Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1830
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1830
Název:Mentální retardátor
(Der IQ-Dimmer)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:19.9.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 / 1289 NGL = 4875 / 4876
Ronald Tekener v akci - jeho cílem je Humanidrom
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener – Smíšek se vrací z Hangaye a nechá se retardovat.

Atlan – Arkonidan sáhne k odvážnému plánu.

Arfe Loidanová – Xenomedička se obává o „své“ slaboduchy.

Agnes Figorová – Terranská šachová mistryně se dobrovolně nechá otupit.

Chenobroczeket Fanczynoke – Cheborparn se hlásí do akce v Humanidromu.

Již tak napjatá situace v Mléčné dráze se začátkem roku 1289 nového galaktického letopočtu ještě vyostřila. Galaxií stále křižují tisíce záhadných ježatek, které již obsadily několik planet a zcela je odřízly od okolního světa. Rozhádané Galaktikum si neví rady a v současné době není schopné dospět ke shodě: mezi hlavními mocenskými bloky galaxie panuje hluboká nedůvěra.

Nikdo v Mléčné dráze netuší, kde pobývají Perry Rhodan a jeho přátelé Reginald Bull a Alaska Saedelaere. Tři nositelé aktivátoru zmizeli v hřibovitém dómu na Trokanu – „druhém Marsu“ - a dosud se neobjevili. Zatímco Alaska se ocitl v galaxii Bröhnder, kde se naposledy musel bránit proti „Sběračům šrotu“, Rhodana a Bulla to zaválo do galaxie Plantagoo, kde chtějí najít cestu k tajemným Galorňanům.

Arkonidanu Atlanovi se alespoň podařilo přesvědčit Ligu svobodných Pozemšťanů a Fórum Raglund, aby vytvořily alianci proti Tolkandům. Úvodní mise v prostoru Humanidromu měly jen minimální dopad. Atlan nyní doufá v nový nástroj – je jím MENTÁLNÍ RETARDÁTOR...


V Hangayi bojuje Ronald Tekener v roce 1288 NGL proti rozsáhlému zločineckému syndikátu Karaponida Amose-Tar-Neye, který působí na planetě Sumac v masce majitele pohřebního ústavu a spolupracuje s Galactic Guardians. Nositel buněčného aktivátoru padne zločinci do rukou a jako pomstu za Tekenerovo zasahování ho Amos-Tar-Ney nechá pohřbít zaživa. Terranec, napojený na systém podpory života v hrobě a informovaný o dění v okolí prostřednictvím videosystému, zde má v naprosté bezmoci strávit zbytek svého potenciálně nesmrtelného života – pokud Smíškovi přátelé nevyjdou vstříc Karaponidovým požadavkům. Tekener opakovaně pozoruje lidi procházející kolem svého hrobu, není však schopen dát o sobě vědět. Dao-Lin-H’ay ho osvobodí teprve po devíti měsících, protože Amose-Tar-Neye zastřelil nějaký příliš horlivý člověk hned při zatýkání.

Tekener se poté vydá do Mléčné dráhy, aby se zotavil. Tam se přes náborovou kancelář na Olympu dostane na Camelot, kde se dozví o mentálním retardátoru Arfe Loidanové, který je ve fázi testování, a dá se k dispozici pro příslušné zkoušky. Ukáže se, že po podání čtyř dávek preparátu klesne IQ dotyčného na dobu přibližně 24 hodin na hodnotu mezi 70 a 80, poté postupně spadne až na zhruba 50. Po dalších 48 hodin inteligence nadále klesá. Tento pokles je doprovázen extrémním nárůstem agrese, úplnou ztrátou libida, neschopností činit etická rozhodnutí a stále se zvyšující hyperaktivitou. Loidanová stanovuje maximální dobu působení na 144 hodin. V průběhu testů se ukáže, že Tekenerův buněčný aktivátor rychle odbourává preparát, takže Smíškovi je třeba podávat dávky v kratších intervalech než lidem bez aktivátoru. Tekener také projevuje silné známky klaustrofobie, když si v retardovaném stavu nasadí SERUN.

Krátce poté se Tekener a Loidanová vydávají k Point Survive. Tam společně s Atlanem naplánují nasazení takzvaných slaboduchů, úderné jednotky složené z lidí ošetřených mentálním retrdátorem, která má proniknout do Humanidromu a dokončit neúspěšnou operaci Humanidrom. Protože se Atlan jako vrchní velitel spojené flotily lodí LSP, Raglundu a Camelotu nemůže operace zúčastnit, a Icho Tolot s Guckym, jediní dva nositelé buněčných aktivátorů imunní vůči tangleskenu, se stáhli na Halut, aby se zotavili z následků pobytu na Lafayette, je Tekener proti doporučení Arfe Loidanové pověřen vedením operace. Tekener sestaví údernou jednotku z dobrovolníků ze všech zúčastněných mocenských bloků. Mezi dvaceti vybranými lidmi jsou Terranci, Ertrusané, Arkonidané, Akonané, Antiové, Bluesané, Topsiderové, Unithané a Cheborparnové. Slaboduchy doprovází také šest robotů modula, kteří fungují jako ošetřovatelé retardovaných Galaktiků a jsou také zodpovědní za vyhození Humanidromu do povětří.

Dne 27. února 1289 NGL zaútočí v rámci diverzní akce celá spojená flotila s více než 5000 jednotkami na soustavu Scarfaaru, zatímco úderná jednotka dokáže se space jetem dosáhnout Humanidromu. Protože Tolkandové udržují v oblasti působení tangleskenu rádiovou blokádu, která je deaktivována jen na krátkou dobu každých několik hodin, dozvídá se GILGAMEŠ jen po částech, jak si slaboduchové vedou. Podaří se zjistit, že Tolkandové prorazili do Humanidromu velké množství tunelů o průměru 300 metrů, v nichž jsou uloženy voštinové kontejnery s larvami vivoku.

V průběhu mise má Tekener stále větší potíže se zvýšenými dávkami retamentalu, které jemu i ostatním účastníkům akce automaticky podává SERUN. Chenobroczeket Fanczynoke, Cheborpar, který podle všeho snáší zhloupnutí než ostatní slaboduchové, si nárokuje vedení úderného týmu. S pomocí Terranky Agnes Figorové, která svou mysl trénuje neustálými šachovými hrami proti pikosynu SERUNU, se však Tekener dokáže znovu a znovu vzchopit a plnit tak své vůdcovské povinnosti.

O něco později dojde v jednom ze skladišť vivoku k bitvě s gazkarskými válečníky, při níž jsou zabiti čtyři členové úderného týmu. S několika larvami vivoku se některým přeživším slaboduchům nakonec podaří přenést se transmiterem na RICA, avšak Tekener a Figorová, stejně jako Arkonidan Carrae, Bluesan Torük Galayz a Topsider Nurmir-Trenk zůstanou na místě, když transportní zařízení zničí Gazkarové. O několik minut později RICO sleduje, jak Humanidrom mizí v mohutné explozi.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Der IQ-Dimmer« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)