Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Buněčná sprcha
hledat

Buněčná sprcha regeneruje celulární strukturu těla a udržuje jeho stav beze změn na 62 let. Po té se musí provést další buněčná sprcha nebo rychle nastoupí proces stárnutí a postižený zemře na explozivní buněčný úpadek. Urychlený proces stárnutí nastává 62 hodin po překročení limitu buněčné sprchy.

Limit 62 let byl u buněčné sprchy poskytnuté nesmrtelným v roce 1169 NGL kvůli narušenému vnímání času u ID dodatečně zkrácen.

Narozdíl od nositelů buněčných aktivátorů nemají osoby obdařené buněčnou sprchou odolnost vůči jedům.

Kosmokraté

Kosmokraté vybavili několik svých zmocněnců fyziotrony. Sedm mocných z universa Eud'y-Asor-Jaroso má přinejmenším jeden tento přístroj, který je umístěn v jejich ZDROJONOSIČI.

Arkonidané

Na základě abnormálně dlouhé doby života některých arkonských imperátorů a jejich kontaktu s ID v Mlžném dómu na Zhygoru se lze domnívat, že od ID dostaly buněčnou sprchu, aby tak mohli uskutečňovat plány superinteligence.

Před Pozemšťany platili Arkonidané za upřednostňovaný národ, svou 20000 let dlouhou šanci ale promarnili. S tímto odůvodněním byla Crestovi da Zoltral odmítnuta buněčná sprcha.

Pozemšťané

Buněčná sprcha byla Terrancům poskytována fyziotronem na Poutníku, a to od roku 1976 Perry Rhodanovi a jeho vybraným spolubojovníkům. Tělo bylo během sprchy dematerializováno, jednotlivé buňky se jaksi zakonzervovali, a pak se tělo znovu složilo.

Když superinteligence musela v roce 2326 prchnout před nebezpečím, které se později odhalilo jako objevení se Roje, zničila planetu Poutník a s ní i fyziotron – krátce před tím ale roztrousila v Mléčné dráze 25 buněčných aktivátorů.

V románu 212 se říká, že 182 osob, kteří dostali buněčnou sprchu, neměli žádnou šanci na získání buněčného aktivátoru. Seznam vyhotovil NATHAN. Mezi těmito 182 osobami se nacházel kromě jiných i Conrad Deringhouse a Rod Nyssen. To by znamenalo, že v roce 2326 bylo naživu nejméně 207 osob, kteří získali buněčnou sprchu. V PR 154 kalkuloval Perry Rhodan, že Spojené impérium by potřebovalo nejméně 10x tolik buněčných aktivátorů, aby jich byl dostatek pro nejdůležitější lidi impéria. Podle neznámého zdroje podstoupilo do roku 2326 buněčnou sprchu celkem 179 osob, bez výjimky všechno byli Terranci.

Když ID v roce 1169 NGL požadoval zpět všechny buněčné aktivátory, dostali zbylé osoby 25. 10. 1169 NGL poslední buněčnou sprchu, která je měla na 62 let udržet na živu. Tato lhůta byla ale kvůli narušenému vnímání času ID o hodně zkrácena.

Věční válečníci

Buněčná sprcha byla poskytována také v mocenské oblasti ESTARTU na Etustaru Věčným válečníkům. U nich byla konzervace nutná ale jen ve staletých odstupech.