Perry Rhodan 829 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 829
Název:Lest Terranců
(Die List des Terraners)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Návrat do systému Varbů - je proveden husarský kousek
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan se vrací do systému Varbů

Atlan - vůdce operačního komanda

Casey - terranský robot, se kterým to jde z kopce

CLERMAC, VERNOC a SHERNOC - inkarnace BARDIOCA v nouzi

Traiguthur - správce světa z Wassytoiru

Quartoich - velitel Hulkooů

Poté co se SOL1) tři a půl měsíce ukrývala v zaměřovací ochraně modrého slunce, se Perry Rhodan rozhodne 27. března 3584 přes rozpaky svých přátel a Solánců vrátit se zpět s generační lodí do Varbského hnízda, protože je přesvědčen, že jen tam najde BARDIOCOVU inkarnaci, Těžkého mága.

Kvůli gravitačnímu kolapsu následkem exploze všech gravitačních rour se ve Varbském hnízdě změnila gravitační konstanta, a na světech soustavy panuje katastrofální stav. Také inkarnacím BARDIOCU, které se skrývají v sídle Těžkého mága v poušti Tervth na Wassytoiru2), hrozí, že ztratí své duševní schopnosti, a proto neustále vyzívají Hulkooy aby je zachránili. Protože kvůli gravitačním poměrům už patnáct ze tří set Hulkooských lodí při pokusu proniknout na Wassytoir explodovalo, prosí velitel Hulkooů Quartoich na rozkaz VERNOCU SOL o pomoc. Rhodan na oko souhlasí, stanoví ale podmínku, že se Malý majestát musí stáhnout ze Země a Hulkoové ze systému Medaillon, a informuje o tom rádiově Reginalda Bulla, Roie Dantona a Geoffryho Abela Waringera na Luně3). Skutečně se brzy poté ozve Jentho Kanthall a hlásí, že lodi Hulkooů vzali na palubu Malý majestát a opustili Zemi.

Krátce na to se Atlan, Alaska Saedelaere, Bjo Breiskoll, Mentro Kosum a Douc Langur vydají s korvetou SOL SK-1-27 KARIBU k Varbskému hnízdu. Výzkumník Císařovny z Thermu se nechá doprovázet robotem Caseyem, aby z jeho pozorování zjistil, zda je i on sám umělým tvorem. Aby střežil robota, jehož pozitronika hrozí selháním, protože při její stavbě bylo použito Brokyllu, který na SOL už není k dispozici, vydává se na expedici také Kypo-inženýr Louisyan. KARIBU vezme nejprve na Korietu na palubu Terly Anternacha, Gondora Graylofta a Khuna Zburra4), kteří se po poruchách gravitační konstanty dokázali osvobodit, a poté odletí na Wassytoir. Tam Atlan a jeho společníci předají Varbům potraviny, přikrývky a léky. Aby zraněným a zoufalým pomohl, rozhodne se Douc Langur přerušit svůj pokus a nechá varbskému správci světa Traiguthurovi robota Caseye. Louisyan ale výzkumníkovi vyčítá, že se pravdu o své existenci ve skutečnosti vůbec nechce dozvědět. Poté co Alaska Saedelaere a Bjo Breiskoll inkarnacím sdělí, že budou odvezeni roboty, a tím rozptýlí všechna jejich podezření, je nečekaně paralyzují a v jejich sférách je odtransportují do korvety, se kterou se vrátí na SOL. Teprve když se SOL začne velkou rychlostí vzdalovat od Varbského hnízda, pochopí velitel Hulkooů, že Rhodan inkarnace BARDIOCU unesl.

O několik týdnů později se gravitační konstanty ve Varbském hnízdě stabilizují, a obyvatelé začnou znovu vytvářet starý pořádek. Traiguthur najde Caseye v poušti Tervth, robot ale už nereaguje.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál