Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Místa děje > Líhňový svět
hledat

Termínem líhňový svět označují Tolkandové takové světy, na kterých je vlivu svazku vystaven vivok. Z larev vivoku se líhnou jednotlivé tolkanské druhy. V pro Tolkandy mimořádně příznivém případě dojde k absolutnu. Tehdy zahyne všechen výše vyvinutý život na postižené planetě a zrodí se takzvaný filozof. Během invaze do Mléčné dráhy postihlo toto velké umírání celkem 52 světů.

Známé líhňové světy

Zdroj

PR 1839, PR 1840, PR 1841