Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1444
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1444
Název:Legenda a pravda
(Legende und Wahrheit)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Galaktikové na palubě srpkovité lodi - dobrodružná cesta začíná
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - Terranec letí s YALCANDU do neznáma

Nia Selegris, Bolder Dahn, Gulliver Smog, Tyly Chyunz a Vanda Taglia - Tifflorovi společníci

Degruum, Gavval a Shyrbaat - vlastníci YALCANDU

Miraco - Illučlověk

Degruum přiveze Juliana Tifflora a jeho kamarády1) nejdříve ke čtyři sta metrů dlouhé, kládovité kontrolní stanici černé díry Cintexx a nechá YALCANDU nakonec přenést k černé díře Aguirre v několik světelných let od Neyscuuru vzdálené malé galaxii Gorandaar. V sousedství černé díry se nachází kosmické pole trosek, které je tvořeno zbytky do černé díry Siragusa se zřítivší NARGY SANT2). Pole Anoree nazývají »Mrtvola mrtvé matky«, protože provozuschopné pozitronické přístroje v troskách při objevení recitovali liturgii na počest všehomatky Illu3). Ze skutečnosti, že se kult Illu3) vzýval v obou částech NARGA SANT, vyvozuje Tifflor, že se kolos v sektoru Siragusa zdržoval dlouhou dobu, než se jeho velitelka rozhodla vletět do černé díry4). Že NARGA SANT přitom byla zničena, svádí Tifflor na nedostatečný ochranný štít.

Kromě toho se galaktikové dozví, že Degruum, Shyrbaat a Gavaal se věnují zkoumání zajímavých esoterických věd jako je emoanalytika, rhinosofie a visionastika. Přes černou díru Aguirre se YALCANDU dostane do 900000 světelných let vzdálené další malé galaxie v předpolí Neyscuuru, ve které se nachází svět, který Anoree nazývají Temminalop, který jako čtvrtá planeta krouží kolem bílého slunce. 200000 Temminalopů, kteří sami sebe nazývají jako Illulidé, pokřtili svou planetu Terminal Hope a žijí na úrovni pozemské civilizace z prostředku 20. století, jsou potomci Illu Siragusy5).

Zpráva šesti členů temminalopské vlády, Konzilium několika, oznámí Tifflorovi, že vědkyně a její dva nebo tři průvodci se ve space-jetu přiblížili k horizontu událostí a zřítili se do černé díry, jejíž kontrolní stanice je přemístila do jedné z Černých hvězdných cest. Illu Siragusa se usadila na Terminal Hope a se svými druhy měla čtrnáct synů a šest dcer. Neustálými sňatky mezi příbuznými se po generace kupily duchovní a tělesné poruchy a urychloval se civilizační a kulturní úpadek malého společenství, které je mezitím ohroženo vyhynutím. Na Tifflorovu prosbu slíbí Degruum, Gavval a Shyrbaat, že Temminalopanům přes svůj centrální svět Jauccron získají genetickou pomoc.

Na zpáteční cestě oznámí Degruum galaktikům, že horda Cantarů se přes Illu Siragusu a její rodinu dozvěděla o Černé hvězdné bráně poblíž Mléčné dráhy, která nebyla zaznamenaná na žádné mapě. Ti to sdělili jiným Cantarům, kteří tehdy ještě společně s Anoree, i když civilizačně izolovaní, žili na Jauccronu. Poté co Anoree z dálky pozorovaná materializace Hangaye vedla ke Kosmické katastrofě, jejíž hyperenergetická šoková vlna dorazila také na Neyscuur, se všichni Cantarové se svými dvěma sty loděmi odebrali přes u Terminal Hope ležící černou díru, která poté dostala jméno Ant-Fay-Cantarui (Díra rozptýleného konce), k místu neuvěřitelné kosmické události. Anoree hledali později zmizelé, ale nenašli nic. Že Cantarové, potomci mírumilovných Anoree, jako tyrani ovládají Mléčnou dráhu, jak Tifflor tvrdí, považuje Degruum za nemožné.

Přes Ant-Fay-Cantarui se YALCANDU vrací zpět na Gorandaar, kde Aylay, opuštěný počáteční svět Anoree krouží jako druhá planeta kolem vyhaslého rudého slunce Gemeš. Degruum ukáže svým hostům malou pyramidu s cizorodými grafickými znaky jako poslední pozůstalost svého národa na Aylay. Že Anoree nebyli schopni zabránit rozpadu svého slunce, je pro Tifflora společně s mnoha dalšími indiciemi, posledním důkazem, že nemůžou být skutečnými staviteli Černých hvězdných cest. Anoree váhavě přiznají, že jejich předkové, poté co si před milionem let vyvinuli interstelární kosmické lety, se setkali s prastarým inteligentním národem, kteří se jmenovali Durr-ai-rajmscan (Páni cest) nebo Machraban (Archaonti), kteří byli skutečnými staviteli Černých hvězdných cest. Machraban vysvětlili Anoree funkční princip Černých hvězdných cest a zmizeli potom s úmyslem stáhnout se do izolace. Anoree převzali správu Černých hvězdných cest a přesídlili na Jauccron (Druhý domov), když slunce Gemeš začalo vychládat. S pomocí své technologické převahy si z Aiscrou, Vaasurů, Cutenexů a Gimtrů udělali pomocníky a předali jim část komplexní správy sítě Hvězdných cest. Skrze zásah do civilizačního vývoje Anoree ztratili část svých vědomostí a vzpomínky na Pány cest. Pod traumatem z této ztráty se nakonec pátrání po Machrabanech, kteří se měli stáhnout za horizont událostí zvlášť masivní černé díry6), stalo posvátnou úlohou Anoree. Také cesty přes síť Černých hvězdných cest se měli podnikat jen k tomuto účelu7).

YALCANDU odlétá k systému Maurooda, kam se mezitím dostala také BARBAROSSA. Protože berou vážně Tifflorovu domněnku, že Cantarové do Lokální skupiny pronikli, aby našli Pány cest, jsou Degruum, Shyrbaat a Gavval ochotní pomoci galaktikům při střetnutí s Cantary, pokud se podaří vrátit se přes černou díru Moischu vrátit do Mléčné dráhy. Společně se čtyři lodě vydají k černé díře Moischu8).