Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1320
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1320
Název:Hráč Tostan
(Tostan, der Spieler)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3425 - 3431 / 428 - 430 NGL = 4015 - 4017 / 446 NGL = 4033
Dva galaktikové ve ŠPALKU - bojují o přežití
Hlavní postavy románu:

Ratber Tostan - Terrancovi se vrátí vzpomínky

Posy Poos - Tostanův malý průvodce

Slush-Tosch - náčelník Mamositu

Geoffry Waringer - hyperfyzik se zabývá ŠPALKEM

Ve ŠPALKU1) se probudí Ratber Tostan, až na kost vyhublý Terranec s tváří podobnou umrlčí lebce, a prostředí přizpůsobený Swoon Posy Poos. Pozvolna se začnou spojovat fragmenty vzpomínek obou Strangeness-šokem zasažených galaktiků:

Ve 35. století2) velel Tostan jako major USO korvetě FA-123. Místo, jak měl přikázáno, aby zničil základnu Skokanů, prohrál pod vlivem drog svou loď na Lepsu3). Když s ní agenti Impéria Dabrifa4) odletěli, nechal korvetu ve vesmíru explodovat5). Od Atlana zavržen, zůstal závislý hráč na Lepsu, otevřel si kasino a získal jmění, zatímco s podvodnými úmysly založil sektu Mammon. Strastiplné odvykání z drog vysílilo jeho tělo a udělalo z něj živou mrtvolu. Jako reparaci za zpronevěřenou korvetu, obstaral Tostan v roce 3429 pro zapojení Antitemporálního slapového pole5) určené dvě tuny UDK-Howalgonia, které agenti Dabrifa ukradli a odvezli na Lepso6). Protože je v roce 3431, rok po Případu Laurin5), pronásledován agenty Impéria Dabrifa a Carsualského spolku7), prodá kasino Mammon, ve kterém jsou údajně skryté tajné dokumenty o ASP, za deset milionů Solarů Středogalaktické unii8) a nechá se v opuštěné akční centrále USO KALC-III robotem uvést do desetiletého hlubokého spánku. Bluesan, který do stanice vnikne, poškodí ale časoměr probouzecí automatiky. O 584 let později, v roce 428 NGL9), zachytí Posy Poos na palubě Hanzovního koggu automatické volání o pomoc odlehlé stanice USO a probudí Tostana. Od Ronalda Tekenera dostane bývalý specialista USO v roce 429 NGL velení na párem Tsunami TS-31 a TS-32. Ultra mikropozitronik Posy Poos nastoupí jako interpret kontracomputeru na TSUNAMI-32. V průběhu tajné operace v M 33 dojde koncem října 430 NGL během nadsvětelného letu TSUNAMI-32 k nekontrolovatelnému zhroucení Grigoroffovy vrstvy10).

Tostan je přesvědčen, že byl neznámými psionickými silami vržen do obrovské, cizí kosmické lodě10). Své matce, genomodulátorce, vděčí techno-vědec, že nevyužité části jeho mozku se genetickou manipulací přeměnili na multiterabitové paměťové centrum, neboli organický paměťový mozek, jehož data si může nechat vyvolat na sítnici.

Zatímco bloudí labyrintem chodeb a místností, které ŠPALEK vyplňují, narazí Tostan a Swoon na mrtvoly mnoha malých bytostí, které kvůli selhání život udržujících systémů během biofyzikálního hlubokého spánku zemřeli, a jsou svědci, jak se obchodníci Mamositu ubrání loupeživému pokusu Kontorhüterů s kulatými břichy. Jeden a půl metru dlouhé, kůrovitou kůží pokrytá těla Mamositů, která nesou bezkrkou, čtyřma dlouhýma rukama obklopenou rybě podobnou hlavu, jsou neseny dvěma páry nestejně dlouhých nohou. Při rozmnožování trojpohlavních bytostí přenášejí Neutrumové zárodečné buňky mužských Mamositů na ženské partnery. Zatímco se Tostan vydává za majitele hodnotného zboží, podaří se mu spřátelit se s Slush-Toshem, Prvním kalkulátorem Mamositů. Když zjistí, že se on a jeho swoonský průvodce nachází v neznámém koutě vesmíru, vyšle Pozemšťan z časů případu Laurin známý kód »Doc Holliday« a poselství, ve kterém se představí. Zprávu zachytí 23. dubna 446 NGL Geoffry Abel Waringer na Sabhalu11).