Atlan 65 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 65
Název:Alfa alarm
(Alpha-Alarm)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Revoluce na Ertrusu
« AT 64 • chronologicky • AT 66 »
Vydáno poprvé:2. října 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18. července až 26. července 2841
Agentka je odhalena - a začíná závod od 250 miliard Solarů
Hlavní postavy románu:

Kapitán Rolon Pohat - velitel tajné centrály USO

Elahi Sontra - krásná žena hraje falešnou hru

Ronald Tekener - specialista USO se honí za miliardami

Sinclair Marout Kennon - robočlověk se zamiluje

Poia Hoyt - šéf ertrusanské tajné služby

Nos Vigeland, Terser Frascati a Runeme Shilter - vůdci revoluční opozice z Ertrusu

V tajné stanici Mowhall v podzemí Baretusu sedí ertrusská posádka právě u večeře, když přijde radiogram. Dobrá nálada je hned pryč. Radiogram pochází z jednoho křižníku USO a rozkazuje veliteli kapitánu Rolonu Pohatovi Mowhall hned vyklidit, protože polohu stanice zjistila ertrusanská tajná služba. Všechny podklady jsou zničeny a nakonec jedenáct specialistů USO opustí Mowhall připraveným transmiterem. Na místě zůstane pouze Elahi Sontra a to na nejvyšší rozkaz. Pozemšťance se podaří deaktivovat sebedestrukční mechanismus aktivovaný Pohatem. Špiónské kamery to zaznamenají a předají do USO. Jsou tak odstraněny poslední pochybnosti, že Elahi Sontra působila minimálně jako dvojitá agentka. Předpokládá se ale, že vedle USO a tajné služby Carsualského spolku pracuje také pro revolucionářskou opozici.

Po dobytí Mowhallu je Elahi Sontra přivedena k Poiovi Hoytovi, šéfovi rozvědky. Ten jí nechá zavřít do vězení, aby neohrozil její krytí.

Hoyt dostane od svého zástupce Harana Luhurta zprávu, že HAPPY DAY přilétá k Ertrusu. Nechá oba šéfy UHB Ronalda Tekenera a Sinclaira Marouta Kennona přijmout novináři, aby se tak nenápadně dozvěděl o příčinně svého pobytu na Ertrusu. Oba muži ale tvrdí, že přicházejí s osobních důvodů, což jim nikdo nevěří.

Poia Hoyt se dozvěděl, že USO a Solární kontrarozvědka finančně podporuje revolucionářskou opozici v boji proti Gulortovi. Mají k dispozici značnou sumu. Elahi Sontra, která pracuje pro všechny tři strany, je zřejmě jediná osoba na Ertrusu, která ví, kde se peníze ve výši 250 miliard Solarů nacházejí. Navázání kontaktu s agentkou je skutečným důvodem přítomnosti UHB na Ertrusu.

Tekener a Kennon navštíví byt v Baretusu, který Elahi Sontra příležitostně používala. Tento krok přivede na oba muže pozornost Poia Hoyta. Revolucionářská opozice si zřejmě všimne šéfů UHB a pošle dva bojové roboty, které okamžitě zaútočí. Díky rychlé reakci Sinclaira Marouta Kennona se podaří dostat se ke kluzáku a odletět do hotelu Kreit.

Protože Poia Hoyt stále ještě nereaguje, vyřídí si oba přátelé druhého dne několik nicotných obchodů. Kromě jiného ale hledají Pece Rathona, který jim má stát po boku při budoucím osvobozování Elahi Sontry.

Brzy poté jsou oba muži zatčeni v hotelu. Důvod zatčení je prohřešek proti na Ertrusu platnému zákonu o myslivosti, protože v rezervaci složili dva lesní vlky. Plán jde přesně tak, jak USO naplánovalo. Také Pece Rathon reagoval podle plánu a navázal kontakt s Poiou Hoytem, který přikázal zatčení Kennona a Tekenera. Dostanou se do vězení, ve kterém je i Elahi Sontra. Při pohledu na Terransku zasáhne Kennona blesk z čistého nebe. Zamiluje se do Sontry, která u Poia Hoyta upadla v nemilost. Šéf rozvědky už Pozemšťance nevěří a nechal jí implantovat malý vysílač, aby mohl kdykoliv zjistit její stanoviště.

Poia Hoyt nechá poté informovat revolucionáře, že peníze určené pro pád Gulorta jsou v nebezpečí. Nos Vigeland, vůdce podzemního hnutí, zavelí k útoku na vězení. Vůdce skupiny, který má tři Terrance osvobodit, je ještě mladý Terser Frascati. S účinnou pomocí Sbu Keitera, který je zodpovědný za instalaci bezpečnostního systému vězení a přešel k podzemnímu hnutí, se podaří proniknout k hledaným vězňům.

Kennon musí Tekenera nést, protože mikrogravitátor byl zničen jedním strážcem. Navzdory blížícím se posilám si najde Kennon čas, aby svému příteli našel nový přístroj na snížení působící gravitace. Tekener je mezitím se Sontrou přiveden na palubu čekajícího kluzáku a zabrání Terserovi Frascatimu násilím v okamžitém startu. V poslední chvíli se Kennonovi podaří dostat se ke kluzáku, ale bez mikrogravitátoru. Kluzák je těžce poškozen a musí nouzově přistát. Dříve než je pronásledovatelé definitivně doženou, stačí revolucionáři utéct transmiterem.

Poia Hoyt je s průběhem událostí spokojen. Signál z vysílače v Elahi Sontře je jasně zaměřitelný.

Muži podzemního hnutí opustí na palubě kluzáku maskovaného za policejní město Baretus. Při mezipřistání mimo město najde Kennon vysílač a odstraní ho. Tekener konečně dostane od Frascatiho nový mikrogravitátor, který pro Terrance zredukuje gravitaci na příznivou hodnotu. Ertrusan čekal s předáním tak dlouhou, protože chtěl vidět velkého Tekenera bezmocného.

Tři Pozemšťané a Ertruští revolucionáři se přesunou transmiterem na palubu ponorky. Ponorka je odveze k prastaré kosmické lodi, lehkému křižníku Solární flotily, který se zřítil do moře kolem roku 2100. Loď byla přestavěna na základnu. Setkají se s Nosem Vigelandem, který Tekenera požádá o 250 miliard Solarů, které urgentně požaduje pro boj proti Gulortovi. Tekener vysvětlí, že velkou část sumy tvoří howalgonium, zbytek tvoří bankovky.

Při vroucím objímání mezi Kennonem a Elahi Sontrou si Pozemšťanka všimne, že mikrogravitátor, který Kennon nosí jako kamufláž, je poškozený. Upozorní na to Kennona a ten jí vysvětlí, že je jako Tekener specialista USO a díky speciální úpravě není na přístroj odkázán. Prozradí jí vlastně tak, že UHB je tajná organizace USO. Přizná také Sontře, že ví, kde jsou peníze uloženy. Oslepený láskou se Kennon nechá přemluvit k pokusu o útěk ze základny. 26. června 2841 chce společně s Kennonem vstoupit do ponorky. Ronald Tekener je sleduje a pokusí se Kennona přivést k rozumu. Agentka se cítí být přinucena zamířit mikrozbraní na Tekenera. Když jí chce Kennon osvobodit, vystřelí na něj tři střely. Potom se věnuje Tekenerovi. Specialista USO je rychlejší a Kennon se musí dívat, jak Pozemšťanku provrtá energetický paprsek. Tekener vystřelí podruhé a rozpustí Elahi Sontru na popel.

Vigeland, Frascati a Shilter dorazí na místo události. Nos Vigeland je rozzloben ze smrti Terranky, protože v jeho očích jsou teď důležité informace ztraceny. Tekener teď Ertrusana chladnokrevně pozve k vyjednávání o podmínkách, za kterých Revolucionářská opozice získá 250 miliard Solarů.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál