Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1464
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1464
Název:Fantom z Phoenixu
(Das Phantom von Phönix)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1145 / 1146 NGL = 4732 / 4733
Stín opět udeřil - a život ostatních je v ohrožení
Hlavní postavy románu:

Sato Ambush - pararealista se zabývá SHF-zářením

Irmina Kotčistovová - metabiotička bojuje s časem

Jennifer Thyron - zloděj aktivátorů si vybral Terranku za novou oběť

Perry Rhodan, Roi Danton a Ronald Tekener - brání svět Svobodných obchodníků

Prandu men Kaan a Frodar Huggins - mají co dělat s fantomem z Phoenixu

V ODINU prozkoumává Sato Ambush izotropní supervysocefrekvenční hyperzáření, na které narazil, zatímco CIMARRON ležel těžce poškozený na Sisyphosu1) a jehož signál je namodulován na nosnou vlnu o frekvenci 1.82x1015 heef (hyperenergy equivalent frequency). Pararealista zpozoruje 13. prosince 1145 NGL, že ze vzorku tkáně Monose v nepravidelných intervalech vycházejí impulzy podobného typu. 25. prosince se vrátí Perry Rhodan zpět na Heleios. S jeho souhlasem je kus tkáně následujícího dne umístěn v pouzdře do kosmického prostoru2). ODIN, CIMARRON a KARMINA se vydávají na Phoenix. 14. ledna 1146 NGL objeví Ambush s podporou Degruuma, Shyrbaata a Gavvala jeden ze čtyřiceti až padesáti milionů vysílačů rádiové sítě, kterou vládce Mléčné dráhy kontroluje Cantary pomocí izotropního hyperzáření. Uvnitř tohoto relativně snadno vybudovaného, 80 cm širokého a 2 metry vysokého soudkovitého útvaru se nachází 2 cm3 velký modul, jehož funkci nedokáže vysvětlit ani Ambush ani Anoree.

Na Phoenixu zachytí akonský zaměřovací specialista Pradu men Kaan 2. ledna krátký fantomovitý signál. Svobodný obchodník Frodar Huggins zpozoruje stínovitou světelnou stopu, která si razí cestu skrze rostlinstvo planety, na zemi objeví kruhový otisk a nakonec kvůli ráně do hlavy ztratí vědomí. Když 10. ledna ODIN, CIMMARON a KARMINA dorazí k Phoenixu, aby varovali Svobodné obchodníky před blížícím se útokem Cantarů, spatří Pradu men Kaan při záhadné komunikační poruše na obrazovce nejasný obrys amorfní, nehumanoidní bytosti, z jejích hlavy vycházejí chapadlovité útvary. Dalšího dne čelí také Irmina Kotčistovová záhadnému světelnému stínu. Protože jak PERSEUS3) tak dálkové zaměřovače Phoenixu jsou vybaveny Maxim-zaměřovačem, který může zneutralizovat cantarskou antizaměřovací ochranu, zdá se být jisté, že u Satrangu4), Sira-VII3) a teď také na Phoenixu pozorované fantomy nejsou žádné lodě Cantarů.

Systém Ceres se systematicky připravuje na obranu před Cantary a na evakuaci Phoenixu. Zážitky Pradu men Kaana, Frodara Hugginse a Irminy Kotčistovové vedou 24. ledna k pečlivému vyšetřování, během kterého vejde ve známost čtrnáct dalších pozorování. Protože jejich topografická lokace nadává žádný smysl, pomýšlí Rhodan na bytosti, jejímž normálním obytným prostorem je hyperprostor a které mají orientační potíže ve čtyřrozměrném kontinuu. Stopy ukazují, že plavidlo neznámého je asi 60 metrů velké.

Zatímco 50 lodí Cantarů 25. ledna zaútočí na Phoenix, ukradne fantom, jehož tělo je obaleno aureolou plamenů, buněčný aktivátor Jennifer Thyron. Svými psionickými schopnostmi se metabioseskupovačka Irmina Kotčistovová postará o to, že žena Ronalda Tekenera žije dál. Díky své pečlivé přípravě napadnou Svobodní obchodníci a jejich spojenci ničivě Cantary a nechají jen několik lodí Droidů uniknout. Z cantarských vraků zachrání ODIN, CIMARRON a KARMINA celkem sedmnáct pozůstalých6). Až do 2. února vyklízejí Svobodní obchodníci, jejichž loď jsou mezitím všechny vybavené pulzačními měniči z produkce WIDDERU, Phoenix a odlétají do Mléčné dráhy.

Když se ODIN 5. února rozhodne jako poslední loď vyklidit systém Ceres, ohlásí LIBRA7), že BÁZE ze svého stanoviště zmizela8).