Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1443
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1443
Název:Útěk BARBAROSSY
(Die Flucht der Barbarossa)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Svobodní obchodníci na Peenerocu - světu čtyř pohlaví
Hlavní postavy románu:

Ferr-Moon - rebelantský Kartaniňan se postará o zamotání situace

Heyda Minstral - velitelka BARBAROSSY

Rem Ta Durka a Antam - dva svobodní obchodníci z Tarkanu

Dedebedel, Mewlapb, Mapoma Sog a Torace - obyvatelé dvou systémů

S tvrzením, že má rozkazy od Juliana Tifflora, nechá Ferr-Moon BARBAROSSU odstartovat z Kaalixu. Ačkoliv tefrodská velitelka Heyda Minstral podvod Kartaniňana brzy pozná, souhlasí s tím, aby BARBAROSSA na vlastní pěst prozkoumávala Neyscuur. Čtyřicetičlenná posádka neobyčejné lodi, kterou Svobodní obchodníci sestavili z vraku tří tefrodských křižníků, se skládá z Tefrodů, Kartaniňanů, Hauriů, Plantů1), Gryolů2), Mamositu3) a Gurradů. Z osmihranného pohonného blok vychází centrální osa BARBAROSY, která je zakončena velitelským segmentem. Na něm začínají dvě roury, které se podkovovitě ohýbají zpět k pohonnému bloku. Uvnitř podkovovitého kruhu se nacházejí čtyři obytné a čtyři laboratorní moduly jakož i čtyři pomocné čluny.

BARBAROSA se nejprve vydá ke třem černým dírám a začne zkoumat nejbližší, která má jméno Peelyron. S jedním modulem odlétá Ferr-Moon a jedenáct dalších členů posádky k sousednímu systému Taybron, který se ukáže být významným obchodním centrem. Ačkoliv Svobodní obchodníci se ve svém, Ferr-Moonem hnaným, fanatickém pátrání po stopách Cantarů na Basharu a Ziaroonu, sedmé a páté planetě Taybronu, postarají o značný rozruch, je s nimi jednáno s náležitou úctou, protože Hauriové a Tefrodi jsou považováni za příbuzné Anoree. Na Gayllanu, čtvrté planetě, jim Vaasure Dirakon vysvětlí, že Anoree je naléhavě očekávají na Jauccronu. V naději, že se jedná o Anoree, nechá Ferr-Moon BARBAROSSU o něco později sledovat Stiletto-lodi se podobající kosmickou loď, která opustí černou díru Peelyron a odlétá směrem ke galaktickému centru. Když loď Svobodných obchodníků ale po krátké době její stopu ztratí, tak Zhaim, krystalický předmět, který Gryole Antam přinesl s sebou z Hangaye a který se při průchodu černou dírou Moischu proměnil v barevný útvar se záhadnými schopnostmi, upozorní Svobodné obchodníky na džunglovitý svět Peeneroc, třetí planetu slunce Samyir. Zde žijí Aiscrou, Vaasurové, Cutenexové a Gimtrové jako zbytek zapomenutého ekologického projektu. Svobodní obchodníci pozorují, jak Cutenex přivede na svět Aiscroua, a poznávají způsob života Scurru, národa čtyř období života. Ze sama sebe oplodněných Cutenexerů se rodí Aiscrouvé, z jejichž těl po čtyřiceti letech vyklouznou Vaasurové. Po sto letech se Vaasurové po zakuklení promění v Cutenexy, aby se po dalších šedesáti letech, po jednom nebo několika mateřstvích, rovněž zakuklili a stali se bezpohlavními Gimtry. V tomto stavu, kdy už mají jen omezené vnější smysly, za to ale disponují vnitřními schopnostmi až určitými nadpřirozenými schopnostmi, mohou Scurru, pokud si to přejí, žít celá staletí. Gimtrové na Peenerocu označují Zhaim, který ukazuje mnoho obrázků, za zázrak univerza.

Nakonec se objeví Anoree se srpkovitou lodí LAUSSA a vezmou BARBAROSSU s sebou. Tajemný Zhaim, který svou energii zřejmě spotřeboval, se rozpadne na kovový prach.