Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1472
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1472
Název:Lóže nesmrtelných
(Loge der Unsterblichen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 2 milionu let př.n.l. – 490 NGL = 4077 / 1146 NGL = 4733
Dědictví Archaontů - mezi věčností a zánikem
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v moci vraha

Gucky, Atlan, Homer G. Adams - hledají Perryho a prožijí historii Archaontů

Ermancluq a Ayshupon - dva soupeřící Nakkové

Iridora - posledně narozená Archaontka

Místo aby Perryho Rhodana hned zabil, jak mu poručil Monos, když ho informoval o objevu Amagorty jeho protivníky, prezentuje Ermancluq, který techniku amarenské pyramidy svrchovaně ovládá, Terrance a jeho průvodce, kteří po zmizelém pátrají, v několika etapách záznamy Archaontů. Zatímco se přitom identifikují s Iridorou a dalšími Amareny, zažije Rhodan a jeho druhové poslední dva miliony let dějin tohoto národa:

Planetu pod horizontem událostí černé díry Amagorta, na které si postaví město a mohutnou pyramidu jako archiv svých dějin a úspěchů, pojmenují Amareni Svět. Zatímco Svět je věnován každodenním věcem, odebírají se Amareni na druhou planetu, nazvanou Místo, jen aby se věnovali meditaci nebo výměně myšlenek o tajemství vesmíru a zdokonalování své existence a tak se z »Období ducha« dostali do »Období zralosti« a nakonec do »Období dokonalosti«.

Když Amareni po dvou milionech letech sebeizolace zpozorují šokovou frontu na úrovni kosmonukleotidu, která v noci z 28. února na 1. března 448 NGL dosáhne vrcholu, radí Iridora vyslat zvěda do normálního vesmíru. Zpočátku se nenajde žádný dobrovolník, který by měl sílu a odvahu, ale brzy si Eleiher, Phaera, Terovera, Virosor, Sysa, Alianda a další Amareni vytvoří neobyčejný zájem na sedmasedmdesáti prastarých, na Světě uschovaných kosmických lodích, a na techniku minulosti. Současně se posílí jejich těla a probudí se jejich dlouho zapomenutá sexualita. Alianda, Eleiher a Sysa opustí Amagortu jako první a zvolí si, aby neprozradili útočiště svého národa, cestu přes černou díru Perseus. Když narazí na galaktickou válku, ztratí tři Amareni nad sebou kontrolu a znič přesilnými zbraněmi své lodi neobydlenou planetu, aby Galaktiky přiměli k zastavení bojů.

U Terovera je šok z poměrů v Mléčné dráze tak velký, zničí obydlenou planetu1). V přesvědčení, že Eleiher a jeho mezitím více než třicet přívrženců kvůli DORIFER-šoku vážně onemocnělo, radil Boleam, jeden ze čtyř archivářů ze Světa, Iridoře, aby sama pátrala v Mléčné dráze. 23. listopadu 465 NGL opustí černou díru Perseus a zjistí, že se v jejím okolí připravují k akci strážní pevnosti. Iridora navštíví Eastside, ve které Blesky nedávno zničili planetu Apsciarc, a brzy pozná, že Cantarové, které galaktikové činí zodpovědné za útoky Blesků, nejsou se svou technikou schopni takového útoku. Protože jejich hrbolovité lodě ale kopírují dva miliony let starý typ lodí Amarenů, pochopí Iridora nakonec plná zděšení, že příslušníci jejího vlastního národa spáchali hrůzyplný přehmat. Když se Iridora vrátí na Amagortu a informuje archiváře, zničí Sysa v novém útoku šílenství Místo a zabije tak s více než milionem Amarenů polovinu svého národa. Nemocní jsou uzavřeni v pyramidě a duchovním blokem odstíněni od okolí.

Kolem roku 470 NGL opustí Orantor, jeden z 158 nemocných, tajně pyramidu a pronikne do Mléčné dráhy. Aby se rychle a nepozorovaně mohl vrátit do vězení, zřekne se při zpátečním letu klamných manévrů, a tak ho může sledovat do Amagorty Cantaro Darwyn. Darwyn oznamuje, že když se jeho národ rozhodl prošetřit příčiny a důsledky kosmické katastrofy, objevil Cyrrom při experimentech s dosud neužívanými transferovými impulzy v oblasti lokální skupiny hustou síť Černých hvězdných cest, ačkoliv podle map Machrabanů tu žádné být neměly2). Z pocitu bezpečí, své technické převahy a aby mohli prošetřit, kdo zneužil lodě uctívaných Machrabanů, se Cantarové rozhodli vzít vinu na sebe, když je Galaktikové srovnávali s Blesky. Aby Amarenům mohli pomoci, usadí se Cantarové na Světě a vyvinou moduly, které pomocí hormonálních dávek utlumí agresivitu, když charakteristické impulzy v mozku oznámí novou vlnu šílenství. Protože ale archivář Isthor, koordinátor duchovního bloku, již sám onemocněl, a pro novou generaci Amarenů je připraveno mezitím už dva tisíce Blesků, je pyramida se svými daty ideální operační základnou. Aby odstranili jediného vážného protivníka, podnikne Isthor společně s Lamyronem, Herresem, Chynaerem a Ipstishem, kteří nepoznaní žijí mezi zdravými Amareny a proto nemají žádné moduly, 25. srpna 485 NGL útok na Halut. Nepodaří se jim ale překonat ochranný štít Haluťanů3). Sebeanalýzou a vzájemným pozorováním, ke kterým Boleam poté Amareny vyzve, vzroste počet diagnostikovaných nemocných rychle na deset tisíc. Podle plánu Isthora vyvolá modul svému nositeli v těle strašlivé změny. Protože metamorfóza je připsána cantarským modulům, nechá je Boleam a Iridora opět odstranit.

V roce 488 NGL stoupne oficiální počet nemocných na 40000. Virosor vyletí z černé díry Siragusa a svým objevením způsobí, že galaktikové tam sami zničí své stanice4). Roku 490 NGL onemocní také Boleam, a pod Isthorovým velením převezmou Blesky v Amagortě moc. Když se neočekávaně vynoří Perry Rhodan, Reginald Bull, Gucky a Icho Tolot a dají tak odpovědným galaktikům novou odvahu, je 24. března 490 NGL vyslána rovněž onemocnělá Iridora, aby příchozí během útoku Blesků na Mardi-Gras5) zabila a tak zažehnala nebezpečí vycházející z jejich existence. Hanzovní karavanu, kterou Homer G. Adams po Rhodanově radě vyšle k černé díře Paura, zničí Mantivo s pěti druhy5). Eleiher a tři další Blesky zničí Kosmické bazary ROSTOCK a GDAŇSK.

Amarena Senedor podporuje nyní zoufalý návrh Cantara, navázat kontakt s galaktikem a informovat je o pozadí. Kromě toho má delegace, která 29. dubna navštíví Olymp a vedle dalších Cantarů vyslechne také Darwyna6), předložit galaktikům Senedorův návrh izolovat Mléčnou dráhu, aby se zabránilo útoku Blesků na sousední galaxie. Představitel Amareny při jednání je ale zdánlivě zdravý Boleam, který své impulzy šílenství dokáže ukrýt pod individuálním štítem, je ale následně Guckym identifikován jako Blesk5). Po tomto neúspěchu požádá Senedor Cantary, aby Mléčnou dráhu bez souhlasu Galaktiků uzavřely valem, dá Droidům amarenskou techniku, získá ale slib valy opět zrušit, pokud deset let nedojde k žádnému útoku Blesků7). Senedor ale potají přijde k přesvědčení, že Amareni musí nebezpečí Blesků sami odstranit, zatímco definitivně ustoupí z kosmického jeviště.

Zatímco se galaktikové a Anoree zdržují v pyramidě, schová se Ayshupon, který kdysi vyslechnul stejný deník jako Ermancluq8), v časoprostorové vráse uvnitř přistávacího modulu svých druhů. Když Ermancluq, jak Ayshupon předpokládal, do časoprostorové vrásy vnikne, aby odpadlíka přemohl, je jím ale zabit. S modulem odveze Nakk Rhodana a jeho kamarády k Ermancluqově trojzubcovité lodi CUEGGEL, která se nachází u stanice černé díry. Její základní jednotka má tvar padesát metrů dlouhé baňaté láhve. Třicet metrů dlouhé a dvacet metrů tlusté oválné tělo lodi, které tvoří záď, obepíná příruba, která dopředu vybíhá nad a pod centrálním válcem. Skrytá ovládací zařízení centrály může ovládat jen Nakk svými pětidimenzionálními smysly.

Když CUEGGEL Amagortu opustí, uplynuly mimo černou díru od výpadu TUCANY jen dva dny9).