Perry Rhodan 828 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 828
Název:Modla Wolklovů
(Götze der Wolklovs)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Akce na Dhoomu, planetě cizí síly - GAVÖK zasahuje
Hlavní postavy románu:

Mutoghmann Scerp - důležitý muž GAVÖKu

Hotrenor-Taak - Apoštol Hetosanů se musí postarat o vzpouru

Anson Argyris - robot Vario se vydává na průzkum

Kenor-Waat - Larský velitel Dhoomu

Iinaa - královna Wolklovů

Saj-Saj - vrchní plánovač Wolklovů

Ve velkém spěchu odvezou Larové Kershylla Vanneho a Kelosky1) z Houxelu na Dhoom, prachovou rouškou obalenou čtvrtou planetu jedenáct světelných let od Paarftu vzdáleného velkého modrého slunce Wyotta. V základně, kterou vede Kenor-Waat, pokračují Koncept a bytosti z Balayndagaru ve své práci na přeměně Arcur-Bety na neutronovou hvězdu.

Obyvatelé Dhoomu, insektoidní Wolklové, které Larové pokládají za polointeligentní, jsou ve skutečnosti zbytky starého národa, jehož rodný svět před desítkami tisíc let zanikl během galaktické katastrofy. Podle plánu svých sedmi válečných pánů vytvořili Wolklové na Dhoomu podzemní kolonii a obklopili planetu prachovou rouškou, která díky emisím hyperenergetických impulzů zabraňovala nalezení Wolklovské kolonie. Čtvrtou planetu pokryli Wolklové skulpturami osminohého válečného pána Paj-Pajanoora, jehož návrat jako božího posla insektoidi očekávají. Hyperdimenzionální vyzařování model narušuje práci Kelosků. 12. května 3584 pronikne Vario-500 do tunelového systému Wolklovů a zabloudí, protože chodby jsou pod vlivem pětidimenzionální mentální energie, která je ovládána vyšší kastou insektoidů, kteří dokáží proniknout zakřivením čtyřrozměrného prostoru.

Vzpoura na hlídkové lodi v severní hraniční oblasti galaxie přiměje Hotrenor-Taaka, aby Dhoom 15. května opustil se sedmi SVE-křižníky. To dá Kenor-Waatovi příležitost konečně něco podniknout proti opovrhovaným Wolklovům, zatímco s pomocí robotů předstírá, že pohřební činnost zdánlivě polointeligentních insektoidů ohrožuje stabilitu přistávací plochy pro SVE-křižníky. Na rozkaz velitele nasadí Larové proti Wolklovům mnoho bojových robotů. Ve stejné době je Vario-500 předveden k Wolklovské královně Iinaa a jejímu nejvyššímu plánovači Saj-Sajovi. Když se uzví dějiny Wolklovů, podporuje Vario bezbranné insektoidy. Larové utrpí porážku.

Mutoghmann Scerp, který se s POLÁRNÍ ZÁŘÍ stáhnul na základnu GAVÖKu na malé planetě Einmuure, mezitím unikne pokusu o únos, který podniknou Vassy Olbert a jeho tři komplicové z pověření Arase Raarona Szigmüse, vlivné osobnosti planety Einmuures. Když se dozví o přemístění Kelosků na Dhoom, odlétá Scerp s križníkem solární třídy KONSTANTINEM do systému Wyotta. Křižník se ukryje v zaměřovací ochraně modrého obřího slunce a nejdříve vyčkává. Hyperenergetické výboje na Dhoomu nakonec Screpovi umožní, aby se k planetě přiblížil s korvetou, aniž by ho Larové objevili. Kershyll Vanne ho informuje o situaci a Neoarkonidan vezme Varia-500 na palubu2).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál