Neyscuur

Astronomická data:
Označení:NGC 7331
Vzdálenost k Mléčné dráze:50 mil. LY
Typ:spirální Sb s velkým jádrem
Průměr:téměř 100‘000 LY
Důležité národy:
Anoree, Cantarové, Scuurové (Aiscrouvé, Vaasurové, Cutenexové, Gimtraové)
Neyscuur
Neyscuur
© NASA

Galaxie Neyscuur leží v souhvězdí Pegase. Dvě satelitní galaxie Neyscuuru se jmenují Gorandaar a Hourpha. Gorandaar je původním domovem Anoree a Cantarů. Neyscuur je připojený na systém Černých hvězdných cest. Oficiální řečí v Neyscuuru je Neyscam.

Historie

Anoree sídlili v malé galaxii Gorandaar v předpolí Neyscuuru. Archaonti, stvořitelé systému Černých hvězdných cest, pověřili před 2 miliony lety Anoree správou tohoto intergalaktického dopravního systému o průměru přes 100 milionů světelných let. Anoree označovali Archaonty jako Durr-ai-rajmscan (Páni cest) nebo Machrabany.

Archaonti se potom stáhli do černé díry Amagorta v klidné (z jejich pohledu) a vzdálené Mléčné dráze. Aby je nikdo nerušil, vymazali lokální skupinu ze seznamu Černých hvězdných cest.

Později pověřili Anoree národ Scuurů z Neyscuuru hlídáním a obsluhou stanic v černých dírách, které patřili k Černým hvězdným cestám. Insektoindní Scuurové prožívají 3 metamorfózy. Kvůli čtyřem fázím jejich vzhledu je Terranci zpočátku považovali za čtyři různé národy. Z larválního stádia Aiscrou vznikne mužská forma Vaasurové. Ti se vyvinou v ženské Cutenexery ze kterých se vyvine starobní vzhled Gimtraové.

Protože slunce jejich domovské planety Aylay vychldlo, osídlili se v Neyscuuru v systému Petani na planetě Jauccron a v Passavay na planetě Jauccron. Od Anoree se odštěpili Cantarové, původně Cantarui, tuláci, kteří se touží opravit pomocí genetických manipulací a technických vylepšení. Společně s Anoree žili na Jauccronu.

Illu Siragusa, vědkyně Kosmické hanzy, která od roku 435 NGL zkoumala černou díru Siragusa, se v roce 444 NGL do ní zřítila. Přes Černé hvězdné cesty dorazila do černé díry Aguiree v malé galaxii Gorandaar a navázala kontakt s Anoree. Na základě informací, které Illu Siragusa měla o Mléčné dráze, odstartovalo 50‘000 Cantarů v roce 448 NGL na expedici do Mléčné dráhy, aby nalezli Pány cest.

Illu Siragusa se se dvěma nebo třemi společníky dostane při pádu space-jetu přes černou díru do jiné, 900‘000 světelných let od Neyscuuru vználené malé galaxie Hourpha, a ztroskotá tam na Terminal Hope.

Později koncem 5. století NGL se Kartaniňané snaží s NARGA SANT přes černou díru Siragusa proniknout do uzavřené Mléčné dráhy. NARGA SANT se přitom rozpadne. Pětina zůstane na orbitu kolem černé díry, zbytek skončí v malé galaxii Gorandaar.

V březnu 1144 NGL proletí Julian Tifflor s PERSEUSEM, CASSIOPEIOU a BARBAROSSOU, při pátrání po NARGA SANT a Illu Siraguse, přes černou díru Siragusa a dostane se do černé díry Mischu v galaxii Neyscuur. Expedice narazí na Aiscrou, Vaasury, Cutenexery, Gimtry a nakonec na Anoree.

Julian Tifflor se dozví o pozadí expedice Cantarů do Mléčné dráhy, narazí v Gorandarru u černé díry Aguirre na pole trosek NARGA SANT a nakonec na Terminal Hope na 200‘000 potomků čtyř trosečníků. Anoree je nazývají Temminalopové, oni sami si říkají, na památku na svou pramáti, Illulidé. Julian Tifflor a Anoree přišlibí genetickou pomoc, aby se vyřešili sňatky mezi příbuznými na Terminal Hope.

Julian Tifflor se vrací, doprovázen třemi Anoree Degruumem, Shyrbaat a Gavvalem, do Mléčné dráhy a u černé díry Siragusa se setká s MARA-DHAO, které velí Dao-Lin-H'ay.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!