Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1419
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1419
Název:Smrt Cyna
(Tod eines Cynos)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 445 NGL = 4032 / 2436 / 2500 / 3000
Spiknutí v M 87 - Icho Tolot si vzpomíná
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan si vzpomíná

Perry Rhodan - Terranec a jeho kamarádi se dozvědí o Tolotově expedici do M 87

Dschufar - Sunnuh

Sradok - admirál Dumfriů

Rufus Tirac - mentor virolodi ROSIE GREER

Společně s palubním počítačem HALUTY si Icho Tolot vzpomíná na zážitky před 698 lety:

Zatímco se Tolot v listopadu 445 NGL1) přiblížil ke ŠPALKU2) jen na 2.5 světelné minuty, dostane se do HALUTY Trurthar3). Kromě toho spatří stínovou postavu Pelewona, Zelené bestie4), a najde mezi automaticky zaměřenými hodnotami v Centrálním idiomu, jazyku M 875), namluvené instrukce, aby přiletěl na určité souřadnice v periférii galaxie Absantha-Gom. 2. ledna 446 NGL nalezne Haluťan, který dychtí, že se dozví něco nového o domově svých předků6), na uvedeném místě bílého trpaslíka. Na jeho třetí planetě, které Tolot dá kvůli tamní agresivní flóře jméno Killerworld, leží vrak Pelewonské lodi, která se tam zřítila před třiceti lety. Na palubě je pouze Potharuu, zvěd Pelewonského krále Povarithronga z Yanyoku. Padl za oběť sporám vražených rostlin a zachránil se v medohibernačním tanku. Ve snu sdělí spící Pelewon Tolotovi, co se během uplynulých 1597 let v M 87 vlastně stalo7):

Po zániku systému Dusty-Queen8) v roce 2436 probíhala v Druithoře, Paprsek chránícímu klenotu (M 87), epocha míru a kulturního rozvoje. Kvůli mutaci, pro kterou se Budovatelé Centra9) zdají být odpovědnými, se z přeživších Pelewonů staly sexuální bytosti. Noví Pelewonové, kteří se explozivně množí, chovají se ale mírumilovně, je přidělen systém rudého obra Yangar. Vybudují si na Yanyoku, čtvrté planetě pod vládou královské rodiny Povarithrongů vzkvétající, do galaktické obchodní sítě připojenou civilizaci a založí později kolonie v jiných slunečních soustavách.

Kolem roku 2500 přichází ale z říše ESTARTU Sotho Pon Tiek10), aby zavedl kult Věčných válečníků11). Národy Druithory ale Permanentní konflikt odmítnou, Sotho zmizí se svou kosmickou lodí na cestě z vnitřního prostoru12) na Pompeo Posar13). O padesát let později přiletí Věčný válečník Ijarkor14) a jedná s Budovateli centra. Ti se sice zaváží, že se zřeknou dimenzotranzičního pohonu, který velvyslanec dvanácti galaxií považuje za jasně ofenzivní zbraň, odmítnou ale zredukování počtu základen a pevnostních systémů v galaxii15) nebo vypnutí Modré záře16).

Ijarkor se stáhne poté, co jeho specialisté odhalí tajemství dimenzotransičního pohonu. Protože ale nepoznají účinek Centrální záře, zničí tato obranná zbraň Budovatelů centra dimenzotransitovanou kosmickou loď Sotha Sik Imarga okamžitě, jak se tato kolem roku 3000 materializuje v Druithoře. Sotho Sar Troogh, který se o šest let později v Druithoře objeví, je se svou lodí eliminován smíšeným svazem Dumfriů17) a Pelewonů, protože Budovatelé centra nevidí žádný důvod v dalším vyjednávání se zástupci mocenské oblasti ESTARTU. V následujících dvou set padesáti letech nechají vládcové Druithory vysílat průzkumné výpravy do dvanácti galaxií, aby shromáždili informace o tamních poměrech18).

Dříve než Potharuu, jediný pozůstalý jednoho průzkumného komanda, zemře, dá mu Tolot slib, ohlásit králi Povarithrongu na Yanyoku, že svůj život položil během plnění svých povinnosti, a dodává, že vládce má Drahokam z Mimoto, klíč k moci.

Tolot zanechá na Sabhalu zprávu a vydá se do M 8719). Protože mu zvěd už nemohl sdělit koordináty systému Yangar, odletí Tolot v 87 nejprve na Ednil20), domovský svět Perliánů21), a dozví se, že žádný gigantický zdroj20) už na planetě není. Časové oči21) přešli na pevnou symbiózu s organismy Perliánů, slili své geny s jejich genotypem, ale ztratili schopnost vidění do budoucnosti. Kvůli pověstem o zločineckých intrikách Povarithronga doporučí Perliáni Tolotovi, aby se nejdříve odebral přes zlatý transmiter na Monolu21) k Budovatelům centra, kteří se zdržují ve vnitřním prostoru systému Wheel22). Protože je ale Haluťan rozhodnut navštívit nejdříve krále Pelewonů, předají mu Perliáni chybné souřadnice. Když tak Tolot na místo do systému Yangar dorazí k neznámému modrému slunci, zpozoruje v HALUTĚ opět černý plamen, a objeví se humanoid Dschuffar ama Sunnuh23). Bezprostředně poté je síťochodecká loď napadena flotilou Dumfriů a musí poškozená nouzově přistát na Nusythu, měsíci obří planety Gashdar. Dschuffar může po krátké době vklouznout do těla Dumfrijského admirála Sradoka, který se účastnil pašeráctví s transplantními bázemi, vysoce komplexními, ale flexibilními organickými molekulami, ze kterých lze vypěstovat libovolný orgán. Po několika hodinách se vrací s Druisem24) Shudarem Khonnem a vironautem Rufusem Tiracem, mentorem virolodě ROSIE GREER 25), zpět. Druis je vysoce postavený Inženýr ze základny24), který vede za energetické zásobování Centrální záře zodpovědnou stanici. Omlouvá se za útok Dumfriů a přenechá Haluťanovi Sradoka pro let na Yanyok. Tirac ale vypráví, že král Povarithrong, který byl důvěřivými Budovateli centra podceněn, si vybudoval údajně mocnou zločineckou organizaci, která vyrábí transplantní báze. Když Terranec vysvětluje, že o Černých hvězdných cestách, ke kterým je Klenot z Mimoto asi klíčem, ví možná mág z Gondhwarkanu, rozhodne se Tolot po opravě HALUTY odletět nejprve k tomuto světu, který jako čtvrtá planeta obíhá kolem slunce Alior. Na Gondhwarkanu objeví Tolot, Sradok/Dschuffar a vironauti Rufus Tirac, Senna Valdivar a Wenken a Thommes obrovskou pyramidu. V jejím nitru je mág z Gondhwarkanu, Cyno26), před jejich očima zabit robotem pomocí Etatstoperu27), aby nemohl prozradit informace o Klenotu a Černých hvězdných cestách. Také Sradok padne robotu za oběť. Dschuffar naznačí Tolotovi, že tvůrce těchto strojů na Mága upozornil, když na Nusythu za přítomnosti Shudar Khonna prohlásil Gondhwarkan za svůj další cíl.