Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1842
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1842
Název:Malý přítel
(Ein kleiner Freund)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:12.12.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Je to cizinec - bytost, kterou musí každý milovat
Hlavní postavy románu:

Ilara Clandorová - Dívka z Olympu se setkává se záhadným cizincem.

Dindra a Ronald Clandorovi - Rodiče už nerozumí světu ve "Věži" na Olympu.

Atlan - Arkonidan čeká na další úder Tolkandů.

Ansgur-Egmo - "Silný muž" z Topsidu přijímá nečekanou návštěvu z Terry a Camelotu.

Jack - Cizí stvoření potěší obyvatele Olympu.

Zatímco Perry Rhodan a Reginald Bull jsou v galaxii Plantagoo a Alaska Saedelaere přichází v Tolkandiru na děsivé věci, invaze pokračuje. Na jaře roku 1289 nového galaktického letopočtu vniklo do Mléčné dráhy přes 200 000 lodí takzvaných Tolkandů.

Posádky těchto lodí - Neezové, Gazkarové, Alazarové a Eloundarové - obsadily na 300 planet a odřízly je od zbytku Galaxie. Obyvatelé těchto „líhňových“ planet jsou zjevně používáni k nějakému tajemnému účelu, který se zatím nikomu nepodařilo odhalit.

Jako další tolkandské národy vstupují na scénu Chaerodové a Physandové a nabízejí mírová jednání. Během těchto jednání byly galaktické delegace málem kompletně povražděny.

A potom dojde k děsivé vlně smrti na 52 líhňových planetách: Miliony a miliony lidí všech galaktických národů, ale i Tolkandové umírají. A zatímco se Tolkandové stahují do 47 Tucani, kulové hvězdokupy při okraji galaxie, na Olympu se začne projevovat MALÝ PŘÍTEL...


1. května 1289 NGL najde šestiletá Ilara Clandorová na Olympu při jedné ze svých výprav po Trade City bytost, v níž rozpoznává malého lidského chlapce. Jack, jak dítěti říká, vyzařuje auru, která v Ilaře okamžitě vyvolá hluboký pocit náklonnosti. Vezme si Jacka s sebou domů, kde cizincovu charismatu podlehnou i její rodiče Dindra a Ronald a přijmou ho jako své druhé dítě. Přátelé rodiny, kteří s Jackem přijdou do styku, jsou jím rovněž fascinováni. Každý však vnímá podivné dítě jinak, což ovšem nevyvolává žádné rozčilení. Stejně tak nikomu nevadí Jackův extrémně zrychlený růst. Když strážní robot identifikuje Jacka jako neznámou formu života a pokusí se ho paralyzovat, je klasifikován jako defektní a zničen. Jackova aura se stále šíří a uchvacuje další a další obyvatele Olympu. Po několika týdnech, kdy je Trade City již zcela pod Jackovým vlivem, si bytost konečně uvědomí svůj osud: je filozofem, který absorbuje životní energii a je jí posilován. Nyní začíná cíleně rozšiřovat svůj vliv.

Mezitím GILGAMEŠ po Orgomu zkoumá další bývalé líhňové světy, na nichž se odehrálo absolutno, až se 4. května 1289 NGL vrací na Camelot, kde hyperprostorový rezonátor opět registruje silné hyperstrukturální fenomény, které způsobují podobné deformace Meganonovy vlny jako na Trokanu. Výchozím bodem je soustava Orion Delta s Topsidem.

Atlan opět startuje s GILGAMEŠEM. Cistolo Khan s PAPERMOONEM na Atlanovu žádost rovněž odlétá na Topsid ze Sluneční soustavy, která je stále chráněna ASP. Cestou se GILGAMEŠ setkává s haluťanskou flotilou o síle 10 000 jednotek. Tomo Mirkus informuje Atlana, že Haluťané nyní aktivně zasáhnou do boje proti útočníkům z Tolkandiru - i proto, že poškození běžného mozku, které utrpěl během své mise v tangleskenovacím polem Orgomu, pomalu ustupuje. Obři z Halutu chtějí na úvod provést průzkum v sektoru 47 Tucani.

V posledních desetiletích se na Topsidu obnovila jednotná vláda, kterou v současnosti vede Ansgur-Egmo. Nicméně tři hlavní mocenské bloky, tedy říše Trukrek-Hun, aliance Guragkor-Gmen a svaz Enshgerd-Ahk stále existují, stejně jako soupeření mezi nimi. Na Topsidu se také objevila bytost s mimořádnou aurou. Dítě jménem Icci-Ecc, což znamená "dobrodinec, kterého je třeba chránit", stále rozšiřuje svůj vliv, stejně jako Jack na Olympu.

Když GILGAMEŠ a PAPERMOON 9. května 1289 NGL konečně dorazí na Topsid, Ansgur-Egmo je zpočátku odmítne. Protože vliv Icci-Ecca vede na Topsidu ke stále masivnějším nepokojům a také aby se zbavil Atlana a Khana, hlava vlády prohlásí, že je ochotna připustit spolupráci Topsiderů s Camelotem a LSP proti Tolkandům. Krátce poté PAPERMOON odlétá zpět na Terru, zatímco Atlan zůstává s GILGAMEŠEM v soustavě Orion Delta.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Ein kleiner Freund« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)