Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1281
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1281
Název:Teleport
(Teleport)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Testování na Arkonu I - Stalker tahá za nitky
Hlavní postavy románu:

Krohn Meysenhart - zuřivý zpravodaj v akci na Arkonu

Hakker Schurigel - herec z Hongkongu

Stalker - posel ESTARTU tahá za nitky

Julian Tifflor, Nia Selegris a Domo Sokrat - tři Upanišadští žáci dostanou vysvěcení na Shana

Homer G. Adams - šéf Hanzy je unesen

Protože Julian Tifflor, Nia Selegris a Domo Sokrat1) s obrovským úspěchem absolvovali první tři kroky Upanišadu2), dostanou Shanty, stříbrné kombinézy, které jejich těla obklopují jako žijicí, druhá kůže. Dokážou svou vyspělost, když ve společném boji proti oběma Panišům Somodragu Yagu Veda a Otharvaru Ris Bhranovi zůstanou nepřemoženi, a dostanou v Dašidu Shanské vysvěcení. Nakonec jsou pro čtvrtý stupeň vzdělání, Hamošu (osvědčení), poslání k Sotho Tal Kerovi na planetu Arkon I, kde se miliony galaktiků, mezi nimi i mnoho známých politiků a Krohn Meysenhartova mediální posádka3), shromáždili, aby se účastnili zavádění teleportačního systému4). Tři Shanové se dozvědí od Stalkera, že o Upanišadskou školu Admirál Kenos5) na Arkonu je jen malý zájem a že Bluesané uzavřeli Školu hrdinů na Gatasu a chtějí zabránit oficiálnímu uznání Upanišadské teorie skrze Galaktikum. Také Posbiové se staví odmítavě, protože se obávají masivního vymírání bioplazmy. Stalker vysvětluje třem Shanům, že Dao-Lin-H'ay, která se se čtyřmi průvodci skrývá v arkonidské Upanišadské škole, má unést Homera G. Adamse a že Adams bude opět osvobozen, jakmile Hanza začne otevřeně jednat s Kartaniňany. Jak je dohodnuto, zajmou Kartaniňané po zapnutí teleportačního systému Hanzovního šéfa. Stakler a Shanové nemůžou ale zabránit tomu, že nakonec pomocí pararosového útoku na teleport vyvolají na Arkonu chaos a s Adamsem uniknou.