Perry Rhodan 519 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 519
Název:Tajná říše
(Das heimliche Imperium)
Autor:William Voltz
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3441
Nová naděje pro národy Galaxie – začíná konference imunních
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor pořádá konferenci imunních.

Atlan – Průvodce Perryho Rhodana při konferenci na Dessopatu.

Geoffry Abel Waringer – Průvodce Perryho Rhodana při konferenci na Dessopatu.

Mentro Kosum – Průvodce Perryho Rhodana při konferenci na Dessopatu.

Nos Vigeland – Vládce Carsualu.

Terser Frascati – Vládce Carsualu.

Runeme Shilter – Vládce Carsualu.

Ollin – Muž, který chce zabíjet.

Sarnen – Žena hledající pomoc pro svou domovskou planetu.

Dne 20. listopadu 3441 zachytí GOOD HOPE II hyperdepeši s potvrzením, že Reginald Bull a Julian Tifflor dokončili přípravy k Perry Rhodanem iniciované konferenci imunních. Křižník okamžitě přejde na kurz k systému Heykla – Bere, který se nachází poblíž sektoru prolétávaného houbovitými plavidly. Na druhé planetě soustavy, pouštním světě Dessopato, se má konat setkání. Cílem konference je založení aliance galaktických národů, která by zastřešovala společný odpor proti hvězdnému Roji.

Se třemi tisíci dvěma sty šedesáti kosmickými křižníky přistane na Dessopatu deset tisíc imunních. Na schůzi jsou zastoupeni Haluťané, Bluesané, Akonané, Novoarkonidané, Arasové, Skokani, Supertěžcí, Antiové a zúčastní se delegáti potomků Pozemšťanů ze Středogalaktické unie, Carsualského spolku, Fracowitzových systémových států, Šomonského řádu, Nomádi a další. Navíc dorazí černá diskovitá loď neznámé konstrukce, který zpočátku nejeví žádné známky živé posádky a nereaguje na provokace a pokusy o kontakt ostatních účastníků konference. Když Rhodan dne 24. listopadu oficiálně zahájí jednání a pozdraví delegáty, kteří se shromáždili v amfiteátru jedné zaniklé kultury, vystoupí z tajemného černého disku tři identičtí, černě oblečení humanoidé, z nichž Gucky necítí žádné myšlenkové impulzy. Jako mnoho dalších účastníků konference považuje Ertrusan Nos Vigeland, jenž se setkání účastní i s Terserem Frascatim a Runeme Shilterem, cizince za špiony Roje. Během svého projevu potom vypálí po neznámých z dezintegrátoru. Střelba však nemá kýžený efekt. Cizinci nyní konečně promluví a vysvětlí, že nejsou zvědy Roje, nýbrž vyslanci Tajné říše. Nejsou ve skutečnosti podobné lidem, tento vzhled přijali pouze kvůli tomu, že je ostatním delegátům důvěrně známý. Jejich hvězdné impérium v Mléčné dráze je zřejmě nějakým způsobem ohroženo Rojem.

Rozprava nakonec nepřinese výsledky, protože většina účastníka se snaží prosadit své vlastní politické záměry.

Po nové tranzici dosáhne Roj oblasti galaxie, kde předtím operovaly houbovité kosmické koráby. Strukturální otřesy zasáhnou i soustavu Heykla – Bere. Protože je planeta Dessopato ohrožena tektonickými otřesy, skončí konference, aniž by vedla k ustavení aliance. Než se svými průvodci opustí Dessopato, dá mluvčí Tajné říše Rhodanovi radu, aby stopy záhady Roje hledal v minulosti. Současně uslyší Rhodan mentální hlas superinteligence ID: „Stopy jsou všude. Ale by bylo skutečně dobré je nalézt?“. K Rhodanově překvapení poznají cizinci, že je v kontaktu s ID. Pokus Nose Vigelanda zničit startující disk pomocí bomby ztroskotá. Na Rhodanův rozkaz následuje vyslance Tajné říše pomocný člun INTERSOLARU.

Když vzlétnou i INTERSOLAR a GOOD HOPE II, navrhne Geoffry Abel Waringer Rhodanovi, aby s pomocí imunních z Quintova centra převezl ohlupený vědecký tým z Last Hope na Svět sta sluncí. Tam má být vyvinuta zbraň proti Roji. Spolu s Waringerem, Atlanem a Fellmerem Lloydem odstartuje poté Rhodan se space jetem k hlavnímu stanu USO.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál