Perry Rhodan 1244 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1244
Název:Snový svět Terra
(Traumwelt Terra)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 / 429 NGL = 4015 / 4016
Země v poutech neskutečnosti - proroctví se stává pravdivým
Hlavní postavy románu:

Fredo Gopher - komunikační analytik

Galbraith Deighton - šéf bezpečnosti Kosmické hanzy

Kazzenkatt - Element vedení na Teře

1-1-Nannor - Kazzenkattův velitel zásahu

Krohn Meysenhart - zuřivý zpravodaj se cítí být vinným

Zatímco se Homer G. Adams, který je vzat v domácí vězení, stará o bezpečí cizinců, kvůli kterým přijal roli VAROVATELE a kvůli svým obrovským vědomostem nesmí v žádném případě padnout do rukou Dekalogu1), rozšíří se nad Zemí dvacet miliard mozků Anin Anů. Jejich nosná těla, která jsou kvůli jejich formě, která připomíná archaický satelit, nazváni Sat-Technové, jsou 50 centimetrů dlouhé a 40 centimetrů široké elipsoidy, z jejichž pólů ční šest antén. Sedmý vychází z transparentního oválu, za kterým je vidět mozek v barevné kapalině. Za účasti komunikačního specialisty a Swingera2) Fredo Gophera je 26. prosince 428 NGL v hornatině čínské provincie Sichuan zajat jeden Sat-Techno. Techno ale sabotuje své zkoumání a přivodí si nakonec smrt.

Anin Anové se velice rychle naučí manipulovat s komunikační sítí Terry. Zatímco, kromě jiného, v noci ze 2. na 3. ledna 429 NGL zfalšují Krohn Meysenhartovu live-reportáž o příletu Mnaskitů (Armadojednostka 8001) do systému Kreit3), zfalšují na zprávu o kosmické bitvě mezi Ertrusany a Armadisty, drží Terrance v neodolatelném zájmu před jejich videopřístroji, a nakonec je psionickými impulzy přesunou do hypnotranzu. 5. ledna se už více než tři čtvrtiny lidstva nacházejí v snovém tranzu. Tím je naplněno jedno z proroctví VAROVATELE4). Gopher, který jako Swinger patří, vedle nositelů buněčných aktivátorů a mutantů, k několika imunním, dá Sat-Technům jméno Snomolové. Když 1-1-Nannor, velitel Anin Anů, s ním naváže kontakt, vyzve ho Gopher na nemilosrdný souboj.

Mezitím čeká Kazzenkatt v PRIMÁTU ROZUMU na to, až Perry Rhodan navštíví Zemi a tak padne do léčky.

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!