Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmické lodě > GILGAMEŠ
hledat
GILGAMEŠ
GILGAMEŠ
© André Höller, Lars Bublitz

GILGAMEŠ byla modulová kosmická loď s průměrem 2.5 kilometru, která se skládala ze třinácti velkých bojových lodí. Byla nazvána po sumerském králi Gilgamešovi.

Struktura

V základním stavu byl GILGAMEŠ pentagondodekaedr (pětiúhelníkový dvanáctistěn) z jehož ploch trčely ven pětinásobné věže transformačních děl. Každá z dvanácti ploch byla současně přídí jednoho modulu GILGAMEŠE.

Moduly GILGAMEŠE I až XII byly zádí připojeny k centrálnímu modulu GILGAMEŠ XIII, který se jmenoval MERLIN a byl rovněž pentagondodekaedrem o průměru 500 metrů. Moduly I až XII připomínali elipsoidy o tloušťce 700 metrů a délce 1076 metrů (s transformačními věžemi).

Moduly

Jednotlivé moduly byly s výjimkou MERLINU pojmenovány od svých velitelů po místech nebo osobách, ke kterým je pojil zvláštní vztah.

 

No. jméno velitel
1 MOORGA Perry Rhodan
2 RICO Atlan
3 SIELA Reginald Bull
4 ROSTOCK Homer G. Adams
5 TALOSH Julian Tifflor
6 MERKOSH Michael Rhodan
7 KYTOMA Alaska Saedelaere
8 KENNON Ronald Tekener
9 TRAMP Gucky
10 VINAU Dao-Lin-H'ay
11 ENZA Myles Kantor
12 SAIRA Mila a Nadja Vandemarovi
13 MERLIN Kalle Esprot

 

Na každém modulu byla počítačová síť skládající se z devíti Syntronů (halutské výroby) a jednoho kontracomputeru.

Pomocné čluny modulů

Ofenzivní výzbroj

  • Transformační děla (5 x 5000 gigatun)
  • 5 těžkých termoděl
  • 5 těžkých dezintegrátorů
  • 50 zbraňových modulovaných stanovišť (standardně: 20 x 2000 gigatunových transformačních děl)

Defenzivní výzbroj

Historie

Všechny moduly kosmické lodi byly sestaveny na planetě Camelot pod přísným utajením. Perry Rhodan se s GILGAMEŠEM, po více než 40 letech plánování a výstavby, vynořil v roce 1288 NGL v době zhroucení čas urychlujícího pole kolem Trokanu ve Sluneční soustavě.

GILGAMEŠ se zúčastnil bojů proti Tolkandům, proti džerrskému hradu GOUŠARAN a proti Algiotickým poutníkům.

V rámci jednání o odzbrojení byl vyklizen a v bezbranném stavu byl předán Galaktiku se sídlem v Mirkandolu na Arkonu – a tak fakticky dán do rukou Křišťálového impéria. V rámci terranské operace byl GILGAMEŠ 3. září 1303 NGL zničen, aby se zabránilo jeho zneužití Arkonem v rámci operace Tichý obr. Omylem zanechané části odstraněné biokomponenty MERLINU podpořily komando a způsobily tak i svůj vlastní konec.

Bioplazma přitom zazpívala svou poslední píseň (PR 2027)