Haknor

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Doba rotace:34,12 h
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Atanova soustava
Obyvatelé planety:
Běžci
Haknor je druhou planetou Atanovy soustavy. Žijí zde potomci Skokanů, kteří tu ztroskotali a usadili se zde. Tito Skokani se dále nazývají jako Haknorané. Vládne zde suché klima a vysoké teploty. Hlavním městem je Tesonta, zde sídlí vláda. Dalším městem je Polma. Před 51 lety vstoupila do Galaktické aliance.