NGC 7793

Astronomická data:
Označení:NGC 7793
Vzdálenost od Mléčné dráhy:10.49 mil. LY
Významné národy:
Anoree, Veegové, Dropherové
NGC 7793
NGC 7793
© NASA

Galaxie NGC 7739 je prvním místem, na kterém Veegové narazili na inteligentní národy.

O rozměrech ani tvaru galaxie není nic známo. Centrální černá díra nebyla připojena na Černé hvězdné cesty Archaontů.

Historie

Praveegové v této galaxii nejprve narazili na válečnickou rasu Dropherů, kteří se nacházeli na technologickém stupni lidstva ve 20. století. Tato rasa se téměř kompletně vymazala v planetární válce.

Potom narazili Veegové na takzvané Přátele, které Ronald Tekener identifikoval jako Anoree. Anoree kvůli selhání Černých hvězdných cest ztroskotali v této galaxii. Pátrali opět po připojení do systému, ale ani s pomocí Veegů se jim to nepodařilo. Zemřeli při pokusu použít černou díru v centru galaxie jen s pomocí palubních prostředků na své srpkovité lodi.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál