Atlan 66 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 66
Název:Velká revoluce
(Die große Revolution)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Revoluce na Ertrusu
« AT 65 • chronologicky • AT 67 »
Vydáno poprvé:16. října 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec července 2841
Mocenský boj na Ertrusu - čtvrtý muž zasahuje
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener a Sinclair Marout Kennon - agenti USO smlouvají o procenta

Atlan - Lordadmirál USO vyšle posla

Damian Otok - muž s »ptákem«

Hoeth Yaica - Alphagont z Ertrusu

Nos Vigeland, Terser Frascati a Runeme Shilter - dědicové ertrusanské revoluce

Ronald Tekener a Sinclair Marout Kennon vniknou tajně na palubě kluzáku Ertrusanské domovské rozvědky k základně této organizace na kontinentu Peyter.

Damian Otok, kurýr USO, dorazil na Ertrus a šíří u Revolucionářské opozice fámu, že oba šéfové UHB možná spolupracovali s tajnou službou Poia Hoyta. To má zajistit, že nikdo nebude dávat muže do spojitosti s USO. Tři vůdci opozice (Nos Vigeland, Terser Frascati a Runeme Shilter) tomuto obvinění v žádném případě nevěří, protože byly o činech Tekenera a Kennona lépe poučeni.

Na Ertrusu je politická situace stále prekérnější. Chystané povstání proti vládě Gulorta je krátce před propuknutím. Ve flotile spustí Gulort velkou vlnu zatýkání.

V nervovém centru Ertrusanské rozvědky v pohoří Gonglyon jsou Tekener a Kennon představeni Hoethu Yaicovi. Mutant se je pokusí ovlivnit svými hypnosugestivními silami. Tekener a Kennon jsou ale mentálně stabilizovaní a tak Alfagont Yaica neuspěje. Konfrontuje teď oba Pozemšťany s prohlášením kurýra USO. Lordadmirál Atlan je údajně názoru, že vyšetřování UHB citelně narušilo plány USO a Revolucionářské opozice.

Tekener a Kennon nesmějí opustit základnu, dokud se revoluce nerozjede. Yaica požaduje od Pozemšťanů předání 250 miliard Solarů, které mají sloužit k financování povstání. Yaica k oběma mužům přivede Damiana Otoka. Otok přinese zprávu, že obrovská suma bude uvolněna a dána opozici k dispozici. Na oplátku požaduje Atlan vyhoštění Tekenera a Kennona z Ertrusu. Damian Otok je Yaicem vyzván k opuštění planety. Tekenera a Kennona si nechá ve vazbě. Oba agenti UHB mají v úmyslu předat sumu komukoliv, pokud dostanou nejméně 10% provize. Tento požadavek Yaicu rozhněvá.

Pomocí své tělní vysílačky dostane Kennon od Atlana rozkaz odhalit domnělé spojení mezi Hoethem Yaicou a Poiem Hoytem. Úkáže-li se, že Hoyt je pod Yaicovou duševní kontrolou, potom by USO stáhlo zpět miliardy a probíhající revoluce by se zkusila zastavit.

5. srpna 2841 dojde k rozhodující rozmluvě mezi Tekenerem, Kennonem a Yaicou ohledně předání peněz. Yaica ještě pořád není připraven dát šéfům UHB 10% a nabídne proto pouze 2%. Aby svůj požadavek zdůraznil, nechá Yaica oběma pozemšťanům odebrat mikrogravitátory, takže na ně začne působit plná gravitace planety. S téměř nelidským úsilím se Tekenerovi podaří nepadnout hned na kolena. Vydrží pro Pozemšťany hrozný tlak jen několik minut a pak omdlí. Jeho partner ho napodobí. Přítomní Ertrusané proces nafilmovali a přepnou antigravy v sedadlech, do kterých oba muže položí, na normální gravitaci.

Když opět získají vědomí, jsou Pozemšťané připraveni Hoetha Yaicu odvést do vulkánu Anakleto, kde jsou peníze ukryty. Kennonovi se podaří otevřít vstup do tajné stanice, vypnout dva HD-štíty a dostat se do malé haly, kde stojí pět malých kontejnerů, které rovněž chrání HD-štít. Najednou se objeví Poia Hoyt, který tři muže nepozorovaně sledoval. Při hádce mezi oběma Ertrusany se Ronald Tekener a Sinclair Marout Kennon dozví, že Yaica je sám zodpovědný za incidenty v hospodářství Solárního impéria. To je pro Poia Hoyta rozsudek smrti. Yaica převezme nad šéfem rozvědky duševní kontrolu a nechá ho vkročit do HD-štítu, který stále ještě visí nad kontejnery. Z Hoyta zbyde jen hromádka prachu.

Teď se objeví Nos Vigeland, Terser Frascati a Runeme Shilter, které Hoet Yaica zřejmě očekával. Tekener je znovu vyzván k deaktivaci HD-štítu a předání peněz. Tekener svolí, aktivuje transmiter ukrytý v jednom kontejneru a nechá HD-štít vypnout. Dříve než čtyři Ertrusané mohou kontejnery převzít, vytvoří se oblouk transmiteru a kontejnery jsou vrženy hyperprostorem do kosmické lodi USO, která čeká v blízkosti systému Kreit.

Za využití všech dostupných zbraní (Kennonovy tělesné zbraňové systémy a Tekenerův paprskomet, který vypadl z jednoho kontejneru) se oba pokusí ze základny prchnout. Sledováni Ertrusany dorazí Pozemšťani ke druhému transmiteru, který je vyzáří a pak zničí sám sebe. Specialisté USO vylezou z transmiteru v jedné propasti. Zde je nainstalován větší materiální transmiter, který je přesune na palubu lodě USO. Několik metrů před spásným přístrojem jim ale zabrání střelba z kluzáků v dosažení transportního pole. Transmiter exploduje pod koncentrovanou energetickou palbou útočníků. Tekener a Kennon jsou zajati vojsky Ertrusanské rozvědky.

Znovu jsou předvedeni před vzteklého Hoetha Yaicu. Pak přijde zpráva o smrti Gulorta a mnoha jemu věrných členů parlamentu. Politiky eliminovalo speciální komando rozvědky. Kontrolu převezme provizorní vojenská vláda. Oba šéfové UHB jsou odvedeni do jednoho bytu a zavřeni. Zajištění dveří ale pro Kennona nepředstavuje žádný problém. Po krátkém čase je ale jejich útěk u konce. Vigeland, Frascati, Shilter a Yaica na ně už čekají a okamžitě zahájí palbu. Kennon se vrhne na Hoetha Yaicu. Zasype Ertrusana vražednými údery. V průběhu pranice se Yaica zřítí do výtahové šachty a spadne 79 metrů do hlubiny. Hrozivý náraz mu rozdrtí všechny kosti a šéf rozvědky je okamžitě mrtev.

Tekener odzbrojí tři Ertrusany. Vigelandovi se po smrti Yaicy viditelně uleví. Tvrdí, že byl pod Yaicovým sugestivním vlivem. Jeho vliv se projevoval tak, že pro ně bylo nemožné se Alfagonta dotknout, zranit nebo úplně zabít. Triumvirát se teď prohlásí za vládce Ertrusu.

Lordadmirál Atlan naváže s Vigelandem vysílačkou kontakt a požaduje okamžitě propuštění Tekenera s Kennonem. Kromě toho odmítne dát Triumvirátu 250 miliard Solarů, protože se cítí oklamán, protože revoluce začala příliš brzy, že Hoeth Yaica vězel za atentáty na Solární hospodářství a převzetí moci bylo krajně krvavé.

Na palubě HAPPY DAY opustí oba agenti UHB planetu Ertrus. Sledují televizní vysílání, ve kterém Triumvirát oznamuje převzetí moci a po uklidnění situace výhledově slibuje demokratické volby. Oba specialisté oprávněné pochybují o oznámených úmyslech třech vládnoucích Ertrusanů.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál