Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1442
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1442
Název:Šedá eminence
(Die grauen Eminenzen)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Galaktikové v NGC 7331 - kdo zná tajemství Černých hvězdných cest?
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - šéf expedice lodi PERSEUS

Ferr-Moon - rebelantský Kartaniňan

Accurr - pečovatel o »hosty odnikud«

Pontina Scud - Cutenexer

Gulliver Smog a Bolder Dahn - dva z Tifflorovi družiny

Degruum - tajemný humanoid

PERSEUS, CASSIOPEIA a BARBAROSSA dorazí k Vaasurskému světu Kaalix, druhé planetě slunce Maurooda. Blízká černá díra Bousholl je rajmsca, jak se v Neyscamu, dopravní řeči Neyscuuru, říká funkčním a provozuschopným černým dírám. S dvanácti společníky přistane Julian Tifflor na planetě Prvních výhybkářů. Hlava více než tři metry vysokých, křehce působících, insektoidních Vaasurů připomíná kobylku, má ale jen jedno, velké, červené fazetové oko a nese dvě smyslovými orgány obsazená tykadla. Spodní z obou párů rukou je zakrnělý. Z obou stran kostrčovitého výběžku vybíhají silně vyvinuté nohy, na kterých Vaasurové neustále hopkají. Galaktikové jsou sice na Kaalixu přijati s úctou, zároveň jsou ale špehováni hadovitými bytostmi. Tifflor je navštíven třemi Cutenexery Pontimou Scudem, Algebeynem Nugudem a Barrancem Zcamem. Podobají se Vaasurům, jsou ale jen dva metry vysocí, zavalitěji stavění a mají jen jeden pár rukou. Cutenexové, kteří se označují za správce Černých hvězdných cest, se zajímají o cizince z daleké galaxie, která podle jejich vědomostí není připojena na prastarou síť Černých hvězdných cest1). Tifflor se ptá na NARGU SANT a na Illu Siragusu, které rovněž černá díra Siragusa spolkla2), ale jeho hosté, kteří si s sebou přivedli amorfního androida Ochronoše jako informační databanku, jména neznají. Tifflorova paličatost ale vyvolá u Cutenexů pochybnosti o tom, zda galaktikové skutečně nemohli přijít ze Sverdaysta.

Vznětlivý Ferr-Moon, který s Tifflorovým počínáním nesouhlasí, zařídí, že BARBAROSSA vyrazí svévolně k centru Neyscuuru. Vaasurové ale získají podezření, že galaktikové zamýšlejí výpad proti jejím planetám, a otevřeně se jim postaví. Přitom se Fellmer Lloyd telepaticky dozví, že insektoid jednají z pověření Bnescorre. Tifflor poté přijme pozvání Cutenexů, aby ho odvezli ke Gimtrům, národům moudrých, kteří by mohli odpovědět galaktikům na jejich otázky. Zatímco PERSEUS a CASSIOPEIA zaujme pozici poblíž systému Maurooda, odeberou se Tifllor, Nia Selegris, Gulliver Smog, Bolder Dahn, Tyly Chyunz a Plophosanka Vanda Taglia do osm set metrů dlouhé lodi Stiletto ARMANPUARA, se kterou Cutenexové přes černou díru Bousholl odletí k černé díře Cintexx, která se nachází nedaleko obřího slunce Gamquam v galaktické centrální oblasti.

Na Mareeshi, první planetě Gamquamu, přijme Tifflora Aturre (kníže filozof) Gion Shaub Ayn, který jména NARGA SANT a Illu Siragusa zná z legend. Půl druhého metru vysoký, šestinohý, brouku podobný Gimtra vysvětluje, že galaktikové by museli porozumět moudrosti Anoree, kteří Černé hvězdné cesty vytvořili2), a které Vaasurové nevědomky nazvali Bnescoree. Ke zděšení Gimtry a Cutenexů jsou galaktikové bezprostředně poté zajati třemi Anoree Degruumem, Gavvalem a Shyrbaatem, kteří je tajně pozorovali. Jsou to bezvlasí humanoidi s bílou kůži, vejčitou, velkou hlavou a malým obličejem. Anoree Degruum vysvětluje, že chtěli galaktiky na Cantarui zdržet. Z Anoree pocházející Cantarové se kvůli nespokojenosti se svou původní přirozenosti vždycky snažili optimalizovat svá těla mechanickými, syntronickými a genetickými prostředky. Protože svůj domov před dávnými časy opustili, je Anoree jejich současný vzhled neznámý4). Se slibem, že jim předá informace o NARGA SANT a Ille Siragusa, pozve Degruum galaktiky na cestu se svou Anoree-lodí YALCANDU přes Černé hvězdné cesty4).