Perry Rhodan 1291 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1291
Název:Oslnění
(Die Verblendeten)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Vdechují ESTARTU - tři Shanové na cestě k dokonalosti
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor, Nia Selegris a Domo Sokrat - trojice Shanů na cestě k »dokonalosti«

Ris Bhran a Yag Veda - školitelé »Školy hrdinů« na Teře

Stalker - Sotho nemá čas

Fitu - tajemný trpaslík

Anson Argyris - robocísař z Olympu

Při výletu na Mount Everest je Julian Tifflor přepaden robotem DERDA, napodobeninou PALADINA1), kterého řídí Siganec Hibiskus Hainu. Zatímco pacifistický Hainu Tifflora varuje před Upanišadskou teorií, zasáhne proticizinecká organizace Star Warriors, která se cítí být duševně spřízněná s Cliftonem Callamonem2), a který se považuje za nástupce mimoplanetání vědecké lobby3), sní o terranském impériu a Sigance pokládá za sympatizanty s ESTARTU. Po Yag Vedově objevení se Tifflor může vrátit do Čumulungmy.

Ačkoliv ho Hainuovy výroky zmátly, naučí se Shan v »Talosh« (Meditace), navzdory fyzické zátěži horko, chlad, žízeň nebo dýchací potíže vnitřně nevnímat, přičemž mu pomáhá Fitu, tajemný, 50 cm velký trpaslík, kterého Paniša charakterizuje jako hrůznou postavu. Potom musí Tifflor, Nia Selegris a Domo Sokrat v Upanišadu Admirál Kenos4) na Arkonu I v simulované realitě ve zkoušce »Dai« (Věrnost) dokázat absolutní loajalitu, aby nakonec mohli vykonat slib věrnosti, který má pořadí »On, Sotho; ty, spolubojovník; oni, lidé z družiny; já«. V Upanišadu Melbar Kasom5) na Ertrusu6) následuje sedmý krok »Jadj« (Poslušnost). Ačkoliv požadavek dokonalého podrobení povelům Sotha zasévá nové pochybnosti do Shanovi a dva Ertrusany, které má zabít, jen zažene na útěk, a žádá ospravedlnění za Stalkerův rozkaz, prohlásí Yag Veda zkoušku za úspěšnou. Protože jak Upanišady na Gatasu tak i na Latosu7) byly uzavřeny, odveze Paniša Tifflora, Niu Selegris a Sokrata do Školy hrdinů Iratio Hondro8) na Plophos, aby je tam naučil osmý krok »Charlashad« (Přes sebe ven), který učí vzdorovat všemu vábení a nařizuje veškerou sexuální abstinenci. V Upanišadské škole Garwankel9) na Olympu dostanou tři Shanové v Dašidském posvěcení vědomosti o Permanentním konfliktu, zatímco vdechnou ESTARTU, a jsou připraveni pro »Gom« (Dokonalost), desátý a poslední krok. Sokrat začíná zuřit, je ale ukonejšen psí-pressorem Stalkera, který zjistí, že Haluťané kodexové molekuly zvlášť rychle odbourávají. Zatímco Shanové krátce na to chytají neznámého, který z Upanišadu ukradl sochu Oog at Tarkana10), setká se Fitu znovu s Tifflorem a apeluje na jeho lásku k Nie Selegris. Pronásledovatelé najdou Ansona Argyrise, který nosí masku Stalkera, s ukradenou sochou a zaútočí na něj. Když robocísař zdánlivě psí-pressorem zabije Niu Selegris, zlomí se v tifflorovi vliv kodexu. Terranec se pokusí falešného Stalkera zlikvidovat, ale ukáže se pravý Sotho a propůjčí Tifflorovi, Sokratovi a jen omráčené Nie Selegris, kteří obstáli v »Gomu«, statut Věčných válečníků. Nařídí, aby Tifflor a Nia Selegris v Mléčné dráze a Sokrat na Terzrocku11) ve Velkém Magellanově mračnu postavili vlastní družiny12). Argyris vysvětluje, že sochu Attar Paniš Paniša odebral Star Warriors, a vrací se s REDHORSE zpět do Fornaxu, aby 16. července 430 NGL mohl vyrazit s Hanzovní karavanou do ESTARTU13).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál