Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1243
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1243
Název:Stoje Dekalogu
(Die Maschinen des Dekalogs)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Oči zla přicházejí - jejich cílem je Sluneční soustava
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener - Smíšek ztrácí přehled

Pathythia Baal - umíněné antijské děvče

Camus a Baila - dva hudbymilovní Heethové

Dra Thonn - Haluťan před puzením

13-14-Cammuvvel - zapomenutý Anin An

Srimavo - Sphinx tuší, že něco nesouhlasí

Perry Rhodan - Terranec má dilema

V soustavě Aptut dochází k dalším incidentům. Když je nakonec na Trakaratu město Yutrak uzavřeno stěnou z černé formovací energie, rozhodne se Perry Rhodan s KRUXEM odletět na rodný svět Antiů. Tam se ukáže, že za všechny události je zodpovědný paradar Pathytie Baal vytvářet skutečné holografie. Šestnáctiletá dívka chtěla využít příletu Saskroojů, aby Rhodana upozornila na neuspokojivou situaci ve své rodině1).

Se stovkou stejně smýšlejících Haluťanů se Dra Thonn přiblíží k Armadojednotce Heethů, aby je zastrašili a tak drželi dál od Halutu. Metr vysocí, čtyřnozí Armadisti mají beztvará těla s pórovitou, bezvlasou kůží. Z hlavy bez krku vybíhá více než tělo dlouhý chobot, který nese dvě oči a se svými jemnými tykadly dělá z Heethů nadané mikromechaniky. Záhadná »Aura přívětivosti«, která vyzařuje z touhou po domově naplněných Heethů, vymaže puzení a nepřátelství Haluťanů, které poté nabídnou, že Armadisty doprovodí do Sluneční soustavy.

Mezitím se ukáže, že ochranné štíty dvanácti STROJŮ, které se nápadně malou rychlostí přibližují k Zemi, jsou nepřemožitelné. S pomocí svého miniASP se ale TSUNAMI-2 podaří proniknout do STROJE MODRÝ, 75 kilometrů veliké, hvězdicovité kosmické lodě a vysadit zde průzkumné komando sestávající se z Ronalda Tekenera, Jennifer Thyron, Srimavo a Kinona Kirgise. Na základě skutečnosti, že v robotských tělech Anin Anů chybí mozky, vydedukuje kontracomputer Tsunami, že organické části »Elementu techniky« se jako »Oči zla« nacházejí v opodál stojícím STROJI BÍLÝ. Gucky, Irmina Kotčistovová, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj se mezitím setkají ve Sluneční soustavě. Když STROJE 24. prosince 428 NGL téměř dorazí k Zemi, teleportuje se Čubaj a Gucky s Tekenerem, jeho ženou, Srimavo, Lloydem a Irminou Kotčistovovou skrze strukturální trhlinu, který vytvoří intenzivní ostřelování několikrát odstupňovaného ochranného štítu STROJE BÍLÝ. Musejí ale okamžitě prchnout před mocnou mentální silou tam shromážděných Anin Anů. Tekener si vzpomene opět na roli Homera G. Adamse v aféře s VAROVATELEM. Zcela překvapivě se padesát světelných hodin od Země podaří bez obtíží prolomit ochranný štít STROJE BÍLÝ. V okamžiku napadení gigalodí exploduje překvapivě také ostatních jedenáct STROJŮ. Hyperenergie při tom uvolněná, která odpovídá použití fiktivního transmiteru, svědčí o tom, že »Oči zla« se nacházejí na cestě na Terru.