Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Kartaniňané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Hangay, Triangulum
Domovská planeta:Vinau
Známé obydlené planety:
Kartan, Vinau
Kartaniňané
Kartaniňané
© VFSF

Kartaniňané jsou humanoidní, kočkám podobné bytosti pocházející z planety Kartan a převládající národ v galaxi Triangulum (M 33, Ardustaar).

Karňaniné se sice vyvinuli z kočkám podobných předků, jsou ale humanoidní. Jejich původ se dá jasně poznat v kočkovitých rysech obličeje, stejně jako ve výsuvných, jako břitva ostrých drápech, které mají namísto nehtů na prstech na rukách a nohou. Mužští i ženští Kartaniňané mají jeden úzký pruh kůže, který vede z čela až hluboko do šíje. Mužští Kartaniňané mají kromě toho dlouhé vlasaté kníry. Také jejich mrštné, tiše elegantní pohyby, jako i jejich velká tělesná síla dává tušit, že jejich předkové byly dravé šelmy.

Historie

Kartaniňané nepocházejí z Einsteinova universa, ale z galaxie Hangay v universu Tarkan. Jejich domovským světem tam je planeta Vinau. Již v 50030 před Kristem provedli Hangayští Kartaniňané s pomocí superinteligence ESTARTU, jejíž preferovaným pomocným národem se stali, pokus o opuštění umírajícího universa Tarkan. Z tohoto důvodu vyslali gigantickou kosmickou loď NARGA SANT na průzkum do Einsteinova universa. Velitelem jako asteroid velké lodi byl Kartaniňan Oogh at Tarkan. Kartaniňané z NARGA SANT měli kromě toho rozkazy připravit dislokaci galaxie Hangay do Meekorahu. K tomuto účelu vybudovali v galaxii Absantha-Gom, která patřila k mocenské oblasti ESTARTU, čtyři kolonie a uložili tam obrovské množství pararosy. Její spontánní deflagrace měla ovlivnit kosmonukleotid DORIFER a zahájit tak přesun Hangaye.

Po střetnutí s Ptery museli Kartaniňané kolem 49999 před Kristem prchnout do Lokální skupiny, kde zuřila válka mezi Lemury a Bestiemi. Zde se usídlili v M 33 (kterou nazývali Ardustaar), zmutovali a zdegenerovali následkem strangeness-šoku, který utrpěli při přechodu z Tarkanu do Meekorahu. Současně ztratili všechny vědomosti o svém původu. Oogh at Tarkan založil ale později jako Roboti Ctl známou robotskou dynastii, která měla Kartaniňany jednou informovat o jejich původu a úkolu. Odletěl s NARGA SANT do galaxie Fornax a společně se 13 učenci svého lidu se přesunul do hlubokého spánku. Probouzecí automatika byla ale sabotována Lemurem Nermo Dhelimem.

Historie ardustaarských Kartaniňanů pokračovala poté kolem 3000 před Kristem, když byl na Kartanu objeven transiční pohon, který tvořil základ kartanských kosmických letů. V průběhu následujících 500 let si Kartaniňané v M 33 vybudovali velkou říši, která se kromě jiného zapletla do války s tam sídlícími Maakary. Skupina ženských Kartaniňanů objevila Roboty Ctl a NARGU SANT. Vznikla z nich skupina vědoucích žen, Voica, která ostatní informovala o skutečných dějinách Kartaniňanů a která své sídlo měla v NARGA SANT. Jako Hlas Argustaar předávali telepatickou cestou pokyny kartanskému vedení (později Vysokým ženám) a byly tedy vlastní vládou Kartaniňanů. Vědoucí ženy opět začali s uskutečňováním projektu dislokace Hangaye.

V příštích letech se do té doby patriarchální společnost Kartaniňanů změnila v matriarchát. Latentní paraschopnosti ženských Kartaniňanů se pomocí pararosy daly nesmírně zesílit. Velké množství pararosy se kolem 3587 materializovalo v M 33 po vesmírotřesení a bylo použito v dalších dvou rozhodujících válkách proti dýchačům metanu. Oficiálními vládnoucími špičkami Kartaniňanů se staly Vysoké ženy.

V roce 429 NGL došlo k prvnímu setkání Kartaniňanů a Galaktiků ve Fornaxu, následovala rozepře kolem využívání pararosy.

V roce 445 NGL se v Meekorahu objevila druhá gigantická loď Hangayských Kartaniňanů: NARGA PUUR (Perry Rhodan jí pojmenoval ŠPALEK).

Na přelomu let 446/447 NGL shromáždili Kartaniňané dostatečné množství pararosy, aby mohli zahájit transfer Hangaye. Gucky a Kartaniňanka Dao-Lin-H'ay osvětlili Kartaniňanům jejich skutečné dějiny a cíle, poté co Vědoucí ženy zešíleli a s pomocným člunem NARGA SANT se zřítili do slunce Ctl. Společně s galaxií Hangay se do Lokální skupiny dostali patriarchálně organizovaní Prakartaniňané. Po normalizaci univerzální psionické konstanty v oblasti DORIFERU ztratila pararosa své schopnosti, na psionických silách stojící civilizace Ardustaarských Kartaniňanů přišla o svou hlavní sílu.

1143 NGL

Tarkanští Kartaniňané byli roztříštěni do vzájemně bojujících malých hvězdných říší, zatímco Ardustaarským Kartaniňanům se podařilo zachovat zmenšenou, ale stabilní říši. Konflikty mezi Hangayskými a Ardustaarskými Kartaniňany byly na denním pořádku.

1330 NGL

Tarkanští Kartaniňané jsou stále ještě roztříštěni do mnoha říší. Dohody ztroskotaly, protože galaktická konference vůdčích státníků byla zmasakrována neznámými, pravděpodobně Assassiny chaosu. Od té doby žije mnoho vůdců pod přísnými bezpečnostními opatřeními. Vzájemná nedůvěra je vysoká a mnoho říší stojí na okraji války. Kartaniňané jsou členy Noquaa-Kansahariyya.

Známé odštěpené národy

  • Šedokartaniňané - národnostní větev Kartaniňanů v galaxii Hangay.
  • Ve hvězdokupě Lazaruu, která leží před Hangayí, se nachází mnoho skupinek Kartaniňanů. Jedná se o piráty, otrokáře a podobné ponůrné postavy.
  • V galaxii Ambriador se nachází větev Kartaniňanů o které ale není nic bližšího známo.

Kosmické lodě

Typickými kosmickými loděmi Kartaniňanů jsou Trimarany, které se skládají ze tří souvisejících lodních těles. Příďový segment může být odpojen a operovat soběstačně. Lichoběžníkové, dopředu zešpičatělé hlavní tělo lodi má po obou stranách ramena s trojhranným průřezem, které je směrem dopředu rovněž zašpičatělé a tak spojené s předním tělesem. Většinou se vyskytují tři typy:

  • Pátrač: 30 metrů dlouhý, hlavní trup 20 metrů (žádný nadsvětelný pohon, jedna dělová kopule)
  • Stíhač: 100 metrů dlouhý, hlavní trup 60 metrů (lineární pohon, tři zbraňové kopule)
  • Transportér: 200 metrů dlouhý, hlavní trup 150 metrů (lineární pohon, tři zbraňové kopule)
  • Bitevní loď: 750 metrů dlouhá, hlavní trup 500 metrů.

Trimarany jsou zkonstruované podle vzoru pomocných člunů NARGA SANT.