Perry Rhodan 812 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 812
Název:Howalgonian
(Der Howalgonier)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Jejich život je ohrožen - ale přesto splní osmdesátiletku
Hlavní postavy románu:

Hotrenor-Taak - šéf Larů spolkne návnadu

Maylpancer - První Hetran čelí sabotážím

Jaan Wegenrat - Terranec se stává Howalgonianem

Tallmark, Llamkart, Sorgk a Splink - čtyři z 26 pracujících na osmdesátiletce

Kershyll Vanne - Koncept informuje šéfa NEI

Hoternor-Taak přijme Tallmarka, Llamkarta, Sorgka, Splinka, Zarteka, Prageye, Plararaka, Grongka a ostatní Kelosky v larské základně na pouštní druhé planetě rudého slunce Goorn, na kterém se za času Solárního impéria těžilo howalgonium. Ačkoliv jsou v záření pětidimenzionálně kmitajících krystalů silně omezováni a jejich schopnost extrapolace až do sedmidimenzionální oblasti téměř zcela zmizela, dodržuje dvacet šest Kelosků dále osmdesátiletku. Podaří se jim přesvědčit ústupem Mastibekků znejistělého Lara o tom, že musí vytvořit černou díru, zatímco s pomocí SVE-křižníků svedou energii z okolních mladých hvězd na stárnoucí hvězdu, která leží v oblasti časoprostorové instability osm tisíc světelných let od Sluneční soustavy. Touto černou dírou bude možné dosáhnout do Dakkardimballonu1) a tím i do galaxií ostatních národů Koncilu, ve kterých se nacházejí pyramidy Masibekků. Když se Keloskové díky n-dimenzionálnímu sledu impulzů dozví o »Návratu domů« svých druhů2), upadnou v hlubokou stísněnost, protože jejich volání nemohou následovat. Ukvapeně opustí Splink stanici Larů, aby přivedl pomoc.

Mezitím se nukleární technik Piet Alfrat a inženýr Jaan Wegenrat z osady Howalara rozhodnou, že budou v dolech na Goorn II pátrat po space-jetu, se kterým by mohli prchnout z planety. Stanou se ale oběťmi howalgonia. Zatímco Alfrat zemře, když se jeho hlava přemění na oscilující krystal, vyvázne Wegenrat jen s howalgoniovou rukou. Narazí na Splinka, který se mu představí jako přítel Perryho Rhodana. Wegenrat vidí šanci k opuštění planety, kdyby Keloska prozradil Supertěžkému Maylpancerovi. Ten dorazil na Goorn II, poté co na třetí planetě slunce Trömsat, skladišťového světa jeho národa ležícího na okraji Eastside, ztratil dva válcovité křižníky po atentátu GAVÖKu. Podařilo se mu ale zatknout Epsalana Ploshowona jako atentátníka. Protože Supertěžký Wegenratovi nevěří a odbyde ho, pokouši se Terranec proniknout k Hoternor-Taakovi. Keloskové sice zrádce včas odhalí, nejsou ale schopni ho zabít. Když se Wegenrat se svou v howalgonium přeměněnou rukou neúmyslně dotkne energetické kolejnice a tím spustí šokovou impulzní vlnu, která uvrhne Kelosky do bezvědomí, zastřelí Larové Terrance, protože ho pokládají za vraha svých spojenců. Zdánlivý útok na Kelosky rozptýlí Hotrenor-Taakovi pochybnosti nad jejich loajalitou. Lare se ale rozhodne odvést je pryč z Goorn II, aby se mohli přímo účastnit přeměny hvězdy v černou díru3).

Posádka křižníku NEI PLEYST pozoruje, jak Larové shromažďují své SVE-křižníky u stárnoucího slunce, které je vzdáleno 432 světelných let od soustavy, která kdysi patřila k Solárnímu impériu. Ve stejné době sděluje Kershyll Vanne Julianu Tifflorovi z pověření ID, že se lidé NEI budou muset zakrátko v rámci »Operace otec poutník« přestěhovat na vylidněnou Zemi. Když PLEYST přistane na Gäa, protože jeho těžce nemocný velitel Hendrik Vayne musí být nahrazen Killionem Vermellem, přejde na jeho palubu Vanne a Vario-500. Koncept převede křižník přes temnou mlhovinu, aby pozoroval manévry Larů.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!