Menu

Transmiform

Systém létajících pevností ve Sluneční soustavě. Šest set tisíc plošin. Malé létající plošiny, které se pohybují po složitých oběžných dráhách kolem Slunce, bez lidské posádky, vybavené superrychlými identifikačními zařízeními a v případě proniknutí neohlášené kosmické lodi do Sluneční soustavy okamžitě zahájí palbu z transformačních děl. Tyto pevnosti byly rozmístěny i na všech nových planetách a jejich měsících a kosmických stanicích, umístěných ve středu systému.