Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Plophosané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Plophos
Známé obydlené planety:
Greendoor, Last Hope, Plophos

Plophosané pocházejí z terranských kolonistů, kteří po roce 2028 osídlili planetu Plophos. Kolonisté se nijak nepřizpůsobili okolním podmínkám a neliší se proto vůbec od normálních Pozemšťanů.

Vláda

Obman je nejvyšší titul v plophoské říši a zároveň předseda vlády. Poté co se předsedkyní vlády stala Mory Abro Rhodanová (první žena), zůstal titul zachován. Není známo, zda byl obman volen národem, nebo zda ho volila vláda.

Ústava

Osadníci na Plophosu modifikovali na počátku kolonizace původní Terranskou ústavu a rozšířili její platnost na všechny své kolonie. Podle jejich názoru potřebovali prezidenti nově osídlených světů větší pravomoci, než déle trvající a stabilizované civilizace. Z tohoto důvodu předala zákonodárná rada velkou část svých pravomocí do rukou prezidenta. Iratio Hondro dovedl ústavu ad absurdum a stal se diktátorem, o jehož rozhodnutích mohla zákonodárná rada jen diskutovat, ale nemohla je měnit.

Historie

V roce 2028 osídlili první kolonisté planetu Plophos v systému Eugaul a nazvali se Plophosany.

Tvrdé kosmické záření vycházející ze slunce Eugaul změnilo DNA osadníků, což vedlo ke sterilitě a mnoho prvních osadnických rodů vymřelo. Podle názorů lékařů tak vnikla nová rasa, a nebylo jisté, zda mohou Terranci a Plophosané společně zplodit potomka. Domněnka byla ale vyvrácena realitou.

Od roku 2178 byl Plophos soběstačný.

V roce 2308 vyvolal Iratio Hondro puč a s pomocí jedu si z důležitých lidí udělal své otroky. Protože Hondro nenáviděl Zemi, začala se brzy vytvářet bariéra mezi kolonisty a jejich bývalým rodným světem.

V roce 2328 došlo mezi oběma světy ke zlomu, když hondro nechal unést Perryho Rhodana, Atlana, Bullyho, Andrého Noira a Melbara Kasoma.

Poté co Iratio Hondro v roce 2329 zemřel, byla Mory Abro v demokratických volbách zvolena novou obmankou Plophosu. Stala se zárukou toho, že Plophos zůstane v Solárním impériu. Mory Abro byla se svou dcerou zabita během Panitherské povstání v roce 2931.

Po krizi s Rojem v roce 3444 kandiduje administrátorka Plophosu Munisho Aerce bezúspěšně proti Perry Rhodanovi na úřad Velkého administrátora.

Plophosan Pratt Montmanor se v roce 399 NGL stává prezidentem GAVÖKu. Po přeměně GAVÖKu v Galaktikum se v roce 429 NGL stává prvním předsedou Galaktika.

Republika Plophos je se svými 40 planetami členem LSP. 12. února 1223 NGL je Plophosan Buddcio Grigor s velkou většinou zvolen na post Prvního Pozemšťana.

Významní Plophosané

  • Iratio Hondro, obman (2308 - 2329)
  • Lord Kositch Abro, vůdce neutralistů (2328)
  • Mory Abro-Rhodanová, obmanka (2329 - 2931)
  • Admirál Onton Hagehet, vůdce základny na Whiloru, Opposite (2390 - 2402)
  • Tevira Abro, neteř Mory Abro
  • Munischo Aerce, obmanka (od roku 3444)
  • Pratt Montmanor, prezident GAVÖKu
  • Buddcio Grigor, První Pozemšťan (1223 NGL - 1235 NGL)
  • Inshanin - hyperfyzička
  • Tamira Sakrahan - První Pozemšťanka (od 1344 NGL)