji, nařídí Modulman uzdravení Xora. Neithadl-Off se přidá ke svým druhům. Pozoruje začínající úpadek těla Xora. Velká část Narunna se rozpadne na prach a je větrem hnána pryč. Zůstane jen věc vypadající jako cosi mezi hadem a mlokem, která se sestává z bezpočtu stříbrně se třpytících, jako nehet velkých destiček, a která má na obou koncích těla pár jako dlaň velkých ploutví. Protáhlá, vejčitá hlava má malá ústa se dvěma sňůrkovitými chápavými jazyky a jedno černé, vejčité oko, které zobrazuje bažinatou oblast, ze které vystupuje ocelový ostrov s kruhovitou platformou - vstup do časové hrobky. Anima se držela fyziologie a metabolismu Xorů, když prováděla opravu. Došlo tím k nesrovnalostem, které vyvolaly současný vzhled Narunna. Narunn se dá na útěk. Goman-Largo a Neithadl-Off tuší, že se řídící přístroj nachází ve stanu vojevůdce. Když se tam dostanou, přemůže je houf Signů, kteří se osvobodili z pout. Teprve když poznají, koho mají před sebou, opět je pustí.

Mezitím je Narunn s řídícím přístrojem na cestě k chrámu. Goman-Largo a Neithadl-Off ho následují. Anima jede na zádech Nussela a připojí se ke svým druhům. Modulman dorazí k otevřené propusti před svými dvěma průvodkyněmi. Bytost, která byla kdysi Narunnem, nainstalovala již řídící přístroj na své místo, ale časotransferová kapsle nereaguje. Anima nasadí své síly a cizinec zemře.

Z chránu vynese Orbiterka pravoúhlou kovovou destičku s nápisem »This is a Time-shuttle«. Nussel identifikuje řeč jako »Angličtinu«. Anima přeloží nápis jako »pendlovač časem«. Od této doby budou kapsli označovat jako Time-Shuttle. Anima myslí na to, že anglicky mluví jen Pozemšťané a Celesťané v Alkordoomu. Vyvstává tedy otázka, jak se toto písmo dostalo na kus trosek jedné časotransferové kapsle.

Time-Shuttle je připraven ke startu, reaguje ale už jen na dotek Animy. Hledání jejího Rytíře může pokračovat.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!