Perry Rhodan 821 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 821
Název:Gravitační katastrofa
(Die Gravo-Katastrophe)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Chaos na Baytuinu a ve vesmíru - Solánci bojují o přežití
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan podniká násilnou akci

Sroncholl z Trohru - udatný bojovník

Atlan - současný velitel SOL

Perry Rhodan - jeho kontakt s Varby se mine účinkem

Gucky, Takvorian, Ras Čubaj a Balton Wyt - mutanti SOL využívají poslední šanci

4. prosince 3583 se Icho Tolot v naději, že tam nalezne Perryho Rhodana, probije sám z KYHBERU do »Domova Bezgravitačních«. Sroncholl z Trohru1) se připojí k Haluťanovi, který osvobozuje gravitačně poškozené, aby zaměstnal bezpečnostní síly Varbů. Druhého dne se Perry Rhodan, Alaska Saedelaere, Bjo Breiskoll, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu a Douc Langur materializují na Baytuinu a jsou na požádání správce světa internováni na KYHBERU, zatímco Tolot s Trohr-Hetman Sronchollem dále běsní na planetě a nakonec 6. prosince zničí Gravitační stavidlo. Zničení Gravitačního stavidla má pro Varby na Baytuinu katastrofální následky. Také Shaddjamenth a Argomenth1) zemřou následkem prasknutí jejich gravitačního váčku.

Ve vesmíru vyvolá zhroucení planetárních gravitačních rour energetické víry a vytvoří gravitační sítě, které SOL dolétnuvší do Kmenového hnízda znemožní manévrovat. Pod vlivem gravitačního šoku, který utrpěl SENECA a posádka SOL, se Atlanovo vědomí odprostí od těla a vstoupí do duševního kontaktu s Bjo Breiskollem v KYHBERU a zprostředkuje mu, co se se SOL stalo.

Perry Rhodan se 7. prosince marně pokouší přesvědčit Varby, kteří KHYBER obléhají, o nevině Solánců. Aby zničili projektory gravitačních polí, které drží KHYBER na zemi, plánují Tolot a Sroncholl prolomit zvenčí kruh obránců kolem korvety. Jejich plán ale selže, a Hetman přitom přijde o život. Když se Ras Čubaj, Balton Wyt, Takvorian a Gucky teleportují ze SOL na Baytuin, podaří se Haluťanovi s podporou mutantů vyřadit gravitační pouta. Korveta odletí na SOL.

Protože gravitační sítě pozvolna mizí, může se generační loď stáhnout dříve, než do Varbského hnízda vpadne flotila Hulkooů2). Po zhroucení tradičního uspořádání vypukne na Dacommionu a ostatních světech Varbů chaos3).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál