Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 150
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 150
Název:Specialisté USO
(Die Spezialisten der USO)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Druhé impérium
Vydáno poprvé:1964
Vydáno v češtině:1998
Čas děje: 2326
Lemy Danger, trpaslík, a Melbar Kasom, obr - dva lidé 24. století
Hlavní postavy románu:

Lemy Danger - trpaslík s neočekávanými kvalitami

Melbar Kasom -strká Lemyho Dangera v pravém slova smyslu do »kapsy«

Atlan - Lordadmirál a šéf USO

Macom Dootsman - šéf štábu Quintova centra

Bentief Hakira - velitel »zelených« na Haknoru

Grahkor - »svatý Kubu« ho jmenuje »Rudým oštěpem«

V roce 23261) stále ještě existuje Galaktická aliance2). Také Posbiové se mezitím ke svazu připojili. 1. ledna 2115 se Solární impérium a Velké impérium Arkonidanů spojilo ve Spojené impérium. Jeho volený ministerský předseda Perry Rhodan nese titul Velký administrátor. Okamžitě po jeho nástupu do úřadu bylo všem bývalým koloniálním světům Velkého impéria dáno právo na sebeurčení. Jako oficiální jazyk Spojeného impéria funguje z Arkonidštiny vzešlé Interkosmo. 462 planet bylo mezitím osídleno Terranci. Kolonie dostávají po třiceti letech politickou samostatnost, musí ale zůstat částí Spojeného impéria a Galaktické aliance. Flotilu Spojeného impéria tvoří tři sta tisíc bojových lodí a tři miliony obchodních lodí. K tomu patří ještě deset tisíc lodí Explorerské flotily3), která má zkoumat neznámé oblasti galaxie. Na pozemském Měsíci byla během dvousetleté práce vybudována obří pozitronika NATHAN, která dostala od Posbiů vysoce aktivní plazmatickou komponentu a proto může vykonávat pocitová rozhodnutí.

Atlan, který 1. ledna 2115 odstoupil z funkce imperátora Arkonu, je od 1. července stejného roku vládnoucím Lordadmirálem United Stars Organisation (USO), která se považuje za nadřazenou ochrannou moc a policejní oddíl Galaktické aliance. Její agenti, kteří se označují jako Specialisté, jsou školeni v akademii USO na planetě Fossil4). Moc USO se zakládá na 104 dalších tajných stanicích. Centrála se nachází v 62 kilometrů velkém dutém měsíci5), který byl na památku Nike Quinta, šéfa legendárního Oddělení III6), nazván Quintovo centrum7).

V březnu roku 2326 ID překvapivě Perry Rhodanovi oznámí, že buněčná sprcha na planetě Poutník už nebude dále poskytována8). Z výroku, že se postará o to, aby dvacet pět osob mohlo získat věčný život, vyvozuje NATHAN, že Nesmrtelný v Mléčné dráze roztrousil dvacet pět buněčných aktivátorů, které může nosit každá inteligentní bytost. Ze Solární kontrarozvědky vzniknuvší Galaktická kontrarozvědka zjistí, že poselství Nesmrtelného bylo slyšitelné i v dalších oblastech Mléčné dráhy a že pátrání po aktivátorech už začalo.

O pět dnů později jsou specialisté USO Lemy Danger a Melbar Kasom vysláni na potomky Skokanů obývanou planetu Haknor, kde propukla občanská válka, v jejím průběhu byl zajat také terranský EX-1207. Devadesát dva roků starý, nazelenalý Lemy Danger měří jen 22.211 centimetru a pochází z koloniálního světa Siga, v roce 2003 osídlenou druhou planetu Gladorovy hvězdy, jejíž obyvatelé se kvůli speciálnímu záření slunce z generace na generaci stále zmenšují9), za to ale získávají stále větší délku života. Melbar Kasom10), který je přizpůsoben na gravitaci 3.4 gravů obří planety Ertrus v systému Kreit, je 2.51 metrů vysoký, má šíři v ramenou 2.13 metrů a hmotnost 16.3 centů. Kasomova hlava je oholena až na pro Ertrusany charakteristický srpový hřebínek.

S podporou modrokožných domorodých Haknoranů, kteří žijí v úrovni doby bronzové, zjistí Kasom a za ptáka maskovaný Danger, že občanskou válku rozdmýchávají Akonané, kteří se už dlouho pokoušejí získat pod vliv tuto na okraji Spojeného impéria ležící planetu žlutého slunce Atanus. Bojovými akcemi chtějí odvést pozornost od buněčného aktivátoru, který na Haknoru objevili. Aktivátor vysílá na ultrakrátkých vlnách naváděcí signál krátká-krátká-dlouhá-krátká-krátká a je obklopen zářením, které vyvolává šílenou zuřivost. Specialistům USO se podaří získat aktivátor a předat ho Atlanovi11).