Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1315
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1315
Název:Robot a ŠPALEK
(Der Roboter und der KLOTZ)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Věc odněkud - Síťochodci před záhadou
Hlavní postavy románu:

Geoffry Abel Waringer - vědec pracuje jak umí

Daniel - pradávný elektronický robot

Fritz Hedderle, Ynk a Unk - trojice odvážných Síťochodců

Huakaggachua - rostlinožena se probouzí

Protože ŠPALEK1) vykazuje sice pozvolna klesající, ale zřetelně od nuly se lišící hodnoty Strangeness2), je Geoffry Abel Waringer přesvědčen, že pochází z paralelního universa. Vedle své práce na labyrintové ponorce, která má umožnit tajné vniknutí do Orphyšského labyrintu, vyvine vědec během pěti týdnů Strangeness-štít. Dosud na zkoumání ŠPALKU se účastnící Icho Tolot se vydá do M 87, aby zjistil informace o osudu Pelewonů3), potomků Bestií, ze kterých pocházejí také Haluťané4).

O několik dní později, 3. února 446 NGL, se tři Síťochodci, dva Xisrapové5) Ynk a Unk a Frabumesser Friz Hedderle, přiblíží v ochraně svých Strangeness-štítů ke ŠPALKU. Hedderlova horní část těla je zcela lidská. Jejich cizorodé břicho, které obsahuje jeho sluchové, optické smysly, jeho uši, mluvidla a schopnost uvažovat, ukrývá Frabumesser pomocí plastikového pouzdra. Strangeness-štít ale nestačí, aby odclonil záření ŠPALKU, a neznámé síly přinutí tři halucinacemi trápící se Síťochodce, vstoupit dovnitř. Přitom Friz Hedderle zachytí tajemná slova »Ratbertostanposypoos«.

Protože syntronický robot, který je nezvěstným poslán na pomoc, pod vlivem Strangeness ztratí orientaci, snaží se Waringer v naději, že tímto způsobem nalezne možnost k záchraně tří Síťochodců, vyslat malou sondu do universa, ze kterého ŠPALEK pochází. Nově vyvinutý vektorbarový Grigoroffový projektor, se kterým vysílá sondy, je nastaven na hodnoty, které odpovídají Strangeness ŠPALKU v době jeho objevení. Když ze třinácti sond osm zmizí a ostatních pět se vrátí zcela zničených, vypustí Waringer dvanáct dalších, precizně seřízených sond. Dvě z nich se opět vynoří, poté co se zřejmě zdržovaly uvnitř ŠPALKU. Nejpřekvapivějšími vyslanými obrazy jsou obrázky okurce podobného útvaru a kožené holínky terranské výroby. Poté vyšle Waringer Daniela, elipsoidického robota, kterého před jedenácti lety objevil v komoře, do ŠPALKU protože jednoduchá elektronika 5000 let starého stroje je méně citlivá na Strangeness než vysoce vyvinutá moderní syntronika.

Mezitím se ve ŠPALKU probudí inteligentní rostlina Huakaggachua. Zachytí obraz Comanzatary a musí podrážděně zjistit, že její družka život zmařila, zatímco zabila Olivera Gruetera, aby zachránila Jizi Huzzel6). Huakaggachua zachrání Ynk, Unk a Frize Hedderle před bytostmi, které ve ŠPALKU sídlí, a naváže nakonec kontakt se Strangeness efekty zmateným Danielem a pomůže mu vrátit se se třemi Síťochodci na Sabhal.

Ze zprávy robota vyplývá, že se ve ŠPALKU zdržuje jeden slabý Terranec a jeden Swoon7) 8).