Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1839
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1839
Název:Na prahu absolutna
(Schwelle zum Absolutum)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:21.11.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Byla celá invaze pouhé nedorozumění? - Článkové lodě v galaxii
Hlavní postavy románu:

Rebekka DeMonnová - Agentka Služby pozemské ligy ve vážném podezření.

Gia de Moleonová - Šéfka SPL působí na několika frontách.

Avynšaya - Chaerod hlásá mír a porozumění.

Cistolo Khan - Komisař LSP zůstává skeptický.

Angela Stollová - Velitelka výsadkové operace.

Zatímco Perry Rhodan a Reginald Bull jsou v galaxii Plantagoo a Alaska Saedelaere přichází v Tolkandiru na děsivé věci, invaze pokračuje. Na jaře roku 1289 nového galaktického letopočtu vniklo do Mléčné dráhy přes 200 000 lodí takzvaných Tolkandů.

Posádky těchto lodí - Neezové, Gazkarové, Alazarové a Eloundarové - obsadily planety a odřízly je od zbytku Galaxie. Obyvatelé těchto planet, kterým Tolkandové říkají „svazek“, jsou zjevně používáni k nějakému tajemnému účelu, který se zatím nikomu, nepodařilo odhalit.

Díky riskantním operacím komand se sice nějaké informace o vetřelcích nashromáždily, ale to nestačí. Průzkumná jednotka pod velením Ronalda Tekenera sice pronikla dokonce do Humanidromu, zničila ho, zaplatila však za tento kousek vysokými ztrátami. Atlanův frontální útok na Tolkandy ještě nezačal, protože vetřelci jsou příliš silní a skenovací záření jim skýtá náramně účinnou obranu.

Zatímco lidé v Galaxii musí takřka nečinně přihlížet, jak se Tolkandové roztahují, děj se řítí k dalšímu vrcholu. Chovné planety jsou patrně NA PRAHU ABSOLUTNA...


V sektoru 47 Tucani se ve flotile ježatek objevují obrovská plavidla o průměru až 23 kilometrů. Objekty, známé jako článkové lodě, se skládají z více než stovky nepravidelných fragmentů, které jsou k sobě při celkové délce 70 kilometrů propojeny pomocí řetězovitých mezičlánků. Kolem každé z článkových lodí se zformuje 2000 ježatek a vzniklé flotily naberou kurz k hlavním galaktickým světům, včetně Sluneční soustavy. Lodě GILGAMEŠ a PAPERMOON, které jsou momentálně v oblasti, bezprostředně následují příslušnou formaci.

2. dubna 1289 NGL odvysílá článková loď pouze akustickou rádiovou zprávu, v níž se ohlásí Chaerod Avynšaya. Pozdější hlasové analýzy ukazují, že Avynšaya musí být insektoidní bytost. Chaerod ve své zprávě hovoří o nedorozumění. Chaerodové, kteří si říkají Koordinátoři, a Physandové nepatří k Tolkandům a omlouvají se za nepříjemnosti, které jejich chráněnci způsobili národům Mléčné dráhy. V galaxii Tolkandir žijí Neezové, Gazkarové, Alazarové a Eloundarové v míru vedle ostatních inteligentních národů jako kočovná rasa. Jejich zvláštní způsob rozmnožování ostatní národy respektují a na druhou stranu Chaerodové zajišťují, aby Tolkandové nemohli nikomu ublížit. Physandové působí jako inženýři, kteří Tolkandům dodávají potřebnou technologii. Tentokrát Tolkandové přiletěli příliš brzy, a tak se v Mléčné dráze chovali nekontrolovatelně. Avynšaya slibuje, že okamžitě vyčistí líhňové světy a vypne tangleskenovací pole. Krátce nato GALOS zjistí, že ve Sluneční soustavě byla zahájena evakuace.

Mezitím se na planetě Erender ve Fornaxu musí agentka SPL Rebekka DeMonnová bránit proti obvinění z velezrady. Výslechy před tribunálem Služby probíhají na palubě osmisetmetrové kulovité lodi LUNA, která má průměr 800 metrů. Záznamový krystal ukrytý v oděvu DeMonnové však agentku zprostí viny. Zároveň si však musí přiznat, že stále vnitřně hledá ospravedlnění pro činy Tiziana Granneta.

Když LUNA odlétá zpět do Mléčné dráhy, dostává vesmírná loď 3. dubna 1289 NGL od První Pozemšťanky Paoly Dašmaganové rozkaz letět na líhňový svět Gaillon, obývaný pěti sty lidmi, aby pozorovala stažení Tolkandů.

6. dubna 1289 NGL vyhasne tanglepole nad líhňovým světem a na povrch zamíří úderná jednotka. Rebekka DeMonnová doprovází oddíl jako konzultantka kvůli misi, kterou před několika lety na Gaillonu uskutečnila. Najdou 2000 Tolkandů a obyvatele planety stojící v extatickém tranzu v pozůstatcích vivoku. Jediný přítomný Eloundar oznamuje blížící se příchod absolutna. Ve chvíli, kdy DeMonnová pošle na LUNU prostřednictvím transmiteru lovce velké zvěře Lennyho Eisenbeina, který je díky své závislosti na designové droze fyfa snižující inteligenci chráněn před vlivem tangleskenu, Tolkandové a kolonisté ztuhnou ve vytržení. Současně se agentce začne dělat nevolno, poklesne jí tlak v očích a začne jí cukat v hlavě, a tak na poslední chvíli uteče transmiterem, zatímco Angela Stollová, velitelka výsadkového týmu, zůstane na planetě.

Zatímco všichni Tolkandové a lidé na Gaillonu umírají, článková loď ve Sluneční soustavě aktivuje silné ochranné štíty a v 47 Tucani flotily ježatek rozšíří tangleskenovací pole.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Schwelle zum Absolutum« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)