Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1430
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1430
Název:Hamillerovo puzzle
(Hamillers Puzzle)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 / 1144 NGL = 4730 / 4731
Rekonstrukce BÁZE - a boj s posledními Karaponidy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Reginald Bull - dva Terranci v Alfa-zemi

Gucky - myšob je pohřešován

Enza Mansoor a Notkus Kantor - synergistikové hledají Guckyho

Phang-Troc - velitel Karaponidů

Covar Inguard - muž z Bugaklisu se chová zvláštně

Počátkem prosince 1143 NGL započne rekonstrukce BÁZE. Mnohé fragmenty, se kterými Hamillerova trubice nemá žádné syntronické nebo energetické spojení musí být prozkoumány specialisty. Skupina pod vedením technika Ramona Andara se věnuje v boji proti Karaponidům na 70% zničenému fragmentu Y-Z2-700, jehož oprava může být provedena jen neúplně, protože chybí náhradní díly. 7. prosince ne Myrna Metir zastřelena v Y-Z2-700 Karaponidy, kteří nakonec fragment přivedou k explozi. Musí být nahrazen napodobeninou, která má být později obnovena palubními prostředky BÁZE1). Po dalším střetnutí s karaponidskými vojáky si vyvine Enza Mansoor a Notkus Kantor podezření, že Bašta, úkryt Phang-Trocse, je identický s Alfa-zemí2), bývalou příďovou sekcí.

Phang-Troc si je vědom, že držení BÁZE by znamenalo rozhodující mocenský faktor pro impérium Karapon3), které v okrajové části čtvrté čtvrtiny Hangaye zabírá 800000 kubických světelných let se 485 soustavami a disponuje silnými bojovými základnami v periferii M 334). Jeho zakladatelem byl vysoký flotilní velitel Kansahariyya5), který po rozpadu kartanské říše v Hangayi vybudoval vlastní mocenskou říši a podařilo se mu Karapon skrýt před Stoletou válkou6). Phang-Troc zajme Guckyho a vstříkne myšobovi injekci s jedem, který buněčný aktivátor dokáže zneutralizovat. Během rozhovoru s Guckym ale začíná Karaponid pochybovat o své roli nohsleda císaře z Karaponu. Několik Phang-Trocových vojáků ale není připraveno se vzdát postupujícím galaktikům a zabijí sami sebe, zatímco přivedou k explozi energetický reaktor. 11. prosince je Gucky objeven oběma synergisty.

Když jsou defektní fragmenty připraveny, začne Hamiller s tím, že jednotlivé součástky BÁZE spojí nejdříve do osmi tisícového konglomerátu. 24. prosince se Phang-Troc dobrovolně vzdá galaktikům. Konečná rekonstrukce BÁZE začne 3. ledna 1143 NGL a 14. ledna zahalí Hamillerova trubice obrovskou nosnou loď interkonnektovým polem, které styčné plochy jednotlivých segmentů staví na molekulární úrovni.

Protože BÁZE ještě není zcela použitelná, nechá jí Perry Rhodan na místě a odlétá s CIMARRONEM a MONOCEROSEM na Phoenix7). LIBRA zůstane jako strážní loď u BÁZE8).