Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1449
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1449
Název:Perla Moto
(Die Perle Moto)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731 / 448 NGL = 4035 / 488 NGL = 4075
Zpráva z minulosti - záhada je rozluštěna
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka na stopě záhady minulosti

Mai-Ti-Sh'ou - Dao-Linina »ochránkyně«

Thoy-P'ang - císař z Karaponu čelí konsekvencím

Fio-Ghel-Sh'ou - vrchní velitelka kartanské kosmické flotily

Ernst Ellert - Perla Moto vypráví o »věčném poutníkovi«

V MARA-DHAO začíná Dao-Lin-H'ay experimentovat s Perlou Moto. Modře zářící, oválný nosič dat, jehož povrch se skládá z obrovského množství fasetek, je asi třináct centimetrů dlouhý a na nejtlustším místě široký asi pět centimetrů. Nerovnosti na spodní straně a hrany dokazují, že Perla je úlomek původně čtrnáct centimetrů dlouhé a osm centimetrů tlustého oválného předmětu s celkem 65536 fazetkami. Každá fazetka je přitom složena ze stejného množství mikrofazetek1). Dao-Lininy pokusy získat z Perly data, zůstanou neúspěšné. Poté co Thoy-P'ang nejdříve odmítá jakoukoliv spolupráci, prohlásí, že Perla při ozařováním určitými, zvláštně modulovanými hyperfrekvenčními paprsky se otevře. Ge-Liang-P'ou ale na poslední chvíli pozná, že při této frekvenci by se Perla rozpadla na prach. Za sugestivního působení Ge-Liang-P'uoa prozradí karaponidský císař nakonec, že s pomocí kódu, který se dozvěděl od svého otce, mohl otevřít dosud jen nepatrnou část fazetek. Nastaví hypervysílač odpovídajícím způsobem a Dao-Lin-H'ay zachytí zprávu Ernsta Ellerta2). Terranec vysvětluje, že v abstraktní paměti Chronologické tabulky z Amringharu3), otevřel soukromý soubor v jemu neznámé řeči Amimotuo. Kytoma4) se asi na Amringharu objevila, aby ho odvedla, a jeho cílem je asi Země. S varování vysvětlí Ellert, jak Perlu Moto zničit. Ve vizi poté Dao-Lin-H'ay zažije další Ellertovy zážitky:

Na Měsíci předá Ellert Amimotou za přítomnosti Galbraitha Deightona NATHANOVI. Měsíční mozek ale jen lapidárně vysvětlí, že Terra a lidstvo jsou ve velkém nebezpečí a pošle navzdory protestu Deightona Varia-500 v masce Ansona Argyrise, aby Hamillerově trubici předal rozkaz k decentralizaci BÁZE5). Ellert poté okamžitě opustí Měsíc. Dao-Lin-H'ay teď pochopí nesrovnalosti v již známé zprávě o decentralizaci BÁZE, která je jen záznamem Ellertových představ.

Ellert teď hledá spojence pro lidstvo. Na Kartanu6) přiměje Vysoké ženy, aby vyslali NARGA SANT. S důvěrou ve schopnosti Sco-ta-minga není na návrh Vysoké ženy Ha-Shan-H'ay obrovská loď obsazena zkušenými bojovníky, ale statisíci idealistů, snílků a dobrodruhů. Kartan se tak zbaví vysokého počtu nespokojených. Ellert vstoupí s Perlou Moto rovněž na palubu. Od představitelů mnoha galaktických národů ale přijme NARGA SANT varování, aby se od Mléčné dráhy držela dál. Odlétá tedy k Point Siragusa. Nio-Mei-G'il, kterého Amimotuo informuje o Černých hvězdných cestách, navrhuje proniknout do Mléčné dráhy přes černou díru Siragusa. Aby od něho Amimotuo získal, nechá Kartaniňan Ellerta zavřít. Kartaniňan pozoruje, jak galaktikové opustí výzkumnou stanici u Point Siragusa a odstřelí jí7). Když Kartaniňané galaktikům sdělí, že zamýšlejí vletět do černé díry, dostanou odpověď »Illu buď s vámi!«. Ellert unikne. V NARGA SANT dojde k mnohým škodám. Ellert nakonec najde Perlu Moto, která se rozpadla na dvě části, vezme si je, jednu část ale při útěku ztratí a znovu se schová. Při přiblížení k černé díře Siragusa se NARGA SANT definitivně rozlomí a čtyři pětiny zmizí8). Reakční síla okamžitě po katastrofě odvrhne zbylý kus od černé díry. S malou lodí pak Ellert opustí vrak9).

Zatímco se Dao-Lin-H'ay zaobírá Perlou Moto, vezme si Thoy-P'ang život, aby si odpykal své selhání. MARA-DHAO dorazí do Ardustaaru. Karapondská základna na Bentu-Karapau10) je zcela zničena. Na Kartanu zjistí Dao-Lin-H'ay, že úpadek její rodiny začal, když Ha-Shan-H'ay musela odstoupit, když vešlo ve známost, že mnoho neoblíbených mladých členů rodiny H'ay bylo nuceno zúčastnit se letu NARGA SANT. Později se rodina H'ay stále častěji zamotávala do pochybných politických intrik. Zatímco sleduje Ellertovu cestu po NARGA SANT, najde Dao-Lin-H'ay druhou polovinu Amimotuo. Fio-Ghel-Sh'ou10), která by rád sama Perlu Motu měla, jí sice vyslídí, je ale svým zdánlivým důvěrníkem Ga-Niun-L'ingem, který by rád velitelku flotily odklidil z cesty, zneškodněna. 5. května 1144 NGL se Dao-Lin-H'ay s MARA-DHAO vydá vrátit Perlu Moto svým terranským přátelům11).