Menu
Systém létajících pevností ve Sluneční soustavě. Šest set tisíc plošin. Malé létající plošiny, které se pohybují po složitých oběžných dráhách kolem Slunce, bez lidské posádky, vybavené superrychlými identifikačními zařízeními a v případě proniknutí neohlášené kosmické lodi do Sluneční soustavy okamžitě zahájí palbu z transformačních děl. Tyto pevnosti byly rozmístěny i na všech nových planetách a jejich měsících a kosmických stanicích, umístěných ve středu systému.