Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1465
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1465
Název:Šach klonům
(Schach dem Klon)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Hraje falešně - BÁZE v cizích rukou
Hlavní postavy románu:

Iliam Tamsun - velitelka LIBRY

Gann kel Pokred, Ferren a Pitt, Mos Hastes a Cisoph Tonk - čtyři muži z LIBRY, kteří přejdou na palubu BÁZE

Harold Nyman - Hamillerova trubice ho pozdraví jako velitele

Perry Rhodan a Ronald Tekener - oba nesmrtelní jsou opatrní a skeptičtí

Iliam Tamsun, velitelka LIBRY, vypráví o zmizení BÁZE:

20. ledna 1146 NGL dorazí tělesně a duševně zhroucený Harold Nyman jako jediný člen posádky roboty obsluhované terranské dvou set metrové lodě ANDRASSY ke stanovišti BÁZE a tvrdí, že 300 cantarských lodí zničilo Tarkanský svaz a zpustošilo Phoenix. Roi Danton a Ronald Tekener padli, Perry Rhodan čeká těžce zraněný na Phoenixském měsíci Styx na pomoc. Hamillerova trubice akceptuje Nymanovo kódové slovo »Noc Valpuržina« a vezme ANDRASSY na palubu. Naplněná skepsí pošle Iliam Tamsun Terrance Cisopha Tonka, Marťana Feren a Pitta, Akonana Gann el Pokreda a Arase Mos Hastese do BÁZE. Když Nyman poručí Hamillerově trubici odletět k Mléčné dráze a začne provádět nekontrolovatelná nastavení, čtveřice mužů na něj zaútočí. Jsou ale paralyzováni a v SERUNECH vysazeni do vesmíru, dříve než se BÁZE 21. ledna dá do pohybu. LIBRA se vydá okamžitě na Phoenix.

Rhodanovi je jasné, že u údajného Nymana se jedná o napodobeninu, kterou Cantarové naklonovali z na Sampsonu ukořistěné tkáně pravého Harolda Nymana1). SERUNY Tonka, a Pitta, el Pokreda a Hastese ale obsahují poselství, ve kterém Hamillerova trubice vysvětluje, že klona sice poznala, ale chtěla využít příležitosti dostat BÁZI do Mléčné dráhy. Čtyři muže z LIBRY paralyzovala, aby jim zachránila život. Jejím cílem měl být systém Vega, bude ale na Rhodana čekat poblíž slunce Goorn2). S LIBROU ve vleku proletí ODIN Chronopulzním valem a 18. února dorazí k Heleiosu. Tam vezme na palbu 400 osob jako novou posádku pro BÁZI a s LIBROU a CIMARRONEM se 25. února setká tři sta světelných let od Goornu s nosnou lodí. Hamillerova trubice pozdraví Harolda Nymana jako nového velitele. Ronald Tekener je ale přesvědčen, že se jedná o Monosovu past, který zakalkuloval chování Hamillerovy trubice a chce získat Rhodana do své moci. Navzdory pečlivé prohlídce není ale v BÁZI objeven žádný cantarský robot. Když ale 4. března nastane přesun BÁZE do systému Seriphos, aktivuje hyperprostorový let ve spojení s přítomností mnoha inteligentních bytostí na palubě v Nymanově klonu Monosův program. Nekontrolovatelná exploze jaderných buněk nafoukne klona a ten se stane vysílačem ultravysokofrekvenčního záření, které spustí genetické manipulace provedené na Tonkovi, a Pittovi, el Pokredovi a Hastesovi. V tělech čtyř mužů se vyvine symbiont, který zesílí mitózové záření buněčných jader tak, že začnou vadit funkci metagravového pohonu a BÁZI tak hrozí riziko, že se kvůli Grigoroffové nehodě zhroutí do cizího vesmíru. Protože nedůvěřivý Tekener ale na SERUNY čtyř mužů tajně připevnil kapsle, které se pod vlivem ultravysocefrekvenčního záření rozpustí a uvolní obranný sekret bažinného šneka z Astas I, mohou být Tonk, a Pitt, el Pokred a Hastest pomocí jeho bestiální zápachu objeveni v oblasti pohonného ústrojí BÁZE, ve kterém selhávají dokonce i síly mutantů. Když Tekener Nymanova klona zabije, přestanou nebezpečné emise, a nadsvětelný let se znormalizuje3).

Během této události očividně zestárnou Irmina Kotčistovová a Jennifer Thyron, protože mutantka nedokáže zcela kompenzovat explozivní buněčný úpadek4).