Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1437
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1437
Název:Cesta na Bentu-Karapau
(Der Weg nach Bentu-Karapau)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Kartaniňané mezi sebou - živoucí legenda se vrací domů
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay - živoucí legenda mezi Kartaniňany

Ge-Liang-P'uo - Dao-Linina průvodkyně a důvěrnice

Feng-Lu - Karaponid myslí na pomstu

Fio-Ghel-Sh'ou - velitelka z Vaarjadinu

Loi-Scrom a Sisa-Vart - dva dvojití agenti

Na Kartanu zjistí Dao-Lin-H'ay1) s uspokojením, že rovnoprávnost pohlaví v minulých sedmi stech letech učinila rozhodující pokrok a vzpomíná na to, že Vysoké ženy kdysi2) svorně odmítly její nabídku přijmout do svého středu Oogh at Tarkana, praotce kartanského obyvatelstva. Kartaniňané se koncentrují na zabezpečení svého osm set světelných let velkého impéria. Přesto ještě nepřekonali ztrátu mýtu Lao-Sinh a esperských schopností. Rozrůstající se okruhy nových vůdčích vrstev, ke kterým patří také Mei-Mei-H'ar, touží po návratu starých časů, a členové tajného spolu, ke kterému mají přístup jen ženy, vystavují své děti cíleně paprskům N'jala3), aby jim tak získali parapsychické nadání. Že Dao-Lin-H'ay měla rozhodující podíl na konci staré epochy2) historikové zatajili, vinu za vše svalili na tehdejší Vysoké ženy a vypravují, že bývalí Voica se ze zklamání kolem událostí na Kartanu odebrali s Oogh at Tarkanem do nekonečna. Legenda, podle které se má jednou vrátit a svůj národ povznést k nové velikosti, byl podnětem toho aby Mei-Mei-H'ar Dao-Lin-H'ay okamžitě po návratu nabídl post Vysoké ženy1).

MARA-DHAO, se kterým Dao-Lin, Ge-Liang P'uo a Mai-Ti-Sh'ou hledají Bentu-Karapau, odletí na příkaz Vysokých žen nejdříve na flotilní základnu Vaarjadin. Její velitelka Fio-Ghel-Sh'ou považuje Dao-Lin-H'ay za konkurentku a bývalá Voica získává dojem, že má být zneužita pro vyvolání puče, kterého se účastní Mei-Mei-H'ar a Mai-Ti-Sh'ou. Na doporučení Fio-Ghel-Sh'ou odletí MARA-DHAO na vnější svět Miryanaar, na kterém se usadilo mnoho šedých živlů. Dvojití agenti Sisa-Vart a Loi-Scrom, dva informátoři Fil-Ghel-Sh'ou, oznamují, že velkoadmirál Feng-Lu1) vypsal odměnu na dopadení Dao-Lin-H'ay. Feng-Lu měl NARGA-SANT nesprávně považovat za velkou loď ohlášenou císařem Thoy-P'ang, s jehož pomocí chce dobýt kartanskou říši4). Sisa-Vart a Loi-Scrom, kterým v první řadě jde o trvalý mír v Ardustaaru, se ale zdráhají dovést Dao-Lin na Bentu-Karapau, ale když ona Karaponidce a Kartaniňance důvěryhodně vysvětlí, že Perlu Moto1) nechce v žádném případě vydat svému národu, oba bývalou Voicu doprovodí. Sisa-Vart požádá Dao-Lin, aby její národ neposuzovala podle chování Feng-Lua a jeho vojáků.

Bentu-Karapau, jediná planeta obřího rudého slunce, je bývalým koloniálním světem Kartaniňanů, který byl před asi padesáti lety zabrán Karaponidy. Zatímco předstírají, že chtějí osvobodit zajatce, opatří Sisa-Vart Dao-Lin-H'ay přístup ke karaponidské základně. Překvapivě se ale objeví bojová loď Fio-Ghle-Sh'ou, která MARA-DHAO tajně sledovala. Velitelka z Vaarjadinu požaduje ultimativně vydání Dao-Lin, ale MARA-DHAO odstartuje pod velením Feng-Luova adjunta Sar-Teha v doprovodu dvou Trimaranů do Hangaye. Také Sisa-Vart a bývalý otrok Doraquun, který se skrýval v rozstříleném Sashoyském křižníku a později se pro své intelektuální schopnosti stal císařským poradcem se zvláštní pravomocí, se tohoto letu zúčastní5).