Perry Rhodan 1278 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1278
Název:Elfahderové
(Der Elfahder)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Volcayr, rebel - proviní se proti příkazu poslušnosti
Hlavní postavy románu:

Volcayr - Elfahder se má rehabilitovat

Graucum - pán z Mardakaanu

Miinen Dei a Kuursen Ton - velitelé a soudci při »hře života«

Dameno Kain - »Stavitel kulis«

Reginald Bull - přichází s Vironauty na Mardakaan

Poté co zmocněnec Meriouna jeho loď jako symbol ponížení zredukuje na čtyři kulovité segmenty, opustí Volcayr1) Erendyru. Kodexové molekuly potlačí jeho přání navštívit planetu Elfahd v Absantha-Shad, jehož obyvatelé kdysi disponovali humanoidními těly.

Statisíce let v minulosti, když Elfahderové už měli dvě stě kolonií, ohrožoval Maard Uyo (Oko čerta), bílý trpaslík z galaxie Absantha-Gom, která se k Absantha-Shad přibližovala, systém Aach s Elfahdem a jeho sedmi sesterskými světy. Poté co bylo 8 miliard Elfahderů evakuováno, byli tři miliardi pomocí genetických manipulací přeměněni v plazmatické bytosti, které vesmírný mráz, ztrátu atmosféry a nedostatek potravy mohli přežít v hlubokém spánku. Museli být ale stabilizování exoskeletem. Podle legendy bylo dalších sedm miliard Elfahderů podrobeno jen díky zákroku válečníka Ayanneha2) také genetickému očkování. Ayanneh se postará o to, že se Elfahd a Paan vrátili zpět na stabilní oběžnou dráhu kolem Aachu, poté co se Maard Uyo vzdálil. Čtyři miliardy Elfahderů, kteří překonali pětitisíciletý hluboký spánek změnili svou mrtvou planetu v pochmurný, teplý a vlhký svět džunglí. Humanoidi zůstali podporováni koloniálními Elfahdery3), ale obě skupiny se stále více navzájem odcizovaly. Když se Ayanneh po tisíciletí opět vrátil, přijali geneticky změnění Elfahderové teorii Permanentího konfliktu a na Elfahdu vznikla jedna z prvních Upanišadských škol, jejích absolventi se mohli stát vojevůdci Věčných válečníků4).

Poslušen nařízení poslušnosti, přiblíží se Elfahder bez podrobných znalostí svého příkazu k Mardakaanu. Pokusy navázat kontakt s administrátorem planety, Panišem Panišou Graucumem, vůči kterému se Volcayr jako zbrojnoš válečníka cítí být rovnocenný, ztroskotají, Elfahder je ale brzy navštíven ředitelem hry Miinen Deiem. Jeden a čtvrt metru vysoký Ophaler má soudkovité tělo se dvěma zavalitýma nohama a šest chapadlovitých rukou, které jsou zakončeny jemně vláknitými chomáčky čidel. Vejčitá hlava je pokrytá hrozny různobarevných, kulovitých smyslových orgánů a disponuje úzkými, bezertými ústy. Zpěvavé zvuky vytvářejí Ophalové membránou na tlustém zesílení na spodku krku. Miinen Dei vysvětluje Volcayrovi, že se může zúčastnit následné Hry života a tak se rehabilitovat. Podporován psionickými impulzy sto dalších ophalských pěvců zhypnotizuje vysoký soudce Kuursen Ton Elfahdera a vyptává se z pověření Graucuma o jeho setkání s Gorimy5). Volcayr odepře pozdější Kuursen Tonovu nabídku, že nechá Demeno Kaie vytvořit kulisy podle jeho přání a opatří mu tak výhodu při Hře života. Když ale využije příležitosti vyzkoušet realitě blízkou, za velkými energetickými náklady vytvářený psionicky projektovaný komplex, naváže s ním kontakt Salov, který se podobá Vironautovi. Je koordinátorem ilegální gildy herních tvůrců, kteří chtějí zlepšit život k robotě okázaných těch, kteří hru prohráli. Volcayr se dozví, že lidé, kteří ze Hry života vzešli vítězně, navštívili Upanišad Mardakaanu a že Graucum tyto Shany chce použít jako lákadlo pro Gorimy. Aby se mohl informovat o způsobu boje budoucích protivníků, přemůže Elfahder Kuursen Tona a navštíví Upanishad. Tam nalezne důvěrně známou, dva metry vysokou sochu Oogh at Tarkana, Attara Paniša Paniše. Mýtický zakladatel teorie Permanentního konfliktu je humanoidní bytostí. Z prodloužené hlavy vycházejí hmatové vlasy6). K jeho bezmeznému překvapení je Volcayr poražen třemi terranskými Shany.

8. srpna 429 NGL zachytí EXPLORER psionické vysílání LASHATU7) a druhého dne dorazí k Bullově Virolodi také LOVELY BOSCYK7). Vironauti LOVELY BOSCYKA vypravují, že v centru Siom Som přerušuje uměle vytvořená tišinatá zóna psionickou síť. Psionické siločáry lokální sítě, která slouží jako záhada, vytváří Heraldická brána. Vironautský svaz se přiblíží k Mardakaanu. Mentálně stabilizovaní a bývalí bouřkojezdci odolávají psionickému volání ophalských pěvců, ale Paniš Paniša Graucum poručí Vironauty uvítat a pozve čtyřicet osm terranských Shanů na svůj svět. Ophaler ale vysvětluje, že Vironauti mohou Upanišad navštívit jen jako vítězové Hry života, jehož předehra má začít za 25 dnů. Vironauti přistanou.

Graucum upustí od potrestání Volcayrova provinění proti kodexu a nechá Elfahdera zásobit nadměrnou dávkou kodexového plynu, aby Vironauty mohl otestovat8).

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál