Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Kennon, Sinclair Marout
hledat

Kennon, Sinclair Marout

(přesměrováno z: Sinclair Marout Kennon)
Přezdívka:
Informace o postavě:
Datum narození:5. června 2369
Místo narození:Země
Úmrtí:?
Výška:původně 1.52 m
Národ:Pozemšťané

Sinclair Marout Kennon byl geniální specialista USO a kosmokriminalista.

Kennon byl původně jen 1.52 metru vysoký. Měl znetvořené tělo s vyklenutým hrudníkem, převelikou hlavou s dětskou tváří, zkřivené čelo, špičatou bradu, odstávající uši, řídké světlé vlasy a ven vystupující oči, které ovšem dokázali vidět ve tmě. Kennonova chůze byla velice neobratná (jeho velikost bot byla 46) a nesnesl prakticky žádnou zátěž. Měl jen velice malou tělesnou sílu a stále si stěžoval na dýchací potíže. Kvůli extrémnímu zranění a ztrátě svého těla dostal Sinclair Marout Kennon v roce 2406 od USO na Tahunu humanoidní, asi 2 metry velikou celotělnou protézu ze super-atronital-compositia s živoucím pláštěm z biomolplastu. Uvnitř jeho tělesné masky respektive robotského těla se mohli skrývat siganští specialisté USO. Robotské tělo znatelně převyšovalo tehdy moderní bojové roboty, jak ve smyslu síly, tak i ve smyslu ofenzivních a defenzivních zbrojních systémů. V robotském těle byly umístěny i rádiové a zaměřovací systémy a letový agregát. Díky soběstačnému zásobování mozku mohl Kennon snést extrémní životní podmínky a dokonce i delší pobyt ve vakuu.

V »nahém« stavu vypadala celková protéza jako chromovaně lesklý bojový robot typu Gladiátor. Tělo bylo v průběhu let dále rozšiřováno:

  • Kennonovo první nové tělo bylo urostlé a atleticky stavěné s plavými vlasy a šedými oči.
  • Po zničení prvního biomolplastového pouzdra byly nohy Kennonova robotského těla dočasně zkráceny o 36 centimetrů, pak mu bylo aplikováno nové biomolplastové pouzdro po vzoru vědce prof. Lorba Weytchena. V této masce byl Kennon vysoký jen 1.68 metru a extrémně tlustý, měl hlízovitý nos a vysoký, pronikavý hlas. Měl černé, do silného copu spletené vousy.
  • Poté co bylo Weytchenovo pouzdro po akci, pro kterou bylo zkonstruováno, zničeno, dostala Kennonova celková protéza nové pouzdro podle vzoru akonského agenta CONDOS VASACU Marlka Rophta. Toto tělo bylo ramenaté, mělo dlouhé červené vlasy, vysoké čelo, úzký a lehce vyklenutý nos jakož i širokou, brutálně působící bradu.
  • Pak následovali rozličné povrchové modifikace pro různé akce.
  • Následovalo prodloužení robotského těla na 2.11 metru, pokrytí svalovitou, ramenatou tělesnou fólií pro akci na planetě Khaza, kde byl nalezen jeden z aktivátorů roztroušených ID. Kennon se v této masce podobal snědému seveřanovi planety Khaza.

V originálním těle trpěl Kennon těžkými neurózami a masivním pocitem méněcennosti, zejména v kontaktu s ženami. Kromě toho měl sklony k sebeponižování a přebíral na sebe chyby jiných osob. Jediný člověk, ke kterému si vytvořil skutečné přátelství, byl jeho partner specialista USO podplukovník Ronald Tekener. Vůči němu dominoval inteligencí a svým kosmokriminalistickým géniem. Mnoho jeho tušení mělo téměř jasnovideckou povahu.

Po ztrátě svého původního těla a přesunu mozku do nového (robotského) těla musel Kennon delší dobu bojovat s těžkými psychickými problémy, protože se obával, že ztrácí lidskost. Vyvinul si proto psychotickou nenávist k robotům všech druhů, která stále a znovu vedla k nevyprovokovaným, násilnickým útokům na stroje. Delší dobu trpěl strachem, že ho kvůli vzhledu budou ostatní považovat za robota. Proto při několika příležitostech reagoval takřka psychoticky, zvláště když došlo k defektu nebo ztrátě jeho biomolplastového pláště. Ronald Tekener byl jako jediný schopen Kennona uklidnit. Tekener a Kennon byly proto také označováni jako psychotým.

Životopis

Kennon se narodil 5. června 2369 na Zemi. Jako kojenec byl odtržen od své matky. Byl vychováván v Grónsku v Dominikánském ústavě a musel tam snášet škádlení a týrání svých spolužáků. Studoval antropologii a historii galaktických pranárodů. Jeho kriminalistické schopnosti mu umožnili vstoupit do USO. Kvůli svým tělesným vadám nebyl ale schopen absolvovat těžký výcvik specialistů USO. Byl proto zpočátku oprávněn jen k interním akcím.

2396

V roce 2396 si Kennon začal jako makléř a obchodník Polos Tradino budovat tajnou identitu na Lepsu. Tuto kamufláž použil 3. srpna 2406 během operace proti CONDOS VASACU, které se podařilo získat plány na důležité a přísně tajné komponenty transformačních děl. Kennon měl sice pro případ nouze připravený space-jet, ale na útěku z Lepsa byla jeho loď několikrát zasažena. Kennonův mozek byl zachráněn, ale tělo utrpělo nejtěžší popáleniny.

od 2406

Sinclair Marout Kennon dostal v roce 2406 od USO na Tahunu celotělovou protézu z Atronital-Compositia a pracoval v masce Rabala Tradina, což byl bratr jeho bývalé identity, dále s Tekenerem na rozbití CONDOS VASACU. Biomolplastový obal jeho nového těla byl v květnu 2408 zničen při akci proti CONDOS VASACU. Kennon dostával pro různé akce různé biomolplastové schránky, kromě jiného také masku žabočlověka (Kakoman, bůh síly).

od 2821

Sinclair Marout Kennon a Ronald Tekener založili v roce 2821 »Nezávislou pomocnou organizaci pro utlačované« (UHB) jako krytí jejich akcí pro USO. UHB měla sídlo na planetoidu Satisfy v systému Startek, který sice ležel v akonské oblasti vlivu, platil ale za soukromé vlastnictví Kennona a Tekenera. UHB zasahovala na zakázky vlád nebo soukromých osob, kde USO nebo jiné galaktické velmoci nemohli otevřeně operovat. Kromě jiného rozbili několik skupin zločinných vědců a podporovali revoluční opozici v Carsualském svazku. V roce 2841 bylo UHB ohroženo, když skupina gaunerů unesla Tekenera a pomocí jeho dvojníka chtěla získat její provozní kapitál.

Krycí jméno, které Kennon v této době používal, byl Goss Repalio.

Lebo Axton

Mezi roky 2844 a 3441 dostal Kennon povolení použít Ištařin snový stroj na Proegiru. S jeho pomocí se dostal do časů Velkého impéria Arkonidanů za vlády Orbanaschola III..

Během pobytu disponoval znovu svým starým tělem. V pozdějších letech prozradil, že se cítil stejně jako během staletí ve svém robotském těle.

Kennon se rozhodl si pod jménem Lebo Axton vybudovat novou identitu, aby podporoval krystalického prince Atlana v boji proti Orbanascholovi III.. Snažil se přitom zamezit časovému paradoxu a svého pozdějšího šéfa co možná nepotkávat. Na podporu si zkonstruoval ze šrotu a součástek robota, kterého pojmenoval Gentleman Kelly.

Poté co se na Arkonu III dostal do zakázané oblasti a po několika počátečních obtížích, vstoupil na Arkonu I do služeb POGIMu, všemocné tajné služby impéria. Díky svým schopnostem kosmokryminalisty udělal navzdory neustálému odmítání (nebyl Arkonidan a ještě ke všemu mrzák). Podařilo se mu získat důvěru imperátora Orbanaschola III..

S pomocí nohsledů věrných imperátorovi začal provádět mnohé tajné akce na podkopání vlády diktátora a k podpoře Atlana. Jeho cílem bylo zajistit Krystalickému princi trůn.

S Marou Bonkal se Axtonovi podařilo vyřadit některé imperátorovy obranné systémy. V kosmické bitvě v systému Chemi-Spieth, při kterém podle historického záznamu hrdinským vystupováním jakož i strategicky geniálním výkonem, dokázal s trochou štěstí odvrátit zánik Arkonidanů, mohl díky manipulacím se svou vlajkovou lodí využít podezření ze zbabělosti proti svým nepřátelům. Soud mu to kvůli nedostatku důkazů nemohl dokázat, ale zabavil mu jako pokutu deset procent jeho majetku. Mara Bonkal a její Khasurn byly společensky mrtví, Orbanaschol III. je nechal padnout. Axton se obával časového paradoxu, ale potom mu bylo jasné, že buď Mara Bonkal nebo její potomci jednou podplatili historiky, aby sepsali v budoucnosti známou verzi kosmické bitvy.

Společně se svým přítelem Avraelem Arrkontou vytvořili z původně nostalgicky vyhraněné organizace Gonozal VII. účinné hnutí odporu proti diktátorovi.

Další účinnou akcí proti imperátorovi bylo zmanipulování voleb v impériu. Ve vlastním smyslu to nebyly žádné volby, ale propagandistický souhlas Arkonidanů, ve kterém mohli vyjádřit svůj souhlas k politice imperátora. Samozřejmě že byly zmanipulovány Orbanascholem III.. Lebo Axtonovi se podařilo míru zmanipulování ještě zvětšit, a tak byl na všech světech impéria živě vyhlášen následující výsledek: »97.3 procent hlasů pro Orbanaschola III. - vraha zákonného imperátora Gonozala VII. - (Tento výsledek byl na rozkaz Orbanaschola III. zmanipulován).«

Během posledních dnů vlády jmenoval Orbanaschol III. svého zdánlivého věrného spojence šéfem tajné služby Arkonu I - a tím šéfem všech tajných služeb impéria. V této funkci se Lebo Axtonovi podařilo zabudovat do Krystalického paláce ochranný štít, který Atlana ochránil, když ho imperátor v poslední chvíli chtěl zabít. Tomu následoval definitivní pád Orbanaschola III.

Lebo Axton ještě zažil, jak se Atlan zřekl úřadu imperátora a vstoupil do kosmické flotily. Atlanův strýček Upoc vstoupil na počest svého před-předchůdce na krystalický trůn jako Gonozal VII.. Poté je Axton přesunut zpět do své doby, Gentleman Kelly »cítí« že se tentokrát už nikdy nevrátí.

V reálném čase je v roce 3441 snový stroj kvůli objevení se Roje a s tím spojenými okolnostmi zničen. Ohloupené údržbářské mužstvo tomu nemohla zamezit. Kennon. Kennonovi se podařilo nouzově opravit další stroj a znovu zmizel. Ale místo v historickém Arkonu se jeho duch odebral na kosmickou bludnou pouť prostorem a časem. Jeho tělo zemřelo po novém výpadku stroje.

Pthor

Kennonova bludná pouť časem a prostorem skončila v roce 2649 na fragmentu světa Pthor (Nová Atlantis). Došlo k výměně vědomí mezi Kennonem a spáčem Grizzardem. Oba zůstali spojeni slabým telepatickým poutem, dokud Kennonovo vědomí o půl roku později nebylo mágem Velké Bariéry z Othu znovu vrženo do jeho primárního, zmrzačeného těla. To bylo ale z formovací energie a později mágy přeměněno do těla průměrného Terrance. Po skonání Temného otce, který Pthor respektive dimenzionální výtah ovládal, zůstal Kennon na Pthoru a opustil společně s ním v roce 2650 navždy Mléčnou dráhu.