Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 834
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 834
Název:Rebel proti ID
(Rebell gegen ES)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Zpět do nicoty - 7D-muž odmítá poslušnost
Hlavní postavy románu:

Kershyll Vanne - koncept se bouří proti ID

Hotrenor-Taak - Apoštol Hetosanů má být sesazen

Keran-Haat - vyvolený při slavnostech Prazdroje

Saj-Saj - vrchní plánovač Wolklovů

Maylpancer - První Hetran dostane návštěvu

Když se Vario-5001) 30. května 3584 vrátí do Provconovy pěsti a vysvětlí Julianu Tifflorovi, že původní osmdesátiletka Kelosků2) má být dokončena už za šest měsíců, posílí Pretendent NEI přípravy »Operace otec poutník«3).

V září roku 3584 přistane na Dhoomu1) SVE-křižník STAACCREEN se stařičkým Larem Keran-Haatem, filozofem a kazatelem Prazdroje4). Při blížících se »Slavnostech Prazdroje«, které se konají každých pět larských let, tedy přibližně každých jedenáct standardních roků, má vyvolený převzít roli »Svělta«. Slepý Lare si vyvinul paraschopnost, s pomocí kterého se může spojit s Wolklovem Saj-Sajem5) a dozví se tak o zvláštnosti Kershylla Vanneho.

Mezitím varuje Maylpancer Hotrenor-Taaka před vzrůstající důležitostí Mutoghmanna Scerpa6) a požaduje, aby Apoštol Hetosanů nasadil své SVE-křižníky cíleně proti světům GAVÖKu. Aby Prvního Hetrana, jehož vzrůstající sebevědomí se mu vůbec nelíbí, vylákal z úkrytu, Lare návrh okamžitě odmítne.

Když se Kershyll Vanne od Saj-Saje dozví o Keran-Haatovi, navštíví starého Lara a představí se jako produkt keloskských matematiků. Stařec vyzve Vanneho, aby Hotrenor-Taaka varoval před spiknutím, na kterém se účastní také Spacron-Doog, velitel STAACCREENU. Spacon-Doogův spoluspiklenec Pontek-Gool je ale svědkem rozhovoru a informuje svého velitele.

Ve stejnou dobu zachytí Koncept zpětný ráz superinteligence ID, která po zmizení bioenergeticky nestabilních A-vědomí chce 20 miliard lidských normálních vědomí vyzářit ve třech miliardách těl na Goshmos Castle. Protože se už považuje spíše za Terrance než za Koncepta, odmítne Kershyll Vanne ID poslušnost. Když se superinteligence pokusí Vanneho nuceně přitáhnout zpět, zůstane viset v mezní oblasti mezi čtvrtou a pátou dimenzí, protože svými parakořeny zakotvil v hyperprostoru. Spacron Dook se pokusí Vanneho v jeho polomateriálním stavu zastřelit, zabije ale sám sebe odraženým energetickým paprskem. ID nyní Konceptu odebere vědomí Pale Donkventa, Albuna Kmunaha, Hito Guduka, Indira Vecculiho, Ankmery a Josta Seidela. Osamocený Kershyll Vanne naváže mentální kontakt s Homerem G. Adamsem, jehož přítelem se krátce před pádem Země do Schlundu stal, poté co ho dlouho jako nositele aktivátoru buněk pronásledoval. Adams posílí Vanneho v odporu proti ID.

Když se Kershyll Vanne nakonec znovu materializuje, požádá Hotrenor-Taak, který sám se spiknutím počítá, 7D-muže, aby ho doprovázel při Slavnostech Prazdroje, jehož účastníci musí nosit tradiční masky. Vannemu se nepodaří zabránit, aby Apoštol Hetosanů v masce čtyřrohého božského válečníka Gruymeen-Torraka nebyl spiklenci vyměněn za dvojníka. Hotrenor-Taak má zaujmout roli Keran-Haata, který jako má být jako vrchol festivalu ve STAACCREENU zapálen a vejít tak do Prazdroje. Pravý Keran-Haat byl zavražděn spiklenci, ale Saj-Saj zprostředkuje umírajícímu starci mentální obraz, který mu vsugeruje dlouho očekávané splynutí s Prazdrojem. Kershyll Vanne zachrání Hotrenor-Taaka z hořícího STAACCREENU, protože ho ID i s Larem ochrání před energetickým peklem v lodi. Aby Keran-Haata pomstil, ukáže Saj-Saj otrávený projektil Supertěžkému Maylpancerovi, který proti Hotrenor-Taakovi spřádal vlastní spiknutí.

Kershyll Vanne nyní pochopí, jak moc byl vlastně závislý na šesti dalších vědomích ve svém těle, a obává se, že ho ID chce potrestat samotou7).