Haknor

Astronomická data:
Doba rotace:34,12 h
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Atanova soustava
Obyvatelé planety:
Běžci
Haknor je druhou planetou Atanovy soustavy. Žijí zde potomci Skokanů, kteří tu ztroskotali a usadili se zde. Tito Skokani se dále nazývají jako Haknorané. Vládne zde suché klima a vysoké teploty. Hlavním městem je Tesonta, zde sídlí vláda. Dalším městem je Polma. Před 51 lety vstoupila do Galaktické aliance.
Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!